Macedonia_flag_map

Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia (EJT Makedonia) liittyy yhteiseen passitussopimukseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamiseksi tehtyyn yleissopimukseen 1.7.2015 klo 00:00 lukien. Tämän ajankohdan jälkeen Makedoniaan on mahdollista passittaa tavaroita EU:ssa ja EFTA-maissa käytössä olevalla sähköisellä passitusjärjestelmällä (NCTS-järjestelmä).

Mikäli passitusyleisvakuuden haltija haluaa tehdä passituksia Makedoniaan tai Makedoniasta 1.7.2015 jälkeen, on passitusyleisvakuutta täydennettävä lisäämällä vakuuteen Makedonia uudeksi sopimusmaaksi. Tässä tapauksessa yleisvakuusluvan haltijan on oltava yhteydessä oman passitusvakuutensa takaajaan ja pyydettävä takauksen ja takausasiakirjojen päivittämistä. Sopimusmaan lisäämistä hakevien luvanhaltijoiden tulee toimittaa myös TC-yleisvakuustodistukset tulliin uusittaviksi.