Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa - © Europol 2016
Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa – © Europol 2016

Euroopan poliisivirasto Europol pystyy jatkossa osallistumaan tehokkaammin terrorismin, kyberrikosten ja muiden rikosten torjuntaan ja reagoimaan uhkiin aiempaa nopeammin. Parlamentti hyväksyi uudet Europolia koskevat säännöt keskiviikkona. Uusissa säännöissä on myös huomioitu tietosuojaa ja demokraattista valvontaa koskevat ehdot.

Säännöillä vahvistetaan Europolin mandaattia, jotta se olisi valmiimpi puuttumaan rajat ylittäviin rikoksiin ja terroriuhkaan. Jatkossa erikoisyksiköiden perustaminen on helpompaa, mikä lisää Europolin mahdollisuuksia reagoida nopeasti ilmaantuneisiin uhkiin. Asetus sisältää lisäksi selkeät säännöt jo olemassa oleville yksiköille, kuten tammikuussa toimintansa aloittaneelle Euroopan terrorismintorjuntakeskus ECTC:lle. Parlamentti ja neuvosto pääsivät säännöistä alustavaan sopuun marraskuussa 2015.

Terroristien propagandasivustojen poistaminen aiempaa nopeammin

Europol saa uusien sääntöjen myötä tietyissä tilanteissa vaihtaa tietoja esimerkiksi yksityisten yritysten tai kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Europolin EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevä yksikkö voi pyytää sosiaalisen median palveluntarjoajaa, kuten Facebookia, poistamaan palvelusta Isisin ylläpitämän sivun ja siten puuttumaan nopeammin terroristien propagandan levittämiseen.

Tiedonpuutteen korjaaminen

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ilmenneiden tiedonpuutteiden korjaamiseksi EU-maita pyydetään toimittamaan Europolille sen tarvitsemat tiedot.

Europol raportoi jatkossa vuosittain parlamentille, neuvostolle, komissiolle sekä kansallisille parlamenteille tiedoista, joita se on saanut yksittäisiltä jäsenmailta.

Tietosuoja ja demokraattinen valvonta

Parlamentin jäsenet varmistivat, että samaan aikaan, kun Europolin toimivaltaa laajennetaan, huolehditaan tietosuojan turvaamisesta ja viraston nykyistä paremmasta demokraattisesta valvonnasta. Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) valvoo Europolia, minkä lisäksi käyttöön otetaan erityinen valitusmekanismi.

Europolin toimintaa tarkkailee myös yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä, johon kuuluu jäseniä sekä kansallisista parlamenteista että Euroopan parlamentista.

Seuraavaksi

Asetus astuu voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Uusia sääntöjä sovelletaan 1. toukokuuta 2017 alkaen.