Month: August 2017

Yleiset Uutiset

Komission ehdotuksessa vuoden 2018 Itämeren kalastusmahdollisuuksiksi kasvatetaan silakan ja lohen saaliskiintiöitä

Komissio ehdottaa erityisesti, että lisätään Itämeren keskiosien silakan, kilohailin ja pääaltaan lohikantojen saaliita ja säilytetään läntisen Itämeren turskan merkittävän kannan saaliit ennallaan. Muiden kantojen osalta komissio esittää saaliiden pienentämistä. Tämän vuoden ehdotukseen sisältyy myös Itämeren ankeriaan kalastuskielto. Kieltoja ei perinteisesti tehdä sallittuja saaliita koskevien vuotuisten ehdotusten yhteydessä, mutta nyt se on hälyttävän tieteellisen näytön ja historiallisen pienen […]

Read More
Kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvonnan suurin ongelma on rahoituksen puute

Kalastuksenvalvonnan kehittäminen on vuonna 2016 uudistuneen kalastuslain tärkeä tavoite. Tämän tavoitteen toteuttaminen kärsii tällä hetkellä rahoituksen puutteesta. Kalatalouden Keskusliitto on tehnyt kalastuksenvalvojille suunnatun kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin valvonnan nykytasoa ja kehittämistarpeita. Kysely osoitti, että rahoitus nähdään merkittävimpänä ongelmana. Valvonta on monella alueella satunnaista, koska valvojille ei pystytä maksamaan korvauksia kuluista tai ajankäytöstä. Vuonna 2019 toimintansa aloittavien […]

Read More
Kalastus

Vapaa-ajankalastajat vastustavat kalastonhoitomaksun korottamista ja maksuvelvollisuuden ulottamista 65 vuotta täyttäneisiin kalastajiin

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä maa- ja metsätalousministeriön on kiinnitettävä erityistä huomiota kalastusharrastuksen lisäämiseen sekä kalastonhoitomaksun maksamatta jättäneiden kalastajien neuvonnan ja valvonnan tehostamiseen, jotta kalastonhoitomaksujen kertymä saataisiin nostetuksi kalastuslakiuudistuksen mukaiselle tavoitetasolle. Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys kalastonhoitomaksujen korottamiseksi. Esityksen perusteena on arvioitua pienempi kalastonhoitomaksukertymä sekä pitkään jatkunut vuosikohtaisten kalastonhoitomaksujen väheneminen. Kalastuslain avaaminen 1,5 […]

Read More
Onginnan suomen mestaruus Onginta

Uljuan altaalla kisattiin Suomen onkimestaruuksista

Kuva: Juha Ojaharju, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Lauantaina 12.8. Uljuan altaalla kisattu SM-onki keräsi reilut 500 kilpailijaa. Altaalle sattui ehkä yllättävänkin nihkeä päivä, koska monessa sarjassa kisa muuttui grammapeliksi. Koko kisassa nähtiin vain yksi yli kolmen kilon tulos. Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri isännöi tämän vuoden SM-onkea ja kisa järjestettiin erityisesti hyvänä madepaikkana tunnetulla Uljuan altaalla. Altaalla oli rajoitetusti […]

Read More