2014-11-05 12_57_16-Families under the Rubble Israeli attacks on inhabited homes.pdf - Nitro Pro 9 (

Israelin armeija tappoi viime kesän konfliktin aikana satoja palestiinalaissiviilejä. Osa kuoli, kun Israelin armeija pommitti ilman varoitusta taloja, joissa oli jopa kymmeniä saman perheen jäseniä. Osa näistä iskuista täyttää sotarikoksen tunnusmerkit.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin  Families under the Rubble: Israeli attacks on inhabited homes  -raportissa kerrotaan kahdeksasta iskusta, jotka Israelin armeija teki siviilien asuinrakennuksiin viime heinä-elokuun konfliktin aikana. Näissä iskuissa kuoli ainakin 104 siviiliä, joista 62 oli lapsia. Raportin mukaan Israel käyttää säännöllisesti laajoja ilmaiskuja tuhotakseen siviilien koteja, tappaen toisinaan kokonaisia perheitä.

“Israelin armeija osoittaa täydellistä piittaamattomuutta palestiinalaissiviilien hengestä. Palestiinalaisille ei anneta varoitusta eikä mahdollisuutta paeta. Tällaiset iskut ovat vastoin kaikkia sodan sääntöjä”, sanoo Amnestyn Suomen osaston maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen .

Amnestyn raportissa on useita todistajanlausuntoja ihmisiltä, jotka ovat joutuneet kaivamaan perheenjäseniensä ruumiita esiin tuhottujen talojen raunioista.

Monissa tapauksissa Amnesty International pystyi selvittämään, mikä on saattanut olla Israelin armeijan sotilaallinen kohde. Kaikissa tapauksissa siviilien kodeille ja omaisuudelle aiheutunut vahinko ja siviiliuhrien määrä on kuitenkin ollut kohtuuttoman suuri tavoiteltuun sotilaalliseen hyötyyn nähden.

“Vaikka näissä kodeissa olisi ollut vastapuolen taistelija paikalla, se ei silti poistaisi Israelin velvoitetta suojella taisteluiden keskelle joutuneita siviilejä kaikin mahdollisin keinoin. Toistuvat kohtuuttomat iskut siviilien koteihin osoittavat Israelin armeijan taktiikan olevan täysin ristiriidassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kanssa.”

Tuhoisin isku tappoi kerralla 36 ihmistä neljästä eri perheestä. Kuolleista 18 oli lapsia. Ihmiset kuolivat, kun kolmikerroksiseen al-Dali -rakennukseen osui. Israel ei ole kertonut miksi se otti rakennuksen kohteekseen, mutta Amnesty International on tunnistanut mahdollisen sotilaskohteen rakennuksessa.

Toiseksi tuhoisimmassa iskussa kohteena oli ilmeisesti Hamasin aseellisen siiven al-Qassam-prikaatin jäsen, joka oli Abu Jamen perheen talon ulkopuolella iskun hetkellä. Isku tappoi 25 siviiliä, joista 19 oli lapsia, ja tuhosi koko talon.

Riippumatta siitä, mikä Israelin armeijan todellinen kohde oli, käytettiin kummassakin iskussa kansainvälisen oikeuden mukaan kohtuuttoman suurta voimaa. Iskut olisi pitänyt peruuttaa tai siirtää sillä hetkellä, kun paikalla olevien siviilien suuri määrä selvisi.

Israelin viranomaiset eivät ole antaneet mitään selitystä asuinrakennuksiin tehdyille iskuille. Vaikuttaa siltä, että ainakin osa iskuista on kohdistettu suoraan ja tahallisesti siviilikohteisiin. Tällaiset iskut ovat sotarikoksia.

Iskut tehtiin ilman varoitusta

Yhdessäkään Amnestyn tutkimassa tapauksessa talojen asukkaita ei varoitettu. Turhilta uhreilta olisi voitu välttyä, jos varoitus olisi annettu.

“On hirvittävää ajatella, että nämä kuolemat olisi voitu välttää. Israelin viranomaisten on selitettävä, miksi kokonaisia asuintaloja täynnä perheitä on tarkoituksella tuhottu maan tasalle, vaikka Israelin viranomaisilla on velvollisuus minimoida siviiliväestölle aiheutuvat vaarat”, sanoo Anu Tuukkanen.

Israelin viranomaiset eivät ole vastanneet Amnesty Internationalin selvityspyyntöihin raportissa kuvatuista iskuista. Israel ei ole edes tunnustanut näitä iskuja.

Viime kesän aikana Gazassa tuhottiin ainakin 18 000 asuinrakennusta. Israelin iskuissa kuoli yli 1 500 palestiinalaista siviiliä. Heistä 519 oli lapsia. Myös aseelliset palestiinalaisryhmät syyllistyivät sotarikoksiin ampuessaan sadoittain umpimähkäisiä raketteja Israeliin. Näissä raketti-iskuissa kuoli kuusi israelilaista siviiliä, joista yksi oli lapsi.

“Nyt on tärkeää, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta loukanneet saatetaan vastuuseen teoistaan. Israelin viranomaisten on vastattava heille esitettyihin kysymyksiin. Kansainvälisen yhteisön on lopetettava tämä ihmisoikeusloukkausten noidankehä ja täydellinen rankaisemattomuus.”

Israelin ja palestiinalaisalueiden viranomaiset eivät ole kyenneet tekemään puolueetonta tutkintaa väitetyistä sotarikoksista. Kansainvälisen yhteisön on sen vuoksi tärkeää tukea kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n puuttumista tilanteeseen.

Amnesty International vaatii Israelia ja palestiinalaisalueita hyväksymään Rooman perussäännön. Lisäksi Amnesty vaatii YK:n turvaneuvostoa viemään sotarikosepäilyt ICC:n syyttäjän tutkittavaksi.

Israel ei ole päästänyt Amnestya tai muita ihmisoikeusjärjestöjä Gazaan. Amnestyn raportti on tehty kahden Gazassa olevan kenttätyöntekijän avulla. Israel on ilmoittanut myös, ettei se tee yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston tutkintakomitean kanssa.

“Vaikuttaa siltä, että Israel yrittää tahallaan peitellä ihmisoikeusloukkauksia ja välttyä kansainväliseltä tarkastelulta. Israelin on päästettävä Amnesty ja muut ihmisoikeusjärjestöt Gazaan ja tehtävä yhteistyötä YK:n tutkintakomitean kanssa todistaakseen, että se on aidosti sitoutunut ihmisoikeuksiin”, sanoo Anu Tuukkanen.