pexels-photo-236147

Lähes 25 miljoona lasta elää EU:ssa kotitalouksissa, joissa asuinolot eivät ole hyväksyttävät ja nälkä on yleistä. Riittämätön koulutus ja terveydenhoito uhkaavat lasten perusoikeuksien toteutumista ja vievät heiltä mahdollisuuden päästä köyhyydestä, toteaa Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) tänään julkaistussa Combating child poverty: an issue of fundamental rights raportissaan.

– Lapsiköyhyydellä ei ole paikkaa Euroopassa, yhdessä maailman rikkaimmista alueista, sanoo FRA:n johtaja Michael O´Flaherty. ”Meillä on keinot, joilla voidaan varmistaa, ettei yhdenkään lapsen tarvitse elää näissä olosuhteissa. Nyt tarvitsemme toimia, jotta EU ja sen jäsenmaat kunnioittavat sitoumuksiaan lasten oikeuksiin”. 

Raportti kiinnittää huomioita siihen, että lapsiköyhyyden vastaisissa toimissa on kyse perusoikeuksien toteutumisesta. EU:lle ja jäsenmaille annetuissa suosituksissa muun muassa kehotetaan priorisoimaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojelua sekä kehittämään tiedonkeruuta, jotta lapsiköyhyyden vastaisten toimien vaikuttavuutta voidaan arvioida. Lisäksi raportissa suositellaan, että EU:n pitäisi yhdistää jäsenmaille annettava rahoitus lapsiköyhyyden vastaisiin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin.

Lisäksi raportissa esitellään lupaavia käytäntöjä perheystävällisyyden edistämiseksi työpaikoilla. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on yksi lupaavista käytännöistä. Ohjelma tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden joustavampaan työskentelyyn. Lisääntyvä hyvinvointi vähentää sairaspoissaoloja ja parantaa työn tehokuutta ja tuottavuutta.

Vuonna 2007 perustetun Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tehtävänä on tarjota EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille riippumatonta tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa ja asiantuntemusta perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Oikeusministeriö toimii FRA:n kansallisena yhteyspisteenä.

Euroopan unionin perusoikeusviraston raportti (englanniksi)