3u4vqnaj_400x400

Guy Verhofstadt (Renew Europe, Belgia)

Yksi erosopimuksen tavoitteista on suojella kansalaisten oikeuksia. Miten tämä onnistuu?

Kansalaisten oikeudet turvataan monella eri tasolla. Ensinnäkin erosopimuksessa itsessään. Euroopan parlamentti onnistui saamaan kaikki edut ja sosiaaliturvaa koskevat oikeudet mukaan brexit-sopimukseen samoin kuin tulevien lasten oikeudet sekä EU-tuomioistuimen valvontavallan.

Toiseksi kansalaisten oikeudet taataan brittien perustamalla EU settlement scheme -rekisteröintijärjestelmällä. Kansalaisten ei enää tarvitse maksaa siitä, että he voivat rekisteröityä asukkaiksi. Me varmistimme myös, että yksi hakemus per perhe riittää ja että asumisen todistavissa asiakirjoissa on enemmän joustoa.

Kolmanneksi brittiviranomaiset ovat luvanneet meille soveltaa oikeudenmukaisesti sekä erosopimusta että rekisteröintijärjestelmää. Tämä on kansalaisten oikeuksien käytännön puoli.

Ongelmia on edelleen, kuten fyysisten asiakirjojen puuttuminen EU-kansalaisilta sekä aidosti puolueettoman valvontaviranomaisen puuttuminen. Euroopan parlamentti on valmis käyttämään hyväksi neuvotteluja tulevista suhteista varmistaakseen kansalaisten oikeuksien turvaamisen myös käytännössä.

Uudessa maailmanjärjestyksessä sekä EU että Iso-Britannia todella tarvitsevat toisiaan. 

Guy Verhofstadt (Renew Europe, Belgia) 

Iso-Britannia eroaa EU:sta 31. tammikuuta, mutta alueiden välinen yhteistyö ei tietenkään pääty silloin. Miten näet EU:n ja brittien tulevat suhteet?

Ihanteellista olisi, jos voisimme mennä pidemmälle kuin vain solmia vapaakauppasopimuksen Ison-Britannian kanssa. Ei vain poistaa tulleja ja kiintiöitä vaan myös estää polkumyynti: meidän on varmistettava, että EU:n sosiaali- ja ympäristönormeja noudatetaan tulevissa kauppasuhteissa.

Jos voimme saavuttaa tämän, EU:n ja Ison-Britannian välillä on toivottavasti tarpeeksi luottamusta siirtyä kohti aitoa assosiaatiosopimusta, johon kuuluu taloudellisen yhteistyön lisäksi yhteisiä toimia myös poliisiasioissa, puolustuksessa, tiedonvaihdossa ja ulkosuhteissa. Mielestäni meidän on oltava kunnianhimoisia, sillä uudessa maailmanjärjestyksessä sekä EU että Iso-Britannia todella tarvitsevat toisiaan.

Mikä on mielestäsi parlamentin rooli tulevien suhteiden ylläpitämisessä?

Parlamentti on mukana neuvotteluissa tulevista suhteista Ison-Britannian koordinaatioryhmän kautta, joka korvaa brexit-ohjausryhmän 1. helmikuuta.

Haluamme kuitenkin myös parlamentille valvontavallan Ison-Britannian hallituksen ja EU-komission edustajista koostuvaan sekakomiteaan, joka tekee päätöksiä erosopimuksen tulkinnasta, mukaan lukien kansalaisten oikeuksista. On siis ensisijaisen tärkeää, että Euroopan parlamentti, samoin kuin brittiparlamentti, voivat demokraattisesti valvoa, miten ja mitä sekakomitea päättää.