Mepit keskustelivat kasvaneesta terroriuhkasta EU:ssa ja maailmalla
Mepit keskustelivat kasvaneesta terroriuhkasta EU:ssa ja maailmalla

Euroopan parlamentin jäsenet keskustelivat päivä Pakistanin yliopistoiskujen jälkeen parhaasta tavasta vastata terroriuhkaan. Torstai-aamun keskusteluun osallistuneet painottivat tietojen vaihdon tärkeyttä ja tarvetta tiukentaa rajavalvontaa. Jäsenmaita kehotettiin tiivistämään yhteistyötään.

Neuvoston puheenvuoron pitänyt Alankomaiden ulkoministeri Bert Koenders sanoi, että “viimeaikaisten tapahtumien perusteella terrorismin uhka on kasvanut sekä Euroopan unionissa, sen lähialueilla sekä kauempana maailmassa”.

Lisää yhteistyötä

Jäsenmaiden täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä toistensa ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa terrorismin torjumiseksi, monet puhujat painottivat.

Koenders kertoi, että tiedonjako ja operationaalinen yhteistyö ovat neuvoston pääpainopistealueita ja mainitsi esimerkkinä matkustajarekisterilainsäädännön (PNR). “Sopu PNR:n suhteen tukee poliisin ja tiedusteluviranomaisten toimintaan terroristien ja rikollisten jäljittämisessä, sillä sen avulla saadaan käyttöön matkustajien tietoja.”

Maahanmuutosta ja sisäasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi omassa puheenvuorossaan, että “jäsenmaiden on luotettava toisiinsa enemmän ja jaettava enemmän tietoa keskenään ja Europolin kanssa. Kohtaamamme uhat ovat yhteisiä, joten niihin on vastattava yhteisillä toimilla. Kyse ei ole kilpailusta, vaan yhteistyöllä vahvistamme toinen toistamme.”

Jan Philip Albrecht (Greens/EFA, Saksa) vaati jäsenmaita kantamaan vastuunsa. “Jäsenmaat estivät monia toimia, joilla olisi luotu yhteisiä standardeja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi erityisesti mitä tulee tiedonvaihtoon toimielinten, jäsenmaiden viranomaisten, Europolin ja muiden Euroopan tason virastojen välillä. Tiedonvaihto ei edelleenkään toimi.”

Komissaari Avramopoulos oli samoilla linjoilla. “On henkilökohtaisesta kokemuksesta sanoa, että en ole tyytyväinen yhteistyöhön tähän mennessä. Valitettavasti suurin osa jäsenmaista pitää tiedot vain itsellään, eikä jaa niitä eteenpäin.”

Angel Dzhambazki (ECR, Bulgaria) painotti EU.n ulkopuolisten maiden roolia tilanteessa. “Valitettavasti terroristijärjestöjä on aliarvioitu, radikalisoitumista on aliarvioitu ja itse asiassa monikulttuurisuus on epäonnistunut. Valitettavasti monet maat jatkavat holtitonta politiikkaansa terroristeja sponsoroivia maita, kuten Turkkia, Saudi-Arabiaa ja Qataria kohtaan. On aika laittaa tälle toiminnalle piste.”

Muuttoliike kiistanalainen kysymys

Viimeisen vuoden aikana Eurooppaan on saapunut aiempaa huomattavasti suurempia määriä maahanmuuttajia, mikä on saanut osan jäsenmaista palauttamaan tilapäisesti Schengen-rajojen sisärajatarkastukset. Osa keskusteluun osallistuneista oli huolissaan siitä, että terroristit saattavat käyttää tilannetta hyväkseen ja soluttautua Eurooppaan.

Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, Kreikka) varoitti laittamasta yhtäläisyysmerkkiä maahanmuuton ja terrorismin välille. “Nämä kaksi ilmiötä eivät liity toisiinsa.”

Steven Woolfe (EFDD, Yhdistynyt kuningaskunta) totesi, että suurin osa maahanmuuttajista tulee Eurooppaan taloudellisten syiden vuoksi ja turvapaikanhakijat ovat niitä, jotka pakenevat sodan jaloista. Hänen mukaansa rajat olisi syytä sulkea.

Vicky Maeijer (ENF, Alankomaat) painotti rajatarkastusten tärkeyttä. “Jos halutaan suojella eurooppalaisia, niin meidän täytyy hyväksyä se, että ainut vaihtoehto on kansallisten rajojen sulkeminen ja kaikkien niin kutsuttujen turvapaikanhakijoiden lähettäminen takaisin sinne, mistä he ovat tulleet.”

Lampros Fountoulis (sitoutumattomat, Kreikka) totesi, että “Euroopan maat ovat antaneet terrorismin tulla Euroopan kaduille. (…) Näemme rasismia ja kaikenlaisia ilmiöitä. Meillä täytyy olla järkevä tapa taistella terrorismia vastaan.”

Tarvitaan tasapainossa olevia toimia

Terrorismin kitkemisestä käytettiin monia puheenvuoroja, mutta samalla muistutettiin, että keinovalikoiman täytyy olla oikeudenmukainen ja tasapainossa.

Birgit Sippel (S&D, Saksa) totesi, että tarvitaan eurooppalainen määritelmä terroriteoille ja muille rikoksille. “Tarvitaan oikeudenmukaisia prosesseja, jotta oikeusjutut eivät kaadu riittämättömään todistusaineistoon. Meidän täytyy sekä ennaltaehkäistä ongelmia että asettaa epäillyt syytteeseen.”

Petr Ježek (ALDE, Tsekki) vaati toimia, joilla parannetaan sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta, mutta painotti samalla, että toimien on oltava tehokkaita, mutta ne eivät saa mennä liiallisuuksiin.

Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugali) varoitti, että terrorismin vastaiset toimet saattavat rajoittaa vapautta. “Ne ovat osa sotilaallistumisen ja sodan pakettia, joka johtaa rasismiin ja muukalaisvihaan”, hän sanoi ja totesi, että itsenäisten maiden asioihin ei pitäisi puuttua, sillä se on yksi terrorismia synnyttävistä tekijöistä.