ym-map

18.6.2015 – Kuusi miljoonaa jemeniläistä kärsii vakavasta ruokaturvan puutteesta. Kiireellisen hätäavun ja ruoka-avun tarpeessa on tapahtunut jyrkkää nousua vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Tiedot selviävät keskiviikkona julkaistusta tutkimuksesta, jonka toteuttivat YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ja Maailman ruokaohjelma (WFP) yhteistyössä Jemenin Suunnittelu- ja kansainvälisen yhteistyön ministeriön (MoPIC) kanssa. Analyysissä käytettiin kansainvälisesti tunnustettua, yhtenäistettyä ruokaturva-asteikkoa (IPC), ja se toteutettiin Euroopan Unionin tuella.

Tutkimuksen mukaan ruokaturvatilanne on hälyttävällä tasolla kymmenessä Jemenin 22:sta maakunnasta. Lisäksi miljoonat ihmiset ovat vaarassa pudota hälyttävälle tasolle, mikäli ruuansaantia ei pystytä merkittävästi parantamaan ja ruuan hintoja laskemaan.

”Ruokaturvatilanne on pahentunut nopeasti ja merkittävästi konfliktin seurauksena. Yhteenotot myös vaikeuttavat humanitaarisen avun perille viemistä”, sanoo FAO:n Jemenin-edustaja Salah El Hajj Hassan.

Konfliktin kärjistyminen on aiheuttanut pulaa välttämättömyys- ja peruselintarvikkeista sekä häirinnyt toimeentuloa, paikallisia markkinoita, maa- ja kalataloutta, vientiä, tuontia sekä muuta kaupallista toimintaa.  Tämä on johtanut ihmisten tulojen merkittävään laskuun ja heikentänyt peruselintarvikkeiden ostomahdollisuuksia. Vaikka koko maa kärsii konfliktin seurauksista, ne vaikuttavat eniten kaikkein köyhimmässä ja heikoimmassa asemassa olevien, kuten maansisäisten pakolaisten, kouluttamattomien työntekijöiden sekä syrjittyjen ryhmien elämään.

”Tilanteen epävarmuuden vuoksi, sekä ennen kuin siihen on löytynyt poliittinen ratkaisu, tulee ruokaturvan heikkeneminen jatkumaan ympäri Jemeniä ja ihmisten on yhä vaikeampaa hankkia elantonsa”, sanoo WFP:n maajohtaja Purnima Kashyap.

”Vetoamme kaikkiin osapuoliin, jotta voisimme varmistaa rajoittamattoman pääsyn humanitaarisen avun toimittamiseksi.”