Month: January 2016

Ammattikalastus

Rannikkokalastajille niukasti saalista

Ammattikalastuksen saalis merialueella vuosina 1980-2015, vuoden 2015 tiedot ennakkoarvioita. Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 147 miljoonaa kiloa vuonna 2015. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista, jotka kalastettiin troolilla muutaman kymmenen ison aluksen toimesta. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Heidän saaliinsa jäi viime vuonna poikkeuksellisen pieneksi. Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime […]

Read More
Pilkkionginta Yleiset Uutiset

Mateenpilkinnän uusi aikakausi

Uusi kalastuslaki tuo muutoksia monen mateenpilkkijän välineistöön ja menetelmiin. Enää ei ole sallittua tartuttaa kalaa ulkoapäin, vaan saalista saadakseen on kalamiehen osattava liikutella pilkkiä niin, että made haukkaa syötin ja koukun suuhunsa. Uusi kalastuslaki astui voimaan vuoden alusta. Monelle mateenpilkkijälle se merkitsee madeharoista, -ryöstäjistä ja muista ulkoapäin mateeseen tarttuvista välineistä luopumista. Uudessa kalastuslaissa nimittäin kielletään […]

Read More
Kalastuslaki

Monet asiat muuttuivat uudessa kalastuslaissa

Uusi kalastuslaki ja kalastusasetus astuivat voimaan vuodenvaihteessa. Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksu yhdistettiin kalastonhoitomaksuksi. Sen maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja viisi euroa/vuorokausi, ja se oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko maassa. Silakkalitkalla kalastamisesta tuli maksuton yleiskalastusoikeus. Joitakin oikeuksia myös poistui. Kuntalaisella oli aikaisemmin […]

Read More
Metsähallituksen eräpalvelut

Uudet kalastusluvat tutuksi Pilke Cafessa

Metsähallituksen eräpalveluiden ylitarkastaja Mikko Malin esittelee uuden kalastonhoitomaksun ja muut kalastuslakiuudistuksen tuomat muutokset Pilke Cafessa keskiviikkona 13.1. klo 16.30 alkaen. Tervetuloa kuulemaan, mitkä asiat kalastuslaissa ovat muuttuneet ja mitkä näiden vaikutukset ovat. Kalastuslupajärjestelmä yksinkertaistui uuden kalastuslain tultua voimaan vuoden 2016 alusta. Selkein muutos on kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen kalastusmaksun yhdistyminen. Myös pyydysluvat uudistuivat. Pilke Cafe on […]

Read More