20200304PHT73998_original

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg parlamentin ympäristövaliokunnassa

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg keskusteli keskiviikkona parlamentin ympäristövaliokunnan jäsenten kanssa EU:n suunnitelmasta vastata ilmastokriisiin.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg saapui keskiviikkona 4. maaliskuuta Euroopan parlamenttiin keskustelemaan EU:n ilmastolaista, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristövaliokunnalle puhunut Thunberg arvosteli esitystä riittämättömäksi: ”EU:n täytyy johtaa muutosta. Teillä on moraalinen velvollisuus tehdä niin ja ainutlaatuinen taloudellinen ja poliittinen mahdollisuus olla todellinen ilmastojohtaja. Te itse julistitte, että nyt on kyse ilmasto- ja ympäristöhätätilasta. Sanoitte, että tämä on uhka olemassaolollemme. Nyt teidän täytyy todistaa, että tarkoititte, mitä sanoitte.”

Thunberg sanoi, että on elintärkeää jatkaa tieteen viitoittamalla polulla. ”Kaikki muu on luovuttamista”, hän sanoi. ”Tämä ilmastolaki on luovuttamista, sillä luonto ei neuvottele, eikä fysiikan lakien kanssa voi tehdä sopimuksia.”

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin sanoi Thunbergiä esitellessään: ”Jokaisella on oma roolinsa. Olen vakuuttunut, että tarvitsemme nuorten energiaa. Yhtäkään yhteiskuntaa ei muuteta, eikä yksikään yhteiskunta voi vastata ilmastonmuutoksen kaltaiseen haasteeseen, jos emme hyödynnä nuorten energiaa. Ja sinä ilmennät tätä energiaa.”

Ilmastolaista

Euroopan komission ehdottama ilmastolaki on merkittävä osa vihreän kehityksen ohjelmaa (green dealiä). Jotta EU voi saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, jäsenmaiden tulee pienentää hiilijalanjälkeään leikkaamalla päästöjä, investoimalla vihreään teknologiaan ja suojelemalla ympäristöä. Ehdotuksen tavoite on sisällyttää ilmastoneutraalius kaikkiin EU:n politiikkoihin, kaikilla yhteiskunnan ja talouden tasoilla.

Ennen kuin uusi laki voi astua voimaan, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston on ensin hyväksyttävä se.