Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Monthly Archives: December 2013

Inarinjärven taimenkannan säätelystä hyviä tuloksia

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Inarinjärven järvitaimenkanta on vahva, koska kudulle pääsee riittävä määrä vanhoja taimenia. Inarinjärven kalatalousvelvoiteistutusten tuloksellisuutta tarkkaillaan jatkuvasti, ja tulosten perusteella annetaan suosituksia istutustoiminnan ja kalastuksen suuntaamiseksi. Inarijärven taimenta on suojeltu jo pitkään kalastuksen säätelyn keinoin, ja tulokset ovat olleet erinomaisia vaikka alamitta on ollut 40–45 cm. Säätelyn ansiosta merkittävä osa […]

Neuvosto päätti ensi vuoden kalastuskiintiöistä

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti eilen illalla kokouksessaan Atlantin ja Pohjanmeren suurimmista sallituista kalansaaliista ja jäsenmaiden kalastuskiintiöistä. Suomen kannalta tärkeät Itämeren kalastuskiintiöt on ratkaistu jo lokakuussa. Kalakantojen tilan yleinen kohentuminen johti tänä vuonna siihen, että maanantain ja tiistain neuvotteluissa saavutettiin ratkaisu totuttua varhaisemmassa vaiheessa. Päätös oli lopulta yksimielinen. Kalastuskomissaari Maria Damanaki totesi ratkaisun olevan vastuullinen ja johtavan kohti […]

Lapin ELY-keskus: Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän selvitys Tornionjoella ja Tenojella

Lapin ELY-keskus selvittää saaliin kiintiöintiin ja merkintään perustuvan kalastuksensäätelyn soveltuvuutta lohenkalastuksessa Tornionjoella ja Tenojoella. Esiselvityksessä tarkastellaan saaliin ajallisen ja alueellisen kiintiöinnin vaihtoehtoja sekä vaikutuksia vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja perinnekalastuksen harjoittamiseen. Tornionjoki on Itämeren ja Tenojoki Pohjois-Atlantin merkittävin lohijoki. Tenojoen suuressa jokisysteemissä esiintyy useita osakantoja. Pyynti kohdistuu summittaisesti sekä vahvoihin että heikkoihin lohikantoihin, jolloin kalastusta on vaikea […]

Lohta nousi Tornion- ja Simojokeen runsaasti

Kuluneena kesänä lohia nousi kudulle Tornionjokeen noin 53 600 ja Simojokeen noin 3 100. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kaikuluotausseurantojen mukaan tämä on reilut 10 prosenttia vähemmän kuin kesällä 2012 havaitut ennätysmäiset lohimäärät. Vuosina 2012 ja 2013 lohta nousi kudulle kahdesta kolmeen kertaa enemmän kuin vuosina 2008 – 2011. Lohimäärien kasvu selittyy lähinnä lohen luontaisen eloonjäännin […]

Puruveden muikusta Suomen kymmenes nimisuojattu elintarvike

Puruveden muikku on lisätty Euroopan komission asetuksella niiden tuotteiden joukkoon, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä (SMM). Kymmenes suomalainen nimitys julkistettiin itsenäisyyspäivänä 6.12. Nimisuojajärjestelmä on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa, joten rekisteröity nimitys on suojattu koko yhteisön alueella. Puruveden muikku on tunnettu vaaleanhopeisesta väristään, pehmeäruotoisuudestaan ja korkeasta D-vitamiinipitoisuudestaan. Puruveden muikun ominaispiirteet ovat syntyneet kirkasvetisen ja karun järven […]

Sisävesien ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi

Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi vuonna 2012 kaksi miljoonaa euroa vuoteen 2010 verrattuna. Saaliin arvo oli noin 10,5 miljoonaa euroa. Ammattikalastajat saivat sisävesiltä saaliiksi lähes 4,8 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on reilut 0,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2010. Muikku oli edelleen selvästi tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan. Vuoden 2012 muikkusaalis (2,6 milj. kg) […]

Kalastuslaki uudistuu – Tavoitteena elinvoimaiset kalakannat ja selkeämpi lupajärjestelmä

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti tänään lausunnoille esityksen uudesta kalastuslaista. Lain tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä sekä luoda uusi, tietoon perustuva säätelyjärjestelmä kalavarojen kestävälle käytölle ja hoidolle. Lisäksi laissa yksinkertaistetaan kalastuslupajärjestelmää, vahvistetaan alueellista osallistumista sekä selkiytetään eri toimijoiden roolia ja lisätään niiden välistä yhteistyötä. Kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu yhdistetään kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki täysi-ikäiset kalastajat, […]

Suomen luonnonsuojeluliitto: Vattenfallin huomoitava äärimmäisen uhanalainen järvilohi

Suomen luonnonsuojeluliitto kehottaa energiayhtiö Vattenfallia täyskäännökseen äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelussa. Vattenfall lisäsi 21.11. patoturvallisuuden takia Koitereesta Ala-Koitajokeen juoksutetun veden määrää moninkertaiseksi normaalista. Pamilon voimalaitoksen ohi juoksutetun veden määrää lisättiin kuitenkin tarpeettoman nopeasti. Seurauksena oli järvilohen kutupesien tuhoutuminen ainakin kutujoen ylemmissä koskissa. Kalatutkijat olivat tehneet 20.11. ilahduttavan havainnon löytäessään Ala-Koitajoesta äärimmäisen uhanalaisen järvilohen luonnonvaraista kutua. Löydöstä […]

Vapaa-ajankalastajat vaativat parempaa kalastuksen säätelyä

Vapaa-ajankalastajille ei riitä kalastuslain kokonaisuudistukseen kaavaillut kalastuksen säätelytoimet. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema lakiuudistus antaa kyllä välineitä kalakantoja uhkaavien vaarojen torjumiseen. Se ei kuitenkaan riitä. Vapaa-ajankalastajat vaativat lakiin säätelyä, joka takaa paremmat kalakannat ja niiden taloudellisesti järkevän käytön. Erityisesti kalastusmatkailun menestyminen vaatii isompia saaliskaloja, joiden kasvun verkkokalastuksen heikko säätely estää. Lakiuudistuksen on annettava riittävät edellytykset verkkokalastuksen […]