Rysäpyynneillä poistettiin 53 tonnia pienkalaa

Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry - Google Chrome_2013-08-15_14-09-19

KALAPISA 2017 – HANKKEEN TOISEN KESÄN RYSÄPYYNTI OHI – KOKONAISSAALIS NOUSI 53 TONNIIN JA 4,7 MILJOONAAN KAPPALEESEENPIENTÄ KALAA

Hankesuunnitelman mukaiset toisen vuoden ravintoverkkokunnostukset on saatu tehtyä kesä – heinäkuun aikana rysäpyynneillä Läntisellä alueella (Käräis-, Syvävetteisten-, Sunisen-, Piiluvan, Liesien-, Pulkka Jakara- ja Kirkkoselillä), Jokilahden alueella (Kello- ja Haapaselkä) ja Maavedellä. Uudenlaista pyyntavassa oli sekä pyyntiajankohta että pyyntikalusto.

Pyyntiajankohta, kesä – heinäkuu, oli poikkeava aikaisempiin hoitokalastushankkeisiin. Lisäksi rysäpyyntikalusto oli riittävän kevyttä mahdollistaen tehokkaan pyynnin ja rysien siirron. Edellä mainitut asiat mahdollistivat tehokkaan pyynnin kohdistamisen sekä salakkaan että pienikokoiseen särkeen ja ahveneen matalilla ranta – alueilla. Alueelle soveltuvien rysäkaluston ja pyyntitekniikan kehitystyö jatkui myös hankkeen toisena vuotena. Pyynneistä vastasi Kari Kinnunen.

Pyynnissä olevien rysien määrät vaihtelivat 7 – 11 kappaleen välillä per hankealue. Rysäkokukertoja kertyi yhteensä 861 kpl kohdistuen 450 kertaa Läntiselle alueelle, 347 kertaa Jokilahden alueelle ja 64 kertaa Maavedelle.

Rysäsaaliin kokonaismäärä oli yhteensä 53 tonnia ollen 19 tonnia Läntisellä alueella, 31 tonnia Jokilahden alueella ja 3 tonnia Maavedellä. Läntisellä alueella kilomääräinen saalis koostui salakasta (44 %), pienestä särjestä (36 %) ja ahvenesta (18 %). Ko. kalalajien keskipainot jäivät alle 15 g ja järvestä poistettujen kalojen kappalemäärät nousivat yhteensä 1,8 miljoonaan. Jokilahden alueella kilomääräinen saalis koostui salakasta (45 %), pienestä särjestä (39 %) ja ahvenesta (12 %). Ko. lajien keskipainot jäivät myös alle 15 g ja järvestä poistettujen kalojen kappalemäärät nousivat yhteensä 2,6 miljoonaan. Maavedellä kilomääräinen saalis koostui pienestä särjestä (54 %), salakasta (30 %) ja pienestä ahvenesta (15 %). Ko. kalalajien keskipainot jäivät myös alle 15 g ja järvestä poistettujen kalojen kappalemäärät nousivat 0,3 miljoonaan.

Suurelta osin saaliin loppusijoituspaikka oli biokaasulaitos Kiteellä.

Ravintoverkkokunnostus jatkuu syyskuussa nuottapyynnillä.

Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Kaakkois – Suomen ELY – keskus, Lappeenrannan kaupunki, Läntisen Pien – Saimaan kalastusalue ja kalastusalueen osakaskunnat. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 315.000 euroa, mistä EAKR – ja valtion rahoitusta on 157.500 euroa, kuntarahaa 78.750 euroa ja yksityistä rahaa 78.750 euroa.