ROSRAO

Venäjä harkitsee ydinjätteen käsittelylaitoksen rakentamista Pietarin lähistölle. Laitoksessa on määrä käsitellä radioaktiivisuudeltaan matalan ja keskitason jätettä, kertoi Venäjän suurlähetystö Viron viranomaisille lähettämässään raportissa.

Viron ympäristöministeriö on lähettänyt maan parlamentille raportin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen toteuttaa radioaktiivisen jätteen hävitykseen erikoistunut yhtiö RosRAO. Yhteensä 250 000 kuutiometrin kokoisen laitoksen käyttöiäksi on arvioitu 50 vuotta.

Venäjä harkitsee parhaillaan myös useita muita paikkoja ydinjätteen käsittelylaitoksen sijainniksi.