Month: December 2015

Viehekalastus

Seitenahvenisen ja Saarijärven virkistyskalastuskohteet lakkautetaan Kainuussa

Metsähallitus lakkauttaa Puolangalla Saarijärven ja Suomussalmella Seitenahvenisen virkistyskalastuskohteet vuoden 2016 alusta. Järviin ei jatkossa enää istuteta pyyntikokoista kalaa. Kohteilla voi jatkossa kalastaa maksamalla valtion kalastonhoitomaksun. Seitenahvenisen (5504) lupamyynti on perustunut pyyntikokoisen kirjolohen istutuksiin. Saarijärveen (kohdenumero 5540) puolestaan on istutettu pyyntikokoista taimenta, harjusta ja taimenen poikasia. Poikasistutukset eivät ole tuottaneet haluttua tulosta. Kohteiden lupamyynti ei ole […]

Read More
Metsähallituksen eräpalvelut

Kaupallisten kalastajien lupia haettavana sisävesien yleisvesialueille

Metsähallitus avaa lupahaun kaupallisille kalastajille. Haku koskee valtion yleisiä vesialueita muutamilla järvillä. Kaupalliset kalastajat voivat hakea lupia tammikuun puoliväliin mennessä. Nyt käynnistyvä lupahaku koskee Oulujärven, Lappajärven, Pyhäselän, Höytiäisen ja Koitereen yleisvesialueita, joissa kaupallisen kalastuksen luvat (entiset ammattikalastusluvat) ovat päättymässä vuodenvaihteessa. Valtion yleisten vesialueiden kalastusasiat siirtyvät Metsähallituksen vastuulle vuodenvaihteessa. Muutos johtuu uudesta kalastuslaista. Aikaisemmin sisävesien yleisten […]

Read More
Yleiset Uutiset

Itämeren turska menetti MSC-sertifikaatin

Kaikki viisi Itämeren itäisen alueen turskan kalastuslaivastoa ovat menettäneet MSC-sertifikaatin. Riippumaton arviointi osoitti, että itäisen turskakannan tila ei täytä MSC:n kestävän kalastusstandardin vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että alueelta tulevaa turskaa ei ole mahdollista enää myydä tai ostaa ympäristömerkittynä. “MSC:n kestävän kalastuksen ympäristö̈standardia pidetään yhtenä̈ luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille. Saadakseen […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa

Maa- ja metsätalousministeriön syksyllä 2014 perustama laajapohjainen Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa tänään ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Seurantaryhmä esittää, että kalastusrajoituksia selkeytetään ja yhdenmukaistetaan saimaannorpan suojelemiseksi.  Esityksen mukaan nykyiset kaksi erillistä ja alueellisesti rikkonaista aluetta yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi rajoitusalueeksi. Nykyinen järjestelmä on ollut monimutkainen viranomaisten, vesialueen omistajien, kalastajien, valvojien ja viestinnän kannalta. Kalastusrajoitusten sisältöä esitetään […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö Yleiset Uutiset

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen kiintiöt ensi vuodelle jaettu

Hallitus on tänään antanut asetuksen silakan ja kilohailin kansallisista troolikalastuksen kiintiöistä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016. Asetus perustuu EU:n Suomelle vahvistamiin kalastuskiintiöihin, joista Pohjanlahden silakkakiintiö on 99 098 tonnia sekä silakkakiintiö Suomenlahdelle ja Itämeren pääaltaalle 38 927 tonnia. Uusien kiintiöiden lisäksi tältä vuodelta siirtyy silakkaa pyydettäväksi Pohjanlahdella noin 35 000 tonnia ja muulla alueella […]

Read More
Yleiset Uutiset

Vene 16 Båt -messuilla saa parhaat vinkit uistelukalastukseen

Rapala Jättiakvaario. Kuva:Messukeskus Vene 16 Båt -messuilla on entistä laajemmin esillä uistelukalastus. Kalastusalueella esitellään kalastustarvikkeiden ja -varusteiden lisäksi useita uistelutekniikalla varustettuja veneitä. Kalastusoppaat antavat vinkkejä ja esittelevät taitojaan Rapala Kalatakuu Jättiakvaariolla, jossa uivat oikeat kalat. Vene 16 Båt -messut järjestetään 12. – 21.2.2016 Messukeskuksessa Helsingissä. ”Viime vuonna ensimmäistä kertaa messuilla ollut jättiakvaario herätti paljon huomiota […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kestävä kalastus etenee – EU-ministerit päättivät ensi vuoden kiintiöistä

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 14.–15.12.2015. Suomea kokouksessa edusti 14.12.valtiosihteeri Jari Partanen ja 15.12. maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti vuoden 2016 kalastuskiintiöistä, joita sovelletaan Atlantilla, Pohjanmerellä, Mustallamerellä ja eräillä muilla merialueilla. Kalakantojen tila on yleisesti parantunut, ja yhä useampi kalakanta hyödynnetään tavoitteena olevan kestävän enimmäistuoton mukaisesti. Yhteisen kalastuspolitiikan reformissa päätetty saaliiden […]

Read More
Yleiset Uutiset

Tunnistenumeron avulla parannetaan kalaerien jäljitettävyyttä

Merestä pyydettyjen ja meressä viljeltyjen kalojen jäljitettävyyttä parannetaan EU:n alueella. Suomessa kala-alan toimijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen tunnistekoodista, jonka avulla kalaerä on jäljitettävissä aina pyynti- tai keruuvaiheeseen asti. Taustalla ovat tänä vuonna voimaan tulleet EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asetukset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyydestä. Jäljitettävyysvaatimukset koskevat kalastusalusten ja kalastajien merestä pyytämiä saaliita ja meressä kasvatettuja kaloja, jotka toimitetaan […]

Read More
Lohi

Lohta nousi Tornion- ja Simojokeen edellisvuotta vähemmän

Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi kesän 2015 seurannoissa Tornionjoessa lähes 60 000 ja Simojoessa lähes 3000 kudulle nousevaa lohta. Lohimäärät olivat selvästi pienempiä kuin lohennousun huippuvuonna 2014, mutta samansuuruisia kuin vuosina 2012–2013. Tornion- ja Simojoen lohikannat säilyvät vahvoina, mikäli viime kesänä nousseiden lohien lisääntyminen onnistuu hyvin. Lohen kutuvaellus jokiin käynnistyi voimakkaana ja ensimmäisten viikkojen aikana havaittiin suurempia […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta

Suomen ja Norjan valtuuskunnat ovat päässeet sopuun Tenojoen uusista kalastussäännöksistä vuodesta 2017 alkaen. Kalastuskuolevuutta pyritään vähentämään noin 30 prosenttia nykytasosta rajoittamalla nykyistä enemmän jokialueen kaikkia kalastusmuotoja. Säännökset mahdollistavat Tenon ainutlaatuisten lohikantojen elpymisen kestävälle tasolle. Neuvottelut maiden välillä aloitettiin vuonna 2012. Neuvottelutulos saavutettiin suurelta osin Suomen ja Norjan paikallisten tahojen välisten keskustelujen ansiosta. Kalastussäännökset ovat osa […]

Read More