eu-flag-2108026_1280

Torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa mepit tuomitsevat Venäjän äskettäin hyväksymät muutokset laajentaa “ulkomaisia agentteja” koskevaa lakiaan koskemaan muun muassa toimittajia.

Päätöslauselmassaan mepit kehottavat Venäjän viranomaisia kumoamaan välittömästi ”ulkomaisia agentteja” koskevan lain. Mepit vaativat, että voimassa oleva lainsäädäntö muutetaan vastaamaan Venäjän perustuslakia ja kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita.

Kyseisessä laissa vuodelta 2012 vaaditaan venäläisiä kansalaisjärjestöjä rekisteröitymään Venäjän oikeusministeriössä ”ulkomaisten agenttien tehtäviä hoitaviksi järjestöiksi”, jos ne saavat ulkomaista rahoitusta ja harjoittavat epämääräisesti määriteltyä ”poliittista toimintaa”.

Parlamentti tuomitsee myös ”ulkomaisia agentteja” koskevaan lakiin äskettäin hyväksytyt muutokset, jotka laajentavat huomattavasti lain soveltamisalaa ja mahdollistavat yksityishenkilöiden, bloggaajien ja riippumattomien toimittajien leimaamisen ”ulkomaisiksi agenteiksi”.

Muutosten myötä julkaisujen rekisteröinnille, kirjanpidolle ja merkinnöille asetettiin erityisvaatimuksia. Säännösten noudattamatta jättäminen on rikos, joka voi johtaa ankariin hallinnollisiin sakkoihin tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.