Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Monthly Archives: September 2015

Kalastusalueet haluavat parempaa merimetsokantojen hallintaa

Kalatalousala on pitkään ollut ongelmissa kasvavan merimetsokannan kanssa. Euroopan komissio ilmoitti hiljattain, että merimetsosta ei olla tekemässä metsästettävää riistalajia. Komission mielestä jäsenmaat voivat ratkaista merimetso-ongelman rajoittamalla kantaa lintudirektiivin mukaisten poikkeuslupien avulla. Rannikon kalastusalueet vaativat nyt, että merimetsokannan hoitosuunnitelma päivitetään välittömästi. Merimetso-ongelmassa on kysymys siitä, että ihminen ja merimetso kilpailevat samoista kalavaroista. Merimetso aiheuttaa ongelmia myös […]

Hauen heittokalastus tarjoaa jännitystä syksyyn

Kuva: Juha Ojaharju, SVK Syksyn tulo ja sen myötä viilenevät vedet ovat herkkua hauen heittokalastajille. Isot hauet ovat viihtyneet kesän ajan syvällä viileissä vesissä, mutta nyt ne suuntaavat matalikoille ja lähelle rantoja, missä ne ovat hyvin heittokalastajien ulottuvilla. Hauen heittokalastus on toimintalaji parhaimmasta päästä. Voimakkaan hauen salamannopea isku uistimeen on monen kalamiehen mielestä parasta, mitä […]

Kuhan- ja lohenkalastuksen säätelyä ei saa heikentää uusittavassa kalastusasetuksessa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut tiedosta, jonka mukaan kuhan alamittoja tullaan laskemaan ja lohen vapaa-ajankalastuksen säätelyä heikentämään maa- ja metsätalousministeriön kalastusasetuksen valmistelussa. Vapaa-ajankalastajat kiirehtivät kalastusasetuksen antamista keväällä lausunnolla olleen luonnoksen pohjalta ja ilman tietoon tulleita heikennysesityksiä. Tehokas tiedottaminen uusitusta kalastuslaista ja -asetuksesta voidaan toteuttaa vain, jos tieto asetuksen sisällöstä on riittävän aikaisin käytettävissä. Keväällä […]

Ota kantaa Saimaan kalastusrajoituksiin – saimaannorppa ja kalastus kysely avattu netissä

Saimaannorpan suojelusta ja kalastusrajoituksista kuullaan alueen väestöä ja toimijoita. Tätä tarkoitusta varten on Etelä-Savon maakuntaliitossa tehty nettikysely, joka on avattu 8.9.2015. Kaikki kiinnostuneet voivat käydä vastaamaan kyselyyn osoitteessa:www.esavo.fi/norppa. Kyselyyn voi vastata 18.10 saakka. Maa-ja metsätalousministeriö on asettanut laajapohjaisen Saimaannorppa ja kalastus seurantaryhmän, jonka tehtävänä on arvioida tehtyjen kalastuksen rajoitustoimenpiteiden, mm. keväisen verkkokalastuskiellon ja eräiden pyydystyyppikieltojen, […]

Kalastuskieltoalueet ensimmäistä kertaa kartalle omaan mobiililaitteeseen

Kalastuskieltoalueella kalastamisesta voi seurata Suomessa sakko ja kalastusvälineiden takavarikointi. Kieltoalueiden selvittäminen on kalastajan vastuulla, mutta se on yleensä työlästä ja hankalaa. Nyt maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja Maanmittauslaitoksen kieltoaluetiedot (ML)* on julkaistu ensimmäistä kertaa ML:n zoomattavalla kartalla mobiiliin sopivassa, helposti käytettävässä muodossa.   Gummerus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) julkaisivat Ottiopas-nimisen digitaalisen kalastusoppaan 29.5.2015. Oppaasta […]