Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Monthly Archives: April 2015

Virkistyskalastuskausi Jyväskylän Tuomiojärvellä ja Köhniönjärvellä alkaa 9.5.2015

Virkistyskalastuskausi alkaa tänä vuonna 9.5. kello 12 ja kalastusta voi harrastaa aina järvien jäätymiseen asti. Jyväskylän kaupunki myöntää virkistyskalastusluvat erityiskalastuskohteina toimiville Tuomiojärvelle ja Köhniönjärvelle, joihin istutetaan pyyntikokoisia kirjolohia. Virkistyskalastusluvan voi hankkia yhdelle vuorokaudelle tai koko kalastuskaudelle ja ne tulevat myyntiin keskiviikkona 29.4. ja Liikuntainfosta 4.5. alkaen. Luvan voi hankkia yhdelle tai molemmille kalastustoiminnan piiriin kuuluvalle […]

Kuulutus Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastuslain mukaisen päätöksen tarkentamisesta Ala-Koitajoen kalastuskiellon osalta

Kuulutus kalastuslain (286182) 11 §:n mukaisesta onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskieltopäätöksestä – päätöksen tarkentaminen siten, että kielto ei koske ongintaa koski- ja virta-alueiden ulkopuolella Pohjois-Savon ELY-keskus muuttaa ja tarkentaa päätöstä (dnro 33/5710-2012, 28.3.2012, muut. 10.4.2014) Ala-Koitajoen ns. yleiskalastusoikeuksia koskevan kiellon osalta siten, että kielto ei koske ongintaa eikä pilkintää koski- ja virtaalueiden ulkopuolella. Muutettu päätös kokonaisuudessaan […]

Lohen ja kasvatetun siian tuottajahinnat nousivat

Vuonna 2014 luonnosta pyydetystä lohesta, kirjolohesta, kasvatetusta siiasta, kuhasta ja lahnasta maksetut tuottajahinnat nousivat. Muiden kalojen tuottajahinnat laskivat. Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kalan tuottajahinnat – tilastosta. Kasvatetun siian keskihinta oli reilut 16 prosenttia (8,55 euroa/kg) ja kasvatetun kirjolohen vajaa 4 prosenttia (4,04 euroa/kg) edellisvuotta korkeampi. Luonnosta pyydetyn siian keskihinta (4,24 euroa/kg) pysyi edellisvuoden tasolla, mutta […]

Kari Ranta-aho vuoden kalastusvirkamies

Kalatalouden Keskusliitto on nimennyt vuoden 2015 kalataloudessa ansioituneeksi  henkilöksi kalatalouspäällikkö Kari Ranta-ahon Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Samalla hänet nimitettiin vuoden 2015 kalastusvirkamieheksi. Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho tunnetaan kalatalousalalla monipuolisena ja laajakatseisena virkamiehenä. Virkatoimissaan hän on toiminut hyvässä yhteistyössä kentän kanssa, äkkinäisiä toimenpiteitä vieroksuen. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä. Vuoden alussa hänet nimitettiin […]

Mikkelin lähivesillä poistetaan särkikalaa tehopyynnillä

Mikkelin alapuolisella Saimaalla, Siikasalmeen asti ulottuvalla alueella, on aloitettu kolmivuotinen poistokalastushanke. Kalastukset toteutetaan särkikalojen, pienen ahvenen ja kuoreen rysäpyyntinä. Kalaa pyydetään keväisin jäiden lähdettyä etupäässä toukokuun aikana. Etelä-Savon ELY-keskus on kysynyt mielipiteet osakaskunnilta, joiden alueelle rysät sijoitetaan. Pyydyksiä on 15 kappaletta ja ne on sijoitettu vesialueelle rannan tuntumaan väylien ulkopuolelle. Pyydykset on merkitty oranssin värisillä […]

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2015

Tenojoen ns. turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudeksi 2015. Suomen ja Norjan neuvotteluvaltuuskunnat käyvät parhaillaan keskusteluita koko kalastussopimuksen uusimisesta.  Maiden välisiä neuvotteluja jatketaan kevään 2015 kuluessa. Tavoitteena on saada uusi kalastussopimus aikaiseksi niin, että se voidaan saada voimaan vuoden 2017 alusta.

Vetoomus merilohien ja meritaimenten puolesta – verkot pois Kokemäenjoesta kalaistutusten ajaksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus istuttavat kevään aikana meritaimenen ja merilohen poikasia Kokemäenjoen alaosalle. Istutusten avulla pyritään vähentämään jätevesikuormituksen ja voimalaitosten toiminnan aiheuttamaa kalataloudellista haittaa Kokemäenjoessa ja sen edustan merialueella. Toisaalta pyrkimyksenä on, että arvokkaat kalakannat säilyisivät istutusten tukemina monimuotoisina, elinvoimaisina ja kalastettavina. Istutukset alkavat tulevalla viikolla (viikko 17) ja ne jatkuvat aina toukokuun puoliväliin saakka. […]

Ala-Koitajoelle lennätetään soraa – työ Saimaan järvilohen palauttamiseksi jatkuu

Soran levittämistä järvilohen kutu- ja poikasalueille Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa jatketaan Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Kuusamonkoskelle ja Räväkänkoskelle levitetään helikopterilla soraa, jota järvilohi tarvitsee kutu- ja poikasalueilla. Kunnostustyöt käynnistyvät huhtikuun toisella viikolla. Koskikunnostukset aloitettiin viime keväänä, jolloin helikopterilla levitettiin soraa Kuusamonkoskelle, Pamilonkoskelle ja Saarikoskelle. Kutupaikkoja on tehty myös kaivinkonetyönä Hiiskoskella ja Räväkkäkoskella. Kaivinkoneella […]

Saimaan verkkokielto alkaa norpan turvaksi

Erityisesti saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi asetettu keväinen verkkokalastusrajoitus  alkaa tänään 15.4. Saimaalla. Kulunut talvi oli norpan pesinnän kannalta hankala, sillä lämmin kevättalvi sulatti pesäkinoksia. – Kuutit saattavat olla normaalia heiveröisempiä, jos imetys on häiriintynyt epävakaitten pesimäolosuhteiden takia. Silloin niillä on entistäkin suurempi todennäköisyys jäädä verkkoihin vielä loppukesälläkin, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen. Saimaannorppa on äärimmäisen […]

Tiesitkö, miksi kalastus maksaa?

Alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Suomessa kalastusta harrastaa liki miljoona lupamaksuvelvollista eli 18–64-vuotiasta. Heistä kuitenkin jopa puolet kalastaa luvatta. Lupamaksut ovat sijoituksia luonnon ja kalavesien hyväksi. Ne palautuvat aina tavalla tai toisella kalastajalle. Suomessa on totuttu liikkumaan, leiriytymään ja marjastamaan maksutta, jokamiehenoikeudella. Myös pilkkiminen ja mato-onginta ovat ilmaista hupia, mutta muuhun kalastukseen tarvitaan maksulliset […]