Siirtolaisryhmä

Ryhmä välimereltä pelastettuja alaikäisiä siirtolaisia. Kuva: Francesca Leonardi/Pelastakaa Lapset

Välimeren yli salaa Eurooppaan matkaavien syyrialaisten määrä on kasvanut voimakkaasti maaliskuun jälkeen. Tänä kesän tuhansien perheiden odotetaan lähtevän vaaralliselle matkalle. EU-maiden johtajien on tänään alkavassa EU-huippukokouksessa varmistettava sotaa pakeneville pakolaisille turvallisempi reitti.

“Matkalla aavikon yli Egyptistä Libyaan olimme sulloutuneena kuorma-autoon kuin karja. Veneessä meitä oli noin kaksisataa, kaikki päällekkäin. Meriolosuhteet olivat kauheat ja olimme erittäin peloissamme. Kun he päättivät pysähtyä ja polttaa kaikki ylimääräiset vaatteemme ja tavaramme veneen keventämiseksi, pelkäsimme henkemme ja lastemme puolesta.  He jättivät meidät ilman muistoja rakkaasta Syyriasta.”,  kertoo Rama, nuoren Malik-pojan äiti, joka matkasi perheensä kanssa Välimeren yli Libyasta.

Nadia

15-vuotias tyttö veljensä kanssa vastaanottokeskuksessa Milanossa. Italian laivasto pelasti heidät uppoavasta veneestä. Francesca Leonardi/Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on kerännyt Välimeren ylityksestä selvinneiden todistajalausuntoja. Kertomukset selventävät miksi syyrialaiset perheet vaarantavat kaiken päästäkseen Eurooppaan ja kuvaavat pakolaisten vaikeita koettelemuksia.

Ihmissalakuljettajat perivät 1500-3000 dollarin maksun matkasta, joka tehdään huonokuntoisilla täyteen ahdetuilla veneillä. Matka voi kestää jopa viisitoista päivää ja veneissä on usein hyvin vähän tai ei ollenkaan ruokaa ja vettä. Monen matka päättyy mereen.

Vähintään kuudesosa niistä, jotka hakeutuvat meriteitse Italiaan Afrikasta tai muualta Välimeren alueelta ovat lapsia. Italian laivaston tammi-toukokuun välisenä aikana pelastamista 41200 maahanmuuttajasta 6700 oli alaikäisiä. Lapsista runsaat puolet oli Eritreasta ja Syyriasta.

Kotimaansa väkivaltaisuuksia paenneet eritrealaiset lapset matkaavat yleensä yksin ja ovat teini-ikäisiä. Matkaan lähteneiden syyrialaisten lasten keski-ikä on viisi vuotta ja he ovat useimmiten vanhempiensa seurassa. Kaikki alaikäiset tarvitsevat asianmukaista suojelua ja hoitoa.

Italiaan luvatta hakeutuvien Syyrian pakolaisten määrä alkoi nousta heinäkuussa 2013. Silloin maahan saapui enemmän pakolaisia kuin koko edellisvuoden aikana. Tämä kehitys huipentui viime syyskuussa, jolloin Italiaan hakeutui 4100 syyrialaista, joista kolmannes oli lapsia. Välimeren ylittävien ihmisten virta on taas talven jälkeen kasvanut. Italian vesillä pelastettiin huhtikuussa noin 16700 siirtolaista, joista yli 2300 oli syyrialaisia.

Väkivaltaa ja sotaa pakenevien ihmisten lukumäärä on suurimmillaan sitten toisen maailmansodan päättymisen. Puolet maailman pakolaisista on lapsia. Kehitysmaat vastaanottavat edelleen valtaosan pakolaisista. Miljoonat pakolaiset joutuvat elämään leireissä, joiden olosuhteet ovat hyvin huonot. EU:n jäsenmaiden on kannettava vastuunsa, jotta turvaan hakeutuvat saavat suojelua ja jotta, ihmishenkiä ei enää menetetä Välimerellä.

Tänään alkavan EU:n huippukokouksen odotetaan tekevän ratkaisevia päätöksiä siirtolaispolitiikasta. Pelastakaa Lapset kehottaa EU-maiden johtajia vahvistamaan Välimeren etsintä- ja pelastustoimintaa, jotta siirtolaisia ja pakolaisia ei enää menehtyisi. EU-maiden on varmistettava, että Italia ja muut pohjoisen Välimeren alueen maat eivät jää yksin tämän ongelman kanssa.

Saksan esimerkkiä seuraten on laillisesti Eurooppaan sijoitettavien syyrialaisten pakolaisten määrää kasvatettava YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun määrittämien kriteerien ja tarpeiden mukaisesti.

Lasten pidättäminen laittomaan maahantuloon perustuen tulisi lopettaa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on selkeästi tuonut esille sen, että lapsen pidättäminen vanhempien siirtolaisaseman tai oleskeluoikeusaseman johdosta on lapsen oikeuksien rikkomus ja lapsen edun vastaista.

Sen lisäksi, että pakolaisia uudelleensijoitetaan Euroopan unionin alueella, on varmistettava, että on olemassa muita laillisia keinoja saada suojelua EU:n sisällä. Turvapaikan myöntämistä kaikkein heikoimmassa asemassa oleville sekä vainojen ja väkivallan uhkaamille on voitava harkita ilman, että he joutuvat laittamaan henkensä alttiiksi hakeutuessaan Eurooppaan.

  • Arviolta 2,9 miljoonaa syyrialaista on paennut kotimaastaan.
  • Lähialueen maat ovat vastaanottaneet valtaosan pakolaisista: 1,1 miljoonaa Libanonissa (lähes neljännes väestöstä), 600 000 Jordaniassa, lähes 800 000 Turkissa, 225 000 Irakissa ja 138 000 Egyptissä.
  • Italian hallitus käynnisti Mare Nostrum etsintä- ja pelastusoperaation 18. lokakuuta 2013 estämään Eurooppaan pyrkivien haaksirikot merellä. Kuolemaan johtavia onnettomuuksia tapahtuu edelleen ja niiden määrän odotetaan kasvavan tänä kesänä.