Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Monthly Archives: January 2014

Verkkoapaja 1 / 2014: Saimaan norppa-alue vetää kalastajia pääkaupunkiseudulta

Saimaannorppa-alueelle tullaan kalaan eniten pääkaupunkiseudulta ja Lappeenrannasta. Tiedotusta saimaannorpasta kannattaakin kohdentaa norppa-alueen ja sen lähialueiden lisäksi myös suuriin kaupunkeihin. Lue lisää aiheesta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Verkkoapajasta: http://www.rktl.fi/www/uploads/verkkoapaja/verkkoapaja_1_2014.htm Uutiskirjeen muita aiheita ovat mm.: Ilvesten havainnoinnin ajanjakso lyhenee kahdella kuukaudella Valkohäntäkauriiden kanssa kolaroidaan loppusyksystä, metsäkauriiden toukokuussa Meritaimenkannat jakautuvat geneettisesti kuuteen pääryhmään Inarinjärven taimenkannan säätelystä hyviä tuloksia

VAPAA-AJANKALASTAJAT VAATIVAT PAREMPAA KALASTUKSEN SÄÄTELYÄ JA YLEISKALASTUSOIKEUKSIEN LAAJENTAMISTA

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytymätön esitykseen kalastuslain uudistamisesta. Se heikentää kalastuksen säätelyä, kaventaa eläkeikäisten yleiskalastusoikeuksia ja vie kalastajilta oikeuden valita kalastusmaksunsa kalastustavan mukaisesti. SVK on pettynyt siihen, että 350 000 vetouistelijan heikkoa lupajärjestelmä ei paranneta. Sen sijaan lakiesitys pakottaa muilla luvilla kalastavat vetouistelijat ja omilla vesillään pyytävät verkko- ja katiskakalastajat maksamaan kalastuksesta, jota he […]

Keski-Suomen ELY-keskus: Talvikalastuskausi on alkanut Mitä kalastajan pitää muistaa

Pyydysten merkintä Uusi kalastusasetus määräsi jo huhtikuussa 2012 merkitsemään pyydykset uuden kalastusasetuksen mukaisesti. Kalastajat ovat hiljalleen omaksumassa uuden pyydysten merkitsemistavan. Kalastuksenvalvojat ovat tähän asti suhtautuneet pyydysten merkintään ohjaavasti ja neuvovasti. Nyt kalastajien oletetaan omaksuneen uudet säännökset. Ne ovat talvikalastuksessa selkeämpiä kuin avovesikaudella. Talvikalastuksessa pyydykset merkitään seuraavasti: Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli […]

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry: KALASTONHOITOMAKSUN ULOTTAMINEN YLI 65 –VUOTIAISIIN KANSALAISIIMME ON KÄSITTÄMÄTÖN

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti tänään (4.12.2013) lausunnoille esityksen uudesta kalastuslaista. Lain myötä ollaan kalastuksenhoitomaksua ja läänikohtaista viehekalastusmaksua yhdistämässä kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki täysi-ikäiset kalastajat, jotka harjoittavat muuta kuin ongintaa ja pilkintää. Kalastonhoitomaksuvelvollisuutta ehdotetaan siis laajennettavaksi koskemaan myös 65 -vuotta täyttäneitä kansalaisiamme. Maksun suuruus olisi 35 euroa/vuosi ja kalastuslain mukainen määrärahakertymä kasvaisi ehdotetun lain avulla noin […]

Kalojen alamitat nousivat, saimaannieriä rauhoitettiin kokonaan

Neljän lohikalan alamitat nousivat ja nieriä rauhoitettiin Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Luonnonvesistä pyydetyn meritaimenen ja järvilohen uusi alamitta on 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta on 60 senttimetriä 67 leveysasteen (67º00’N) eteläpuolella ja 50 senttimetriä sen pohjoispuolella. Leveysaste 67º00’N sijaitsee noin 50 km napapiiriltä pohjoiseen. Harjuksen alamitta nousee 67 leveysasteen eteläpuolisissa vesissä 35 […]