European Union Flag

Yli neljäsosa EU:n lapsista on riskirajalla köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen suhteen, millä on kerrannaisvaikutuksia koko ihmisen elämän ajan. Mepit hyväksyivät tiistaina 24. marraskuuta mietinnön, jossa kehotettiin jäsenmaita tekemään enemmän lapsiköyhyyden ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vähentämiseksi. Teksti hyväksyttiin äänin 569 puolesta, 77 vastaan ja 49 tyhjää. Tutustu nyt oheiseen karttaan, jossa on katsaus tilanteeseen.

Tilanne EU-maissa

YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa määritellään kaikille lapsille oikeus koulutukseen, terveydenhoitoon, kotiin, vapaa-aikaan ja tasapainoiseen ruokavalioon. Euroopassa asiat eivät kuitenkaan ole aina kunnossa. Eurostatin mukaan noin 26 miljoonaa lasta eli 27,7 prosenttia lapsista (joiksi määritellään kaikki alle 18-vuotiaat) elää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskirajoilla EU:ssa.

Köyhyydessä eläviä lapsia on kaikissa jäsenmaissa. Suurimmassa köyhyysvaarassa ovat Romanian (51 %), Bulgarian (45,2 %) ja Unkarin (41,4 %) lapset, kun taas Tanskassa (14,5 %), Suomessa (15,6 %) ja Ruotsissa (16,7 %) prosenttiosuudet olivat huomattavasti alhaisempia.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa (31,3 %) ja Irlannissa (33,9 %) tilanne on EU:n keskiarvoa huonompi.

Lasten aliravitsemus on lisääntynyt Euroopassa. Unicef:n mukaan niiden lasten osuus, joiden perheellä ei ole varaa liha- tai kalaruokaan vähintään joka toinen päivä, on kaksinkertaistunut Virossa, Kreikassa ja Italiassa vuoden 2008 jälkeen.

Sosiaalinen syrjäytyminen

Köyhyydestä kärsivillä ei ole ongelmia pelkästään ruoan, vaatteiden ja majoituksen suhteen, vaan köyhyys liittyy vahvasti myös sosiaaliseen syrjäytymiseen ja laadukkaan koulutuksen ja terveyspalveluiden puutteeseen. Yksinhuoltajaperheiden lapset ovat myös suuremmassa köyhyysvaarassa.

Parlamentin kanta

Parlamentin jäsenet hyväksyivät tiistaina mietinnön, jossa vaadittiin jäsenmaita tekemään lasten hyvinvoinnista keskeisen teeman politiikoissaan. He myös vaativat, että lapsille olisi taattava ilmainen, mukaanottava ja laadukas koulutus kaikissa ikäluokissa.

“Budjettikuri sai aikaan tämän tilanteen, ja se on vain pahentunut ajan myötä”, mietinnön laatija Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugali) totesi ja lisäsi, että jäsenmaiden olisi taattava lapsille ja heidän perheilleen koulutus-, terveys- ja sosiaaliturvapalvelut ja alennettava työttömyyttä sekä edistettävä töiden pysyvyyttä, kannustettava tasapainoiseen ruokavalioon ja tuettava riittäväntasoisia asumismahdollisuuksia.