Terrorist-640x480-640x330

Irakin turvallisuustilanne on muuttunut oleellisesti sen jälkeen, kun jihadistijärjestö ISIS alkoi vallata alueita keski-Irakista ja Bagdadin ympäristöstä. Tämä käy ilmi Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun tuoreesta teemaraportista.

– ISISiä vastustavien shiiamilitioiden suorittamat ihmisoikeusrikkomukset Bagdadin alueella ovat nyt merkittävä turvapaikanhaun peruste, maatietopalvelusta kerrotaan.

ISISin päivittäiset pommi-iskut Bagdadin shiiakaupunginosiin tekevät kaupungista turvattoman. Kaupunkia puolustamaan järjestäytyneet shiiamilitiat yhdessä Irakin turvallisuusjoukkojen kanssa herättävät pelkoa sunniväestön keskuudessa. Bagdadin sunnit, joilla ei ole mitään tekemistä ISISin kanssa, kärsivät shiiojen vainosta, kostotoimista ja jopa teloituksista.

Enemmistö sortaa vähemmistöä

Sunnit ovat sisällissodan (2006–2007) loppumisesta asti olleet tyytymättömiä shiiahallinnon toimiin. He kokevat, että hallinto syrjii heitä. Shiiahallinnon haluttomuus integroida sunneja laajemmin hallintoon aiheutti mielenosoituksia vuosina 2011–2013. Viranomaiset tukahduttivat mielenosoituksia väkivaltaisesti.

Raportti osoittaa, että ISISin edettyä Irakiin, oikeudenloukkaukset sunneja vastaan lisääntyivät shiiamilitioiden taholta. Sunneja pidettiin ISISin tukijoina. Kun ISIS kesäkuussa 2014 valtasi Mosulin, ja Irakin armeija pakeni paikalta, alkoivat shiiamilitiat järjestäytyä tarkoituksenaan suojella Irakia ja erityisesti Bagdadia.

Entisen presidentin Saddam Husseinin aikana sunnit olivat hallitsevassa asemassa, vaikka shiiat olivat maassa enemmistönä. Kun Yhdysvallat vuonna 2003 kukisti presidentin, alkoivat shiiat osallistua politiikkaan, ja saivat vallan vuoden 2005 vaaleissa.

Aikaisemmin Bagdadissa rauhallisesti rinnakkain asuneet sunni- ja shiiayhteisöt eriytyivät sisällissodan jälkeen pitkälti sunni- tai shiiakaupunginosiksi. – Bagdadin tilanne ehti välillä jo sisällissodan vuosista rauhoittua merkittävästi, raportti muistuttaa.

Bagdadin turvallisuustilanne – shiiamilitiatFINALVERSION