ac8c6570-846f-40ba-9376-78298a636762-w_576_h_2000

Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja Ranskan sotilasliittouman Syyrian Raqqaan kohdistamat ilma- ja tykistöiskut ovat vaatineet yli 1 600 siviilin hengen ja aiheuttaneet silmitöntä tuhoa, paljastaa Amnesty Internationalin ja Airwarsin laatima tutkimus. Kyseessä on kattavin siviilikuolemia koskeva tutkimus modernin sodankäynnin historiassa. Liittouma myöntää syyllisyytensä vain 10 prosenttiin kuolemista.

Syyrian Raqqassa menehtyi yli 1600 siviiliä Yhdysvaltojen johtaman sotilasliittouman ilmaiskuissa heinä-lokakuussa 2017, selviää Amnesty Internationalin ja Airwarsin tutkimuksesta. Kyseessä on kattavin siviilikuolemia koskeva tutkimus modernin sodankäynnin historiassa.

Tutkimukseen koottiin ja vertailtiin useita datalähteitä. Amnestyn tutkijat vierailivat Raqqassa neljä kertaa viettäen siellä yhteensä noin kaksi kuukautta. He todistivat vierailuillaan taisteluita, tutkivat yli 200 iskukohdetta ja haastattelivat yli 400 silminnäkijää ja selviytyjää. Tutkimusta tehtiin kaksi vuotta ja se piirtää brutaalin kuvan Yhdysvaltojen, Iso-Britanninan ja Ranskan sotilasliittouman ilma- ja tykistöiskuista.

Tulokset on koottu interaktiiviselle sivustolle

Amnestyn loppuvuodesta 2018 julkaistu Strike Tracker -projekti selvitti, millaista tuhoa liittouman iskut aiheuttivat Raqqassa. Selvitys osoitti, milloin kuhunkin 11 000:sta tuhoutuneesta rakennuksesta oli isketty. Projektissa yli 3 000 aktivistia 124:stä maasta analysoi yhteensä yli 2 miljoonaa satelliittikuvaa. Amnestyn Digital Vefification Corps, joka toimii ympäri maailmaa kuudesta yliopistosta käsin, analysoi ja todisti aidoksi taisteluista tehtyjä videotallenteita.

Iskuja asutetuille alueille – liittouma tunnustaa vastuunsa vain 10 prosenttiin uhreista

Amnestyn ja Airwarsin tutkijat analysoivat todisteita taisteluiden aikana ja niiden jälkeen. He arvioivat, että iskuissa sai surmansa yli 1600 siviiliuhria. Muun muassa sosiaalisesta mediasta kerättyjen todisteiden avulla tutkijat ovat selvittäneet yli 1000 uhrin nimet, joista Amnesty on vahvistanut 641.

Siviiliuhrien suuri määrä ei tule yllätyksenä, sillä Raqqan ilma- ja tykistöiskut olivat epätarkkoja huolimatta alueella olevista siviileistä. Käytetyn tykistön virhemarginaali on yli 100 metriä, ja silti sitä käytettiin asutetuilla alueilla. Lisäksi Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska tekivät vuoden 2017 heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana tuhansia ilmaiskuja asutusalueille aiheuttaen joukoittain siviiliuhreja.

Eräs Yhdysvaltain puolustusvoimien edustaja kertoi ampuneensa 30 000 tykistöammusta hyökkäysten aikana, mikä vastaa yhtä iskua joka kuudes minuutti neljän kuukauden ajan – enemmän kuin yhdessäkään konfliktissa Vietnamin sodan jälkeen.

Sekä Amnesty että Airwars ovat toistuvasti kertoneet löydöksistään Yhdysvaltain, Iso-Britannian ja Ranskan hallituksille sekä maiden sotilasliittoumalle, jota Yhdysvallat johtaa. Liittouma on myöntänyt olevansa vastuussa 159 siviilin kuolemasta, mikä vastaa noin 10 prosenttia raportoiduista uhreista. Väitteet muista uhreista liittouma on kieltänyt “epäuskottavina”.

Liittouman on aika myöntää totuus ja kantaa vastuunsa

Monet Amnestyn tutkimuksessa dokumentoiduista tapauksista rikkovat todennäköisesti sodan lakeja ja vaativat siten jatkotutkimuksia.

Amnestyn ja Airwarsin kaltaisilla kansalaisjärjestöillä ei kuitenkaan ole riittäviä resursseja tehdä jatkotutkimuksia Raqqan siviiliuhrien ja loukkaantuneiden määrästä.

Järjestöt kehottavat liittouman jäsenmaita nimittämään itsenäisen ja puolueettoman toimijan, jonka tehtävä on tutkia raportit siviileihin kohdistuneista vahingoista sekä kansainvälisten ihmisoikeusnormien vastaisista toimista. Riippumattoman tutkimuksen löydökset tulee julkistaa.

Amnesty vetoaa, että iskuihin osallistuneiden liittouman jäsenten, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan, täytyy tuoda läpinäkyvästi esiin taktiikkansa, iskujen käytännöt, kohteiden valinta sekä iskuihin liittyvät varotoimet. Liittouman jäsenten tulee myös perustaa rahasto, jonka avulla iskujen uhrit ja heidän perheensä saavat täyden vahingonkorvauksen ja hyvityksen.