Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Yleiset Uutiset Ypäjän Hevosopisto

Uusi koulutus nostaa Lounais-Hämeen asemaa Suomen hevososaamisen keskittymänä

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) käynnistää uuden hevosalalle suuntautuvan liiketalouden koulutuksen. Koulutus tuottaa hevosalalle erikoistuneita tradenomeja ja sijoittuu Forssaan. Se toteutetaan HAMKin ja Ypäjän Hevosopiston yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee uutta koulutusta ammattikorkeakoulujen strategiarahoituksella. ”Uuden koulutuksen myötä Lounais-Hämeeseen on rakentumassa hevosalan osaamiskeskittymä, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulun ohella Pohjoismaiden suurin hevosopisto Ypäjällä sekä Luonnonvarakeskus. Hevosala työllistää Suomessa noin 15 000 […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Yleiset Uutiset

Opinnäytetyö: Suomenpienhevoselle on kysyntää ratsastuskouluissa

Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouden agrologiksi valmistuvan Pinja Kyöstilän opinnäytetyössä tutkittiin suomenpienhevosen asemaa ja kysyntää opetuskäytössä erityisesti ratsastuskouluissa. Tutkimuksessa selvisi, että pienhevoselle on kyllä kysyntää, mutta opetuskäyttöön soveltuvia yksilöitä ei ole riittävästi tarjolla. Hevosten harrastekäyttö on vuosi vuodelta lisääntynyt ja hevosilta vaaditaan yhä enemmän erilaisia ominaisuuksia. Suomenpienhevonen täyttää hyvin nämä vaatimukset yhteistyöhaluisena, yritteliäänä, nöyränä ja eteenpäinpyrkivänä hevosena. […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Yleiset Uutiset

Hevosalan kysely enteilee investointihalua ja harrastuksen kasvua

Kuva: Minna Tallberg Valtakunnallinen kysely hevosyritystoiminnan kehitysnäkymistä ja hevosalan mielikuvista vahvistaa, että alalla on positiivia odotuksia. Yli neljännes kyselyyn vastanneista yrittäjistä aikoo laajentaa toimintaansa ja peräti 87 % aikoo investoida. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Luonnonvarakeskus Luken ja Hippoliksen yhteishanke, Uudistuva hevostalous, toteutti keväällä 2017 valtakunnalliset kyselyt hevosyritystoiminnan kehitysnäkymistä ja hevosalaa koskevista mielikuvista. Ensivaiheen tuloksia kuultiin Mustialassa […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)

Koulutusta ja kohtaamisia hevoskasvatuksen tueksi

Uudet hevoskasvattajat -lähdössä loimen vei Revenge ja Kari Venäläinen (Iita-Maria Ahtiainen). Sunnuntaina 26.3. Lahden Jokimaalla kokoontui runsas joukko hevoskasvatuksesta kiinnostuneita ihmisiä, kun Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Suomen Hippoksen yhdessä toteuttama Uudet hevoskasvattajat -hanke starttasi. Hankkeen tarkoituksena on innostaa ja kannustaa uusia ihmisiä hevoskasvatuksen pariin. Starttitilaisuudessa paneuduttiin kotimaisen hevoskasvatuksen ajankohtaisiin lukuihin ja tulevaisuuden näkymiin, kun Minna […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Suomenhevoset

Opinnäytetyö: Suomenhevosjalostus tänään – ja huomenna

Suomenhevosen tilasta on keskusteltu paljon, varsinkin nyt kun, kantakirjan 110-vuotispäivät ovat ovella. Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouden agrologiksi (AMK) valmistuvan Noora Kestin opinnäytetyö kokoaa suomenhevosjalostuksen puheenaiheet yhteen sisältäen tietoa sukulaisuudesta, suomenhevosen terveysongelmista sekä jalostuksen työkaluista. Työssä on tarkasteltu suomenhevoskantaa kolmen aineiston avulla, joista kaksi perehtyy Ypäjän Siittolanmäen suomenhevosjalostukseen 1971–2015 ja kolmas suomenhevosorien astutustilastoon vuodelta 2015. Astutustilastossa 2015 […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)

Opinnäytetyö: Hevosalan eettisyys rakentuu tekijöidensä näköiseksi

Hevosten hyvinvointi, oikeudet sekä kohtelu ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. Eläinten oloihin ja kohteluun on kiinnitetty laajalti huomiota, ja niitä pyritään parantamaan jatkuvasti. Hevosen asema yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska hevonen on sekä ystävä, työtoveri, lemmikki ja väline. Miten hevosta kohdellaan sille parhaalla tavalla ottaen huomioon turvallisuus, hyvinvointi sekä ihmisen kanssa tehtävä yhteistyö? Etiikan […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)

Opinnäytetyö: Ratsastajilla kaikki hyvin – vai onko?

Ratsastus on tasa-arvoinen, monipuolinen ja suvaitseva laji. Myös erityisryhmien toiminta on aktiivista ja usealla tallilla arkipäivää. Toisaalta lajin parissa tapahtuu myös kiusaamista, ryhmästä eristämistä ja seksuaalista häirintää. Nämä asiat nousevat esille Laura Laukkasen opinnäytetyöstä, jossa kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla ratsastuksen Reilun Pelin nykytilanne Suomessa. Laukkanen valmistui hevostalouden agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta joulukuussa 2015. Opinnäytetyö toteutettiin […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)

Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta

Suomalaiset ravihevoskasvattajat kaipaavat toimintansa tueksi lisää neuvontapalveluita sekä erilaisia koulutuksia ja seminaareja. Tämä käy ilmi Karoliina Korhosen tekemän opinnäytetyön tuloksista. Korhonen valmistuu agrologiksi joulukuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Hippos ry:n kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa kyselytutkimuksen avulla suomalaisen ravihevoskasvatuksen nykytilaa, 2010-luvun kasvattajaprofiilia sekä toiminnan kehittämiskohteita ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselytutkimuksen perusteella 2010-luvun ravihevoskasvattaja […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Yleiset Uutiset

HAMKin opiskelijat tekevät hevosalaa tunnetuksi

Hevostalouden opiskelijat Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) ovat opintojensa osana haastatelleet alansa yrittäjiä ja toteuttaneet 11-osaisen juttusarjan Hevosyrittäjätarinoiden vuosi 2015. Hevosyrittäjätarinat 2015 -projekti on opiskelijoille käytännönläheinen keino yrittäjyyteen tutustumiseen, ja samalla se myös tekee hevosalaa yleisesti paremmin tunnetuksi. Projektilla halutaankin nostaa esille erityisesti hevosalan ammattilaisia sekä heidän osaamistaan ja taustojaan. Hevosalan yrittäjät tarjoavat harrastamisen ja virkistyksen mahdollisuuksia […]

Read More
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Yleiset Uutiset

Opinnäytetyö: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hyödyntämätön mahdollisuus Forssan seudulla

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarkoittaa talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, jonka avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Forssan seudulla on kolme yrittäjää, jotka tarjoavat näitä palveluita. Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouteen suuntautuvaksi agrologiksi (AMK) valmistuva Anna-Kaisa Kotinoja totesi opinnäytetyössään, että toiminnalle tuntuu löytyvän tarvetta Forssan seudulta. Samaan aikaan palveluntarjoajilla on kuitenkin aivan liian vähän asiakkaita. Marraskuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana haastateltiin […]

Read More