Mepit vaativat, että Ukrainan sotaa pakeneville lapsille taataan turvallinen kulku, ja myös maan sisäisiä pakolaisia sekä saarron alla eläviä ukrainalaisia autetaan.

  • Humanitaarisia käytäviä tarvitaan lasten ja perheiden pelastamiseksi
  • Pakolaisten rekisteröinti tärkeää ihmiskaupan ja laittomien adoptioiden välttämiseksi
  • Lapset tunnistettava EU:n ulkorajoilla, yksin matkustaville järjestettävä nopeasti edunvalvoja
  • Pakolaisille sama pääsy kouluun ja terveydenhuoltoon kuin muille lapsille vastaanottomaassa

Euroopan parlamentin torstaina hyväksymässä päätöslauselmassa listataan keinoja väkivaltaa pakenevien lasten ja nuorten suojelemiseksi sekä pakolaisia tukevia toimia turvapaikan myöntäneissä maissa. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 509 puolesta, 3 vastaan ja 47 tyhjää.

”Jokaisella lapsella on oikeus suojaan väkivallalta ja hyväksikäytöltä”, toteavat mepit. Heidän mukaansa EU-jäsenmaiden on suojeltava lapsia ihmiskaupalta, laittomilta adoptioilta ja muunlaiselta hyväksikäytöltä.

Mepit ehdottavat, että rajoille asetetaan lastensuojeluviranomaisia, jotka tunnistavat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja kirjaavat ylös heidän tietonsa sekä erityistarpeensa. Alaikäisille on tarjottava psykososiaalista tukea ja suojelua sukupuolittuneelta väkivallalta osana kansallisia lastensuojelujärjestelmiä. Lisäksi lapset tarvitsevat apua perheidensä löytämiseen ja perheenyhdistämiseen sekä täyden pääsyn peruspalveluihin, kuten terveydenhoitoon.

Ilman huoltajaa matkustaville ja laitoshoidossa tai sijaishuollossa oleville lapsille on järjestettävä edunvalvoja. Vastaanottomaan lastensuojeluviranomaisten tulee jatkuvasti tarkkailla lasten hyvinvointia ja olinpaikkoja EU:hun saapumisen jälkeen, todetaan päätöslauselmassa.

Tekstin mukaan jäsenmaiden tulee varmistaa, että lapset pääsevät kouluun ja saavat terveyspalveluja samalla tavoin kuin muut näissä maissa asuvat lapset. Mepit toivovat uudelleensijoitusjärjestelmää, joka asettaisi etusijalle perheenyhdistämisen ja haavoittuvaisten lasten tarpeet. Tämä voisi olla EU:n sisäinen hätätilojen solidaarisuusmekanismi lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat akuutisti elintärkeitä hoitoja.

Mepit kannustavat EU-maita käyttämään kaikkia mahdollisia EU-varoja pakolaisten sopeutumisen tukemiseksi ja suojaamaan heitä syrjinnältä sekä syrjäytymiseltä. Tähän voidaan tarvita lisäresursseja, sanovat mepit.

Taustaa

Venäjän hyökättyä Ukrainaan yli neljä miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja hakemaan turvapaikkaa, enimmäkseen EU-naapurimaistaan Puolasta, Romaniasta, Slovakiasta ja Tšekistä (sekä Moldovasta). Unicefin mukaan lähes puolet pakolaisista on alaikäisiä, jotka tarvitsevat erityissuojelua suuremman ihmiskauppa- ja hyväksikäyttöriskin takia.