Month: November 2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vapaa-ajankalastajien syyskokous vaatii kuhankalastuksen järkevää alueellista säätelyä sekä taimenelle korkeampaa alamittaa luontaisilla taimenvesillä

Monet kalastusalueet ovat sisävesillä asettaneet kuhalle tutkijoiden suosittaman ja kestävän käytön mukaisen, vähintään 45 senttimetrin alamitan. Ensi vuoden alusta nämä päätökset kumoutuvat uuden kalastusasetuksen tullessa voimaan ja käyttöön tulee kuhakantojen vahvistamisen ja kestävän käytön kannalta riittämätön 42 senttimetrin alamitta. Päätoimisille kaupallisille kalastajille alamitta pudotetaan vieläkin alhaisemmaksi, 40 senttimetriin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) syyskokous vaatii, että […]

Read More
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Kalastusasetuksessa pientä iloa, mutta alamitat taimenelle ja kuhalle liian pieniä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää myönteisenä, että uusi, valtioneuvoston tänään hyväksymä kalastusasetus vahvistaa uhanalaisten kalalajien ja -kantojen suojelua. Luonnonvarainen järvilohi rauhoitetaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä ja luonnonvarainen taimen sisävesissä Oulujärven (64 N) eteläpuolisissa vesissä ja koko merialueella. Silti uusi kalastusasetus on pettymys erityisesti sen taimenta ja kuhaa koskevilta osilta. Sen määräykset ovat ristiriidassa uudistuneen kalastuslain […]

Read More
Kalastus

Kalastusasetus tehostaa kalojen suojelua

Uusi kalastusasetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Hallituksen 26. marraskuuta antama asetus nostaa useiden kalalajien suojelun tasoa nykyisestä rauhoitusten ja pyyntimittojen avulla. Etenkin vaelluskalojen suojaa parannetaan. Asetus toteuttaa vuoden 2016 alussa voimaan tulevan uuden kalastuslain tavoitteita. Laki pyrkii turvaamaan kalojen luontaista lisääntymistä ja hyviä kalastusmahdollisuuksia. Tavoitteena on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kalastus. Uhanalaiset luonnonvarainen järvilohi […]

Read More
Kalatalouden Keskusliitto Nimitykset

Lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) Kalatalouden Keskusliiton puheenjohtajaksi

Lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) valittiin tänään pidetyssä kokouksessa Kalatalouden Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi. Tehtävää 12 vuotta hoitanut Pertti Mäki-Hakola siirtyi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajuuskausi kestää kolme vuotta kerrallaan. – Edessä on haastava tehtävä, kun lainsäädäntö on juuri muuttumassa ja kentällä on edessä suuri useamman vuoden kestävä urakka. Uusi kalastuslaki on tulossa voimaan ensi vuoden alusta. Olen […]

Read More
Yleiset Uutiset

Valtion yleisten vesialueiden kalastusasioiden hoito siirtyy Metsähallitukselle

Yleisvesien kalastusasiat siirtyvät Metsähallituksen vastuulle vuoden 2016 alusta. Aiemmin sisävesien yleisvesialueita hoitivat kalastusalueet. Muutos johtuu uudesta kalastuslaista. Metsähallitus on linjannut pääpiirteissään yleisvesien kalastusasiat. Yleisvesialueet sisävesillä Viehekalastus usealla vavalla (vetouistelu) voi jatkua ennallaan paikallisen yhteisluvan kautta. Yleisvesialueet voivat olla jatkossakin osana nykyisiä viehelupien yhteislupa-alueita. Pyydyslupia sisävesien yleisvesialueilla voi vuonna 2016 hankkia Erälupien palvelunumerosta 020 69 2424. […]

Read More
Yleiset Uutiset

Yhdellä kalastusmaksulla voi jatkossa kalastaa koko Suomessa

Kalastuslupajärjestelmä yksinkertaistuu vuoden 2016 alusta, kun uusi kalastuslaki tulee voimaan. Selkein muutos on, että kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset kalastusmaksut yhdistyvät. Uusi yhdistetty maksu on nimeltään kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa yhdellä vavalla kaikilla niillä vesialueilla, joihin on ennen tarvittu jokin läänikohtaisista viehemaksuista. Kalastonhoitomaksun keräämisestä vastaa Metsähallitus. Varojen käytöstä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18‒64-vuotiaat kalastajat. Maksua […]

Read More
Yleiset Uutiset

Merikalastus oli tappiollista vuonna 2013

Merialueen ammattikalastuksen tulos jäi tappiolliseksi vuonna 2013, vaikka kalastajat saivat kaikkien aikojen suurimman saaliin. Syynä on se, että suurin osa kalastusyrityksistä oli pieniä, vain osa-aikaisesti kalastavia yrityksiä. Isojen troolareiden ja isojen rannikkokalastusyritysten tulos heikkeni. Vuonna 2013 kalastuksen tuotot olivat 45 miljoonaa euroa. Erikokoisten kalastusyritysten tuotot laskivat isoja troolareita lukuun ottamatta. Vaikka kalastajat saivat tuolloin kaikkien […]

Read More