YK:n Syyria-erityisedustaja Geir O. Pedersen tapaa syyrialaisnaisten neuvoa-antavan ryhmän Genevessä 2019. Kuva: UN Photo / Violaine Martin

Suomi on myöntänyt UN Womenille Syyrian rauhanrakennukseen miljoona euroa tukea. Lokakuusta 2020 joulukuuhun 2021 kestävän hankkeen tavoitteena on tukea naisten osallistumista ja vaikuttamista Syyrian poliittisessa prosessissa.

Suomi on rahoittanut UN Womenin hanketta vuodesta 2017 asti. Hankkeessa on neljä pilaria: poliittisen prosessin tukeminen, ruohonjuuritason dialogit, kansainvälinen koordinaatio sekä tutkimus- ja analyysityö liittyen tasa-arvoon Syyriassa. Ilman naisten osallistumista kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa ei voida saavuttaa.

Syyrian konflikti on kestänyt lähes kymmenen vuotta. Konfliktia ei voida ratkaista aseellisesti, vaan se vaatii poliittisen prosessin ja rauhanrakennusta syyrialaisten kesken. UN Womenin toteuttama rauhanrakennushanke lisää eri taustaryhmiä edustavien naisten välistä vuoropuhelua sekä naisten osallisuutta poliittisessa prosessissa.

YK:n Syyria-erityislähettiläs tekee työtä Syyrian rauhanprosessin välittämiseksi. Hänen työnsä tueksi on perustettu Naisten neuvoa-antava ryhmä, Women’s advisory board, joka tuo naisten näkemyksiä poliittiseen prosessiin ja tukee mm. perustuslakikomitean toimintaa. Neuvoa-antava ryhmä on myös tehnyt vuosien ajan vaikuttamistyötä, joka on johtanut Syyrian perustuslakikomiteassa naisten lähes 30 % edustukseen. Neuvoa-antavan ryhmän työtä ja sen yhteyksiä ruohonjuuritasoon tuetaan hankkeen kautta.

Naisten osallisuus lisää rauhaa

YK on pyrkinyt lisäämään naisten osallistumista rauhanneuvotteluihin. Suomi tukee osaltaan näitä tavoitteita. Suomen rauhanvälityshankkeissa jaetaan YK:n päätöslauselman 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) analyysi siitä, että naisten osallisuus rauhanneuvotteluissa vaikuttaa positiivisesti rauhan saavuttamiseen ja rauhan kestävyyteen. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että naisten osallisuus on lisännyt todennäköisyyttä panna toimeen rauhansopimuksia.

Suomella on kolme hanketta liittyen Syyrian kriisin rauhanvälitykseen. UN Womenin hankeen lisäksi Suomi tukee Berghof Foundationin hanketta sekä Lähetysseuran ja Common Space Initiativen yhteishanketta. Rauhanvälityshankkeissa tavoitteena on syyrialaisten ruohonjuuritason toimijoiden sekä vaikuttajien rauhanrakennuksen tukeminen tuottamalla aineistoa heidän työnsä pohjaksi, tarjoamalla koulutusta, järjestämällä keskusteluita syyrialaisten kesken ja luomalla heille yhteyden oleellisiin ulkopuolisiin tahoihin.

Suomi on myös tukenut sen perustamisesta asti YK:n alaista mekanismia (International, impartial and independent mechanism, IIIM), joka auttaa vakavimpia rikoksia tehneiden tutkimisessa ja syyttämisessä tavoitteenaan syyllisten saattaminen vastuuseen ja oikeuden saaminen uhreille.