20191211PHT68825_original

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen mepeille: “Toimimattomuuden hinta nousee vuosi vuodelta.”

Mepit keskustelivat täysistunnossa Ursula von der Leyenin ja Frans Timmermansin kanssa toimintasuunnitelmasta, jolla pyritään tekemään EU:sta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa.

Komission puheenjohtaja von der Leyen esitteli komission suunnitelman ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2050 mennessä ylimääräisessä täysistunnossa Brysselissä keskiviikkona. Suunnitelman esittelyä edelsi Euroopan parlamentin päätös parin viikon takaa julistaa Euroopan ja maailmanlaajuinen ilmastohätätila.

Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien edustajat esittelivät keskustelussa näkemyksensä eurooppalaisen ilmastolain rahoituksesta ja toteuttamisesta taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Kaksituntisen keskustelun lopuksi vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans vastasi meppien kysymyksiin mm. kilpailukyvyn säilyttämisestä sekä energiasiirtymän rahoittamisesta Keski- ja Itä-Euroopassa.

Linkkejä klikkaamalla voi katsoa puheenvuorot kokonaisuudessaan:

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Esther de Lange (EPP, Alankomaat) totesi, että hänen poliittinen ryhmänsä on yhtä mieltä ”moraalisesta velvollisuudestamme” suojella planeettaamme: ”Olemme viimeinen sukupolvi, jolla on mahdollisuus tähän. Johdonmukaisen ja yhtenäisen teollisuuspolitiikan sekä kunnianhimoisen vihreän kehityksen ohjelman tulee kulkea käsi kädessä.” Hän sanoi lisäksi, että mikäli muut maat eivät noudata EU:n linjaa, tulisi EU:n harkita uudelleen Euroopan markkinoiden avoimuutta.

Iratxe García (S&D, Espanja) totesi: “Tänään meille esiteltiin uusi kasvumalli, jolla pyritään muokkaamaan EU:sta reilumpi ja vauraampi yhteiskunta.” Tämän mallin tulisi Garcían mukaan perustua kolmeen pilariin: ilmastotavoitteisiin keskittyvään vihreään pilariin, vihreän kehityksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvään punaiseen pilariin ja taloudelliseen pilariin, jolla varmistettaisiin tarvittava rahoitus EU:n pitkän aikavälin budjetista näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

“Onnistumme vain, jos muutamme tämän haasteen mahdollisuudeksi”, sanoi Dacian Cioloș (RE, Romania). ”Vihreän kehityksen ohjelman ei pidä lisätä byrokratiaa” vaan johtaa yhteiskunnan liikkeelle lähtöön. Hän vaati lisäksi, että EU:n kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteita nostettaisiin tulevassa ilmastolaissa ja että vihreän digitalisaation ja teknologian osalta noudatettaisiin kaksitahoista lähestymistapaa.

Philippe Lamberts (Greens/EFA, Belgia) vaati, että EU sitoutuisi 65 % kasvihuonepäästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä, jotta voitaisiin varmistaa luonnonvarojen kestävyys, luonnon monimuotoisuus ja puuttua saastumiseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tulisi hyödyttää erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Lisäksi maatalous- ja talouspolitiikka vaativat täydellistä uudistamista, totesi Lamberts.

Silvia Sardone (ID, Italia) kysyi komissiolta: “Oletteko arvioineet ilmastoneutraaliuteen pyrkimisen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia?” Hän totesi, että EU:n ilmastotavoitteiden ja alhaisten ympäristöstandardien maiden kanssa solmittujen kauppasopimusten välillä on ”ristiriita”.

Ryszard Legutko (ECR, Puola) totesi, että komission tulisi työskennellä jäsenmaiden kanssa. EU-maat keskustelevat pian päästöjen vähennystavoitteista Eurooppa-neuvostossa. “Yrittääkö komissio anastaa vallan jäsenmailta? (…) Hallituksia ei tulisi sivuuttaa näinkin perustavanlaatuisessa asiassa”, hän lisäsi.

Manon Aubry (GUE/NGL, Ranska) ehdotti hänen ryhmänsä laatimaa vaihtoehtoista vihreän kehityksen ohjelmaa, johon sisältyy hiili-, muovi- ja kerosiiniverot sekä sitovat keinot 70 %:n päästövähennyksille inhimillisemmän sosiaalisen ja ekologisen siirtymän varmistamiseksi.

Poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot

Vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans

Seuraavaksi

Parlamentti antaa vastauksensa komission suunnitelmiin päätöslauselmassa, josta äänestetään tammikuun täysistunnossa Strasbourgissa.