Month: June 2015

Lohi

Suuria lohia noussut runsaasti kudulle Tornion- ja Simojokeen

Lohia on vaeltanut kudulle Tornion- ja Simojokeen paljon jo kesän alussa. Vaellus oli ennätyksellisen runsasta kesäkuun alkupuolella, mutta kuun lopulla päivittäiset kalamäärät ovat olleet selvästi pienempiä kuin viime vuonna. Kokonaisuutena lohia on noussut toistaiseksi vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Runsasta varhaista kutuvaellusta selittää se, että tänä vuonna kutuvaelluksella on paljon vanhoja, suureksi kasvaneita lohia. […]

Read More
Lohi Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

Lohia ylisiirretään Oulujoella ja Iijoella

Aikuisten lohien ylisiirrot aloitettiin Iijoella kesäkuun alussa. Tänä vuonna on siirretty jo noin 80 lohta Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Oulujoella siirretään lohia Utos- ja Kutujokiin myöhemmin kesällä. Lohien ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. Kutukypsät lohet siirretään voimalaitosten yläpuolisiin jokiin lisääntymistä varten. Ylisiirrettyjen lohien kalastus on kielletty. Tarkoitus on, että ylisiirretyt lohet kutevat joissa […]

Read More
Ahven Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Ahventen elohopeapitoisuudesta tuoretta tietoa

Ahvenen elohopeapitoisuuksia on vuosina 2012  -2014 selvitetty laajasti Suomessa vesienhoidon tarpeita varten. Elohopeapitoisuutta käytetään yhtenä mittarina vesien kemiallisen tilan arvioinnissa. Kaakkois-Suomen noin 60 tutkimuskohteesta valtaosa oli kalaelohopean perusteella hyvässä kemiallisessa tilassa, mutta noin neljäsosassa kohteista ahvenen elohopeapitoisuus ylitti vesieliöstön suojaamiseksi asetetun laatunormin. Yhdelläkään vesistöllä ahvenen keskiarvopitoisuus ei kuitenkaan ylittänyt ihmisravinnoksi käyttökelpoisen kalan raja-arvoa. Selvitys tehtiin […]

Read More
Perhokalastus

Eumer Finland Oy palkittiin jälleen

Euroopan suurin kalastusalan ammattilaismessu Efttex järjestettiin tänä vuonna Varsovassa. Messutapahtuman yhteydessä on perinteisesti pidetty uutuustuotteiden kesken erittäin tiukkoja kilvoitteluja eri sarjoissa. Merikarvialaisen Eumer Finland Oy:n uutuustuote SpinTube FLASH -heittoperho voitti tällä kertaa “Visitor´s choice” -palkinnon, jota pidetään messujen arvostetuimpana kunnianosoituksena. Arvosteluraatina toimivat messuvieraat, jotka koostuvat kalastusalan ostajista ja median edustajista ja kisaamassa palkinnosta olivat alan […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kalastuskiintiöiden seurantaa uudistetaan

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut kalastuskiintiöiden seurantaa. Uudistetun palvelun avulla on mahdollista tarkastella monipuolisemmin ja päiväkohtaisesti Suomen kalastuskiintiöiden saaliskertymää. Palvelusta löytyy tiedot vuodesta 2011 alkaen. Kalastuskiintiöiden entistä parempi seurantamahdollisuus tukee osaltaan hallitusohjelman tavoitetta rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Kiintiötilannetta on mahdollista tarkastella kuvaajana ja lukuina sekä lisäksi voi vertailla aikaisempien vuosien saaliita. Tarkasteluun […]

Read More
Yleiset Uutiset

Joroisten kunnostettuihin koskiin tuhansia taimenen poikasia -Istutuksissa mukana Haukiveden uistelijat

Joroisten Muurin- Sauna- ja Venäjänkoskien kalataloudellinen kunnostustyö on valmistunut. Kunnostustyöt aloitettiin helmikuussa ja saatiin päätökseen maaliskuussa, vähäisiä muutostöitä ja maisemointeja alueella tehdään vielä tulvakauden jälkeen. Nyt kunnostetuille koskialueille istutetaan tuhansia järvitaimenen vastakuoriutuneita poikasia sekä 1- ja 2-vuotiaita poikasia. Taimenkannan palauttamiseen osallistui myös Luonnonvarakeskus Enonkoskelta ja Haukiveden vetouistelijat, Linnasaaren trolling cup 2015. Kunnostuksessa sorastettiin ja kivettiin […]

Read More
Yleiset Uutiset

KUOPIO: Järvitaimenen paikkauskollisuutta selvitetään merkintäkokeella

Kallaveden järvitaimenistutukset on tehty pääsääntöisesti kolmikesäisillä poikasilla, jotta nämä jäisivät istutusalueen kalastajien pyydettäviksi. Muualla maassa on saatu rohkaisevia tuloksia ns. viivästetystä istutuksesta 2-vuotiailla taimenilla, jota testataan nyt myös Kallaveden taimenistukkaiden merkintäkokeella. Kalastajia pyydetäänkin muutaman seuraavan vuoden ajan tarkkailemaan saaliista Carlin-merkittyjä taimenia: mitan täyttävästä taimenesta merkin voi irrottaa ja lähettää Luonnonvarakeskukselle merkissä olevilla yhteystiedoilla tai esim. […]

Read More
Yleiset Uutiset

Helsingin vanhankaupunginkoski ja -suvanto valittiin vuoden lähikalastuskohteeksi

Kuvaoikeudet: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on valinnut vuoden lähikalastuskohteeksi Helsingin Vanhankaupunginkosken ja –suvantoalueen. Vuoden lähikalastuskohde valitaan osana järjestön Lähelle kalaan –hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja tehdä tunnetuksi Suomen kaupunkien lähikalastuskohteita. Valinnassa otetaan huomioon hyvien saalismahdollisuuksien lisäksi muun muassa kohteen palvelut, turvallisuus, saavutettavuus ja soveltuvuus erityisryhmille, kuten lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. Vanhankaupunginkoski ja […]

Read More
Vapakalastus

Vapapäivä 2015: Lapset nostivat 166 lohikalaa päivässä

Lasten ilmainen kalastuspäivä eli Vapapäivä houkutti ennätysmäärän alaikäisiä kalastajia lauantaina. Vapapäivä-kohteilla eri puolella Suomea kävi 980 nuorta kalastajaa, kun aiempi ennätys on ollut 700 kalastajaa. Kuhmossa kävi 135 kalastajaa, mikä oli eniten koko maassa. Vapapäivä on Metsähallituksen ja Suomen Vapaa-ajankalastajien yhdessä järjestämä tapahtuma. Vuoden 2015 tapahtuma osoitti, että aikuiset kalastuksen ammattilaiset voisivat vaikka siirtyä syrjään […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus kaipaa havaintoja puutteellisesti tunnetuista kalalajeista

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää tietoja puutteellisesti tunnettujen kalalajien esiintymisestä uudessa Kalahavainnot.fi-verkkopalvelussa. Näiden lajien esiintymisestä on vaikea saada tietoa, sillä useimmat niistä ovat joko pieniä tai oleilevat pohjan tuntumassa ja jäävät harvoin tavallisiin kalanpyydyksiin. Puutteellisesti tunnettuja kalalajeja ovat seitsenruototokko, vaskikala, elaska, teisti, imukala, piikkisimppu, isosimppu, nokkakala, miekkasärki ja piikkikampela. Lajien mahdollista uhanalaisuutta ei ole voitu arvioida, sillä niistä ei ole tarpeeksi tietoa. […]

Read More