Opinnäytetyö: Suomenhevosjalostus tänään – ja huomenna

2017-01-03-13_19_41-kesti_noora-pdf-nitro-reader-3

Suomenhevosen tilasta on keskusteltu paljon, varsinkin nyt kun, kantakirjan 110-vuotispäivät ovat ovella. Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouden agrologiksi (AMK) valmistuvan Noora Kestin opinnäytetyö kokoaa suomenhevosjalostuksen puheenaiheet yhteen sisältäen tietoa sukulaisuudesta, suomenhevosen terveysongelmista sekä jalostuksen työkaluista. Työssä on tarkasteltu suomenhevoskantaa kolmen aineiston avulla, joista kaksi perehtyy Ypäjän Siittolanmäen suomenhevosjalostukseen 1971–2015 ja kolmas suomenhevosorien astutustilastoon vuodelta 2015.

Astutustilastossa 2015 olleet juoksijasuunnan orit ovat keskimäärin muita jalostusarvostelusuuntia kauemmin jalostuksessa ja niiden  keskimääräinen  varsamäärä  on  suurempi. Kokonaisuudessaan  isiä ja poikia oli yhtä aikaa astutustilastossa huomattava määrä. Etenkin juoksijasuunnalla  vanhempiin  ja  jalostusnäyttöä  jo omaaviin oreihin luotettiin vielä nuoria oreja enemmän.  Käytettyjä oreja oli kaikkiaan 207, joista 172 oli jalostusarvosteltuja ja 35 jalostusarvostelemattomia. Jälkimmäisten osalta ns. väriorien trendi  oli  näkyvä. Pien- sekä työhevossuuntien oreilla on hyvin pieni merkitys koko populaation tilaan tällä hetkellä.

Siittolanmäen kultainen salaisuus

Vaikka Siittolanmäen rooli on tähän päivään tultaessa muuttunut laitoksen perustamisajoista 1930-luvulta, on siellä edelleen voimissaan hyvien suoritushevosten jalostamisen taito. Siittolanmäen hevosilla on ollut suurin vaikutus ratsusuunnalle arvosteltuihin  oreihin.  Ratsusuunnan  orien  keskimääräinen  sukusiitosaste  on  muita suuntia pienempi.

Ypäjän jalostustoiminta tuottaa joka vuosi menestyjiä ikäluokkakilpailuihin niin ravi- kuin ratsuhevosissakin. Sekä tähtiaikaiseksi juoksevien yksilöiden osuus startanneista että jalostusarvostelupalkinnot R-suunnalle arvosteltavissa ovat selvästi nousseet vuosien saatossa. Geneettinen edistyminen on pysyvää ja siksi Siittolanmäen suomenhevoskanta on omalta osaltaan ainutlaatuinen pala suomenhevosjalostuksen ja suomenhevosen säilymisen ketjussa.

Opinnäytetyö (Noora Kesti 2016: Ypäjän Siittolanmäen suomenhevoskannan jalostuskartoitus: Suomenhevosen nykytilakatsaus) löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112817805