Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Category Archives: Ympäristöministeriö

Yli miljoonan suomalaisen vesialueen omistajan omistusoikeudet uhattuna – Hallituksen kalastuslakiesitys lisää tarpeetonta byrokratiaa

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi kalastuslaiksi. MTK:n mielestä esitys lisää byrokratiaa ja viranomaisten päätäntävaltaa sekä vähentää yksityisten omistajien mahdollisuuksia päättää vesialueidensa käytöstä. MTK ei hyväksy sitä, että ammattimainen kalastus yksityisillä kalavesialueilla ilman alueen omistajan lupaa sallitaan. Kalastuksenhoitomaksun tulisi olla syrjimätön ja samansuuruinen kaikille täysi-ikäisille harrastajakalastajille. Kalastuslainsäädännöstä on tulossa aikaisempaa enemmän kieltoihin ja rajoituksiin perustuvaa. […]

Kalankasvatukselle ympäristönsuojeluohje – myös luomukalan tuotantoa halutaan selvittää

Kalankasvatuksen uusitun ympäristöohjeen tavoitteena on lisätä kalankasvattajien tietämystä ympäristösuojelun vaatimuksista. Samalla halutaan turvata, että eri viranomaiset käsittelevät ja valvovat kalankasvatuksen ympäristöasioita samoin periaattein ja tasapuolisesti eri alueilla. “Myös Suomessa vesiviljely tulee lisääntymään, joten on tarpeen luoda edellytykset ekologisesti kestävämmälle tuotannolle. Ohjeen avulla saavutetaan keskeiset vesiensuojelutavoitteet entistä paremmin. Ohje myös esittelee kalankasvattajien monia vapaaehtoisia mahdollisuuksia ympäristövaikutusten […]