Mhoje_eumoz_photo_photo_jpg

Parlamentti hyväksyi torstaina komission esityksen uudesta eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta. Vakiomuotoisen asiakirjan avulla on tarkoitus nopeuttaa sellaisten laittomasti EU:n alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista, joilla ei ole passia tai henkilökorttia. Parlamentti tavoitteena oli varmistaa, että asiakirja tunnustetaan mahdollisimman kattavasti unionin ulkopuolisissa maissa. Matkustusasiakirjan käyttöönotto edellyttää vielä EU:n neuvoston hyväksyntää.

Parlamentti huomauttaa päätöslauselmassaan, että tällä hetkellä useat unionin ulkopuoliset maat ovat vastahakoisia hyväksymään palauttamista varten EU-maiden myöntämiä matkustusasiakirjoja muun muassa asiakirjojen laajan kirjon ja niiden puutteellisten turvavaatimusten vuoksi.

Komission mukaan vuonna 2014 pantiin täytäntöön vain alle 40 prosenttia kaikista jäsenvaltioiden tekemistä palauttamispäätöksistä.

“Se, että ainoastaan 40 prosenttia palautuspäätöksistä pannaan täytäntöön syö EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän uskottavuutta. Se myös rohkaisee prosessin väärinkäyttöön niiden toimesta, joilla ei ole oikeutta suojeluun, ja estää käyttämästä rajallisia resursseja niiden hyväksi, jotka puolestaan tarvitsevat suojaa,” mietinnön esittelijänä toiminut Jussi Halla-aho (ps, ECR) sanoi.

”Vaikka yhtenäinen matkustusasiakirja laittomasti EU:n alueella olevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista varten ei ole taikasauva, se on askel oikeaan suuntaan ja auttaa tehostamaan olemassa olevien sääntöjen ja päätösten toimeenpanoa”, Halla-aho lisäsi.

Parlamentti hyväksyi asetuksen äänin 494 puolesta, 112 vastaan ja 50 tyhjää.

Yhdenmukaiset turvaominaisuudet

Asetuksen myötä EU-maissa otetaan käyttöön palauttamista varten myönnettävä yhdenmukaistettu eurooppalainen matkustusasiakirja. Jäljittelyn ja väärentämisen estämiseksi asiakirjassa tulee olemaan yhdenmukaiset turvaominaisuudet, kuten vesileima, aiemman vuodelta 2002 peräisin olevan viisumeita koskevan asetuksen mukaisesti.