Hevosyrittajyyden-tulevaisuuskatsaus_ekirja

”Hevoset antavat paljon, taustaan, sukupuoleen ja ikään katsomatta. Voimme olla ylpeitä hevosesta ja sen ympärillä olevasta osaamisesta. Hevosten parissa oppii taitoja, joista on hyötyä elämän eri alueilla.” Näillä sanoilla hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastanneet yrittäjät kuvasivat suhdettaan ammattiinsa.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Hevosyritys huippukuntoon -koulutushankkeen tekemässä hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsauksessa ovat tarkastelussa hevosyrittäjien laajentamis- ja vähentämissuunnitelmat sekä kokemukset kysyntä- ja kannattavuusnäkymistä. Pääaineistona oli kysely, johon vastasi 166 hevosalan yrittäjää. Muita lähteitä olivat työpajatyöskentelyt ja opinnäytetyöt.

Johtopäätöksenä on, että hevosala kokonaisuutena jatkaa kehittymistään ja kasvuaan lähitulevaisuudessa. Kyselyn perusteella laajentamisaikeita oli noin puolella (45 %) vastaajista. Yritystoiminnasta poistuvien lukumäärä ei ole merkittävästi muuttunut verrattuna aiempiin vuosiin. Hevosyrittäjät uskovat kysynnän kehittymiseen, sillä suurin osa (70 %) koki kysyntätilanteen kehittyvän vuoteen 2018 mennessä erittäin tai melko hyväksi. Kannattavuusnäkymien arvioinnissa sitä vastoin näkyi enemmän vaihtelua. Kannattavuuden parantamisessa oikea hinnoittelu, realistinen kannattavuussuunnittelu ja yhteistyöllä saavutettavat kustannusedut ovat avainasemassa.

– Hevosten kanssa halutaan kokea tunteita ja päästä kosketuksiin luonnon kanssa. Hevonen tuo mielihyvää ja tarjoaa hyvinvointia ihmisille – voidaan puhua niin sanotusti uudesta hevostaloudesta. Hevosyritysten menestystekijöitä ovat osaaminen, taito huolehtia asiakkaista ja kyky ennakoida tulevaa, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Saastamoinen (MTT). Hevosurheilu, vahvat tunteet sekä hevosen ja ihmisen välinen suhde muodostavat vetovoiman, joka on ainutlaatuinen ja siksi kilpailukykyinen vapaa-ajan aktiviteettien joukossa.

Valtakunnallisessa Hevosyritys huippukuntoon-koulutushankkeessa (2010-14) on järjestetty eri puolella Suomea koulutuspäiviä (43 päivää), joissa on ollut yli 1000 osallistujaa. Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus kokoaa yhteen havaintoja, joita hankkeen aikana on selvitetty, kuultu, nähty ja koettu. Hankkeen loppuseminaari ”Kohti uutta hevostaloutta” järjestetään Hämeenlinnassa 23.1.2014.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana MTT Hevostalous, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, Hippolis ry, Hevosopisto Oy, Suomen Ravivalmentajat ry, Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ry, ProAgria Etelä-Suomi ry, Suomen Hevostietokeskus ry, Maaseutuvirasto. Rahoituslähteenä on EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2010 / Hämeen ELY-keskus.

HEVOSYRITTÄJYYDEN TULEVAISUUSKATSAUS – HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON -HANKKEEN RAPORTTI, ilmainen
e-julkaisu: http://bit.ly/tulevaisuuskatsaus

www.hevosyrittaja.fi

Post filed under Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Hevosyrittäjyys.