Month: May 2016

Yleiset Uutiset

Ylä-Lappi: Jokivesien kalastuslupa maksulliseksi myös paikallisille

Uuden kalastuslain mukaan myös paikallisten tulee ostaa kalastuslupa Ylä-Lapissa lohen ja taimenen nousualueille.  Maksuton lupa myönnetään muille valtion vesialueille. Metsähallitus pyrki tulkitsemaan lakia paikallisten eduksi siirtymäaikana ja ehti myöntää paikallisille kalastajille maksuttomia lupia Näätämöjoelle ja Tenojoen sivuvesistöihin, kunnes selvisi, ettei Metsähallituksella kuitenkaan ole enää juridisia perusteita myöntää lupia maksuttomina – ei edes siirtymäaikana. Lupien myynti […]

Read More
Lohi

Lohia ylisiirretään Iijoella

Aikuisten lohien ylisiirrot aloitettiin Iijoella toukokuun lopulla. Tänä vuonna on siirretty jo 15 lohta Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Iijoella on lupa ylisiirtää korkeintaan 300 lohta vuosittain. Iijoella ylisiirtoja on tehty jo vuodesta 2009 lähtien ja tänä vuonna ylitetään todennäköisesti tuhannen ylisiirretyn lohen rajapyykki, mikäli lohta nousee jokeen normaaliin tapaan. Lohien ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kalastajan kesä alkaa: 11 kalastusjokea avataan keskiviikkona

Suuret jokikalastuskohteet avautuvat kalastajille. Nyt ne myös löytyvät helposti, sillä Metsähallitus on avannut uuden kohdehaun Eräluvat.fi-sivustolla. Pelkästään Metsähallituksen kalastuskohteille suuntaa vuosittain 70 000 kalastajaa. Heti kesäkuun alussa aukeaa 11 merkittävää kalastusjokea Pohjois-Suomessa. Kalastajat pääsevät lohikalojen pyyntiin muun muassa Lätäsenolle, Könkämäenolle, Näätämöjoelle, Oulankajoelle ja Iijoen keskiosaan heti 1. kesäkuuta. Myös harjuksen kalastus jatkuu kesäkuussa. Uusi kalastuslaki rauhoitti […]

Read More
Lohi

Uhanalaisen järvilohen kalastukseen uusia käytäntöjä

Vuoden alusta voimaan astunut kalastusasetus rauhoittaa rasvaevällisen järvilohen Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä. Myös rasvaeväleikatun järvilohen kalastukseen asetettiin rajoituksia, joilla pyritään turvaamaan heikkojen kantojen tulevaisuus.   Uusi kalastusasetus pyrkii tukemaan uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöalueella äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun järvilohen rasvaevälliset yksilöt ovat kokonaan rauhoitettu ja ne tulee poikkeuksetta vapauttaa takaisin vesistöön. Vapauttamisvelvollisuus koskee myös […]

Read More
Yleiset Uutiset

Mikkelin lähivesillä poistettiin tehopyynnillä 56 tonnia kalaa kolmessa viikossa

Mikkelin alapuolisella Saimaalla, Siikasalmeen asti ulottuvalla alueella, pyydettiin kevään poistokalastuksessa yhteensä kalaa vajaat 56 000 kiloa. Pyynti tehtiin 12 rysällä rannan tuntumasta. Saalis toimitettiin turkiseläinten rehuksi. Petokalat (hauki, kuha, made, taimen, kookas ahven) ja lohikalat (siika ja taimen) vapautettiin. Tänä vuonna tehopyynti sujui suunnitelman mukaisesti ja varsin nopeasti, eli kolmessa viikossa. Sääolot olivat hyvät ja järvivesi […]

Read More
Yleiset Uutiset

Valtakunnallinen kalastuspäivä koukutti yli 10 000 nuorta

Kuva: Petter Nissén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Valtakunnalliseen kalastuspäivään osallistui 10 600 lasta ja nuorta tänään 18. toukokuuta. Päätapahtumassa Tuusulassa onkivapaan tarttui 650 koululaista. Koulusta kalaan -teema innosti opettelemaan kalastuksen taitoja yli 40 tapahtumassa. Käytännön kalastus onkivavalla oli lapsille mieleinen kokemus. Saalista ei jokaiselle lyhyen onkihetken aikana tullut, mutta se ei tunnelmaa haitannut. Kalastuspäivän aikana tutustuttiin lisäksi […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kalastuslain mukaiset yhteistyöryhmät käyntiin

VARELYn Kalatalouspalveluiden toimialueella yhteistyöryhmiä on perustettu yhteensä neljä: Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Etelä-ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteistyöryhmät. Viimeinen avauskokous pidettiin perjantaina 13.5. Vaasassa. Alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät on kutsuttu koolle kalastuslain (379/2015) nojalla. Yhteistyöryhmä osallistuu kalatalouden järjestämiseen toimialueellaan em. laissa säädetyllä tavalla. Yhteistyöryhmän toiminnan järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Yhteistyöryhmän toimialueena on karttaliitteessä esitetty […]

Read More
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Valtakunnallisena kalastuspäivänä viedään koululaisia kalaan

Valtakunnallisen kalastuspäivän teemana on Koulusta kalaan! Sen tiimoilta järjestetään ainakin 48 tapahtumaa ympäri Suomen. Pääosa tapahtumista järjestetään 18.5., mutta esimerkiksi Pohjois-Suomessa päivää vietetään elokuun lopulla. Kalastuspäivä houkuttelee koululaisia kalastuksen saloihin nyt jo 11. kertaa. Pääosa tapahtumista onkin suunnattu etukäteen ilmoittautuville koululaisryhmille. Tapahtumissa koululaiset ja nuoret pääsevät syventymään kalastusharrastuksen oppeihin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiirien ja seurojen […]

Read More
Yleiset Uutiset

Keski-Suomen järvitaimenkannassa pientä kasvua

Kesänvanhojen taimenenpoikasten tiheysarvioita vuosina 1996–2015. Uhanalaisen järvitaimenen poikastiheydet ovat kasvaneet ja kutupesien määrä on lisääntynyt selkeästi Keski-Suomen vesistöissä vuonna 2015 verrattuna edellisvuoteen. Pitkällä aikavälillä muutosta kannan koossa ei ole havaittavissa. Järvitaimenen poikastiheydet kasvoivat keskimäärin reilut 20 prosenttia vuonna 2015 verrattuna syksyyn 2014. Järvitaimenen kesänvanhojen poikasten määrä on vaihdellut Keski-Suomen vesistöissä vuosittain melkoisesti 20 vuotta kestäneiden […]

Read More