382324_487976221261682_1250159873_n

Japanin Fukushiman ydinvoimalasta vastaava yhtiö on antanut viimein ensimmäisen virallisen arvion siitä, kuinka paljon radioaktiivista tritiumia on vuotanut Tyyneen valtamereen ydinvoimalaa koetelleen onnettomuuden jälkeen.

Maaliskuun 2011 ja heinäkuun 2013 välillä mereen on ydinvoimalayhtiö Tepcon mukaan valunut 20–40 biljoonaa becquereliä tritiumia. Becquerelien määrä ilmaisee säteilyn voimakkuuden.

Tepcon mukaan radioaktiivisten aineiden määrä on kuitenkin turvamääräyksien mukainen: ennen Fukushiman onnettomuutta vuosittaiseksi rajaksi oli määritelty 22 biljoonaa becquereliä.

Myös syöpää aiheuttavan strontiumin vuotomääriä aiotaan yhtiön mukaan tutkia.

Tepco myönsi vasta heinäkuussa, että radioaktiivisten aineiden saastuttamaa pohjavettä on vuotanut mereen.

Tritiumia syntyy ydinreaktioiden yhteydessä ja sitä pääsee voimaloiden lauhdutusveteen.

EU:n direktiivissä talousveden tritium-pitoisuudelle asetettu raja-arvo on sata becquereliä litrassa. Esimerkiksi Helsingin sadevedessä normaali taso on yhdestä neljään becquereliä litrassa.

Terveysvaikutuksiltaan tritium on radioaktiivisista aineista yksi vähiten haitallisia.

Kolme Fukushiman voimalan reaktoreista vaurioitui tsunamissa maaliskuussa 2011. Turmassa reaktorien jäähdytysjärjestelmät pettivät ja reaktoriytimet sulivat.

Ydinvoimalayhtiö on saanut runsaasti kritiikkiä turman jälkihoidosta, sillä radioaktiivista vettä pelätään vuotavan ydinvoimasta edelleen.

Tritium Density Result of Water Quality Survey inside the Port of Fukushima Daiichi NPS (Follow-up Information 27)

Lähteet: TEPCO-AFP