OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Parlamentin jäsenet kehottavat Puolan hallitusta ratkaisemaan maansa perustuslaillisen kriisin komission 27.7. myöntämän kolmen kuukauden määräajan sisällä. Ratkaisun on perustuttava puolueiden väliseen kompromissiin ja noudatettava Venetsian komission ja Euroopan komission suosituksia.

Päätöslauselmassaan parlamentti muistuttaa, että Puolan kansa hyväksyi EU:n perustana olevat arvot kansanäänestyksessä vuonna 2003. EU toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot noudattavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, mepit korostavat.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman keskiviikkona äänin 510 puolesta, 160 vastaan ja 29 tyhjää.

Perustuslakituomioistuimen lamaantuminen ja Puolan hallituksen päätös olla julkistamatta kaikkia perustuslakituomioistuimen ratkaisuja vaarantavat demokratian, perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen Puolassa, mepit toteavat ja viittaavat EU:n perusoikeuskirjaan.

Parlamentti tukee komission aikomusta jatkaa vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa oikeusvaltioperiaatetta koskevan toimintakehyksen mukaisesti, jotta tilanteeseen löydettäisiin ratkaisu. Parlamentti kehottaa Puolan hallitusta tekemään komission kanssa yhteistyötä. Lisäksi parlamentti kehottaa komissiota tarkkailemaan, mihin jatkotoimiin Puolan viranomaiset ryhtyvät suositusten johdosta. Komissio julkaisi lausunnon Puolan oikeusvaltion tilanteesta kesäkuussa ja suosituksen heinäkuussa.

Perustuslaillisen kriisin lisäksi parlamentti on huolissaan viimeaikaisesta nopeasta lainsäädännöllisestä kehityksestä erityisesti liittyen riippumattomaan ja puolueettomaan julkisen palvelun mediaan, sananvapauteen ja yksityiselämän kunnioittamiseen, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeviin perusoikeuksiin, virkamieskunnan puolueettomuuteen ja perustaviin ihmisoikeuksiin, mukaan lukien naisten oikeudet.