EU-flags

Sisäministeri Päivi Räsänen osallistuu EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvostoon 5. joulukuuta 2014 Brysselissä. Sisäministereiden kokouksen asialistalla ovat maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevien päätelmien toimeenpano ja Schengen-alueen toimintaa käsittelevä raportti. Lisäksi ministerit käyvät laajan keskustelun terrorismin torjunnan toimenpiteistä ja erityisesti taistelualueelle lähtevistä terroristitaistelijoista.

EU:n terrorismin torjunnan koordinaattori on antanut ilmiön torjumiseksi konkreettisia toimenpiteitä sisältävän suunnitelman. Kokouksessa käydään läpi, miten toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin.

Suomi pitää tärkeänä, että terroristitaistelijoihin liittyviä toimia koordinoidaan EU-tasolla. Suomi on johdonmukaisesti painottanut, että terrorismin torjunnassa pääpaino tulee olla ennaltaehkäisevissä toimissa.

Suomi on painottanut, että EU:n matkustajarekisterijärjestelmää (PNR) koskeva direktiiviehdotus tulisi saada aikaan mahdollisimman pian. – Suomessa olemme vieneet eteenpäin kansallista lainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee parhaillaan poliisin oikeutta saada tietoja matkustajarekisterijärjestelmistä. Lisäksi kokonaisuutta täydentämään tarvittaisiin EU:n matkustajarekisterijärjestelmä. Konfliktialueille terroristisessatarkoituksessa matkustavien tunnistamisessa nämä tiedot ovat tärkeitä, ministeri Räsänen toteaa.

Yhtenä toimenpiteenä konfliktialueelle terroristisessa tarkoituksessa matkustavien tunnistamisessa on ehdotettu rajatarkastusten tehostamista. Suomi pitää tärkeänä, että rajatarkastuksia tehostetaan riskiarvion perusteella. Suomi on erityisesti tuonut esiin, että kaikkia käytettävissä olevia rajatarkastusvälineitä tulisi hyödyntää. Yksi näistä on ennakkoon lähetettävät matkustajatiedot, joita voitaisiin käyttää nykyistä paremmin ulkorajoilla ennakkotarkastusten tekemiseksi. Toimenpiteissä pitää huomioida myös rajaliikenteen sujuvuus.

Suomi korostaa myös Europolin ja Interpolin aktiivista osallistumista terrorismin torjuntaan.