ulkomaanuutisbanneri

UPM Raflatac ja Etelä-Afrikan WWF ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tukea Etelä-Afrikan viinisektorin ympäristövastuuta sekä suojella monimuotoisuudeltaan ainutlaatuista Cape-alueen kasvistoa. Tärkeä elementti tavoitteen toteutumisessa on edistää kestävän kehityksen periaatteita viinintuotannon ja -valmistuksen kaikissa vaiheissa.

Cape Floral Region tunnetaan paikallisesti nimellä fynbos, joka tarkoittaa afrikaansin kielellä hienoa pensasta. Se on biodiversiteettinsä vuoksi nimetty UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Capen kasvisto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen mutta sitä uhkaavat yhtäältä kaupunkien ja viljelmien laajenemispaineet ja toisaalta kyvyttömyys hoitaa aluetta kunnolla.

Lähes 95 prosenttia Etelä-Afrikan viineistä valmistetaan Capen kasvillisuusvyöhykkeellä ja tämä uhkaa heikentää pientä mutta monimuotoista aluetta. Lisäksi viiniviljelmiä ympäröivät luonnonalueet ovat hajanaisia ja heikosti hoidettuja. Alueen viinintuottajia on kannustettu jo yli kymmenen vuoden ajan jättämään viljelmilleen alueita uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja varten. Viinitilojen väliin jätetyt hoidetut luonnonalueet turvaavat alueelle tyypillisen kasviston säilymisen ja toimivat reitteinä, joita pitkin alueen ihmisiä karttavat leopardit ja muut villieläimet voivat kulkea.

Etelä-Afrikan WWF:n hankkeen tavoitteena on myös edistää kestävää viljelyä. Tähän pyritään pienentämällä viinituotannon ympäristövaikutuksia ja hoitamalla luonnonalueita vastuullisemmin esimerkiksi vahvistamalla maaperää, turvaamalla makean veden varantoja, rajoittamalla tilaa valtaavia kasvi- ja eläinlajeja sekä ehkäisemällä tulipaloja. Kymmenen viime vuoden aikana jo yli kolmasosa Etelä-Afrikan viiniteollisuudesta on sitoutunut ympäristönsuojeluun, parempiin tuotantomenetelmiin ja alaa koskeviin ympäristö- ja vastuullisuussäädösten noudattamiseen.

Jatkossa WWF tehostaa suojelua entisestään Champions in Conservation -ohjelmallaan, joka haastaa kaikki tuottajat etsimään parhaita käytäntöjä. Esimerkillinen toiminta ja valmistuskäytännöt sekä sitoutuminen jatkuvaan kehitykseen osoitetaan WWF:n Champions in Conservation -ympäristösertifikaatilla.

“On hienoa, että WWF voi nyt yhdessä UPM Raflatacin kanssa lisätä viinisektorin jo ennestään hyvää ympäristötietoisuutta muun muassa nostamalla esille parhaita käytäntöjä. Haluamme korostaa kestävän kehityksen merkitystä viinituotannon kaikissa vaiheissa viljelystä aina valmiisiin tuotepakkauksiin ja –etiketteihin asti”, sanoo Inge Kotze Etelä-Afrikan WWF:stä.

UPM Raflatac toimittaa viiniteollisuuteen ympäristötehokkaita etikettiratkaisuja. Etelä-Afrikan WWF edistää yhdessä UPM Raflatacin kanssa FSC-sertifioitujen pakkaus- ja etiketöintimateriaalien käyttöä.

“Olemme UPM Raflatacissa aktiivisesti pienentäneet tarratuotannon ympäristövaikutuksia jo vuosien ajan. Haluamme rohkaista myös viiniteollisuutta ottamaan käyttöön kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä. WWF:n hankkeen kautta voimme edistää alan ympäristötoimintaa ja samalla tukea viinisektorin liiketoiminnan kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. Se, että viiniteollisuus on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja edistämiseen, turvaa osaltaan myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kasvillisuusalueen elinvoimaisuutta seuraaville sukupolville”, sanoo UPM Raflatacin Etelä-Afrikan toiminnoista vastaava johtaja Lee Unsworth.