Month: May 2015

Meritaimen

Meritaimen palaa kaakon jokiin

  Kaakon jokitalkkari Manu Vihtonen levittää parisenttisiä taimenenalkuja Rakkolanjokeen. (Kuva: Sauli Vainikka) Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johtama pitkäaikainen kalantutkimustyö alkaa tuottaa konkreettisesti hedelmää: Mustajoen alkuperäisestä taimenkannasta muodostetun emokalaston ensimmäiset jälkeläiset ovat kotiutumassa paraikaa Rakkolanjoen kunnostettuihin koskiin. Taimenkantojen monimuotoisuus ja elinkelpoisuus eritysfokuksessa Taimen on lajina hyvin monimuotoinen. Se on vuosisatojen kuluessa muodostanut ympäri levinneisyysaluettaan vallitseviin olosuhteisiin sopeutuneita osakantoja. […]

Read More
Yleiset Uutiset

Ottiopas – Suomen kattavin kalastusopas ilmaisena web-sovelluksena

Gummerus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ovat tuottaneet yhteistyössä Ottiopas -nimisen digitaalisen kalastusoppaan. Oppaassa yhdistyvät SVK:n asiantuntijoiden sisältö sekä innovatiiviset toiminnallisuudet, kuten paikantava karttapalvelu ja viehevinkkien jakaminen. Ottiopas julkaistaan tänään 29.5. Ottiopas on suomalaisille vapaa-ajankalastajille koottu runsas ilmainen tietopaketti. Se sisältää 30 kalalajin monipuoliset esittelyt sekä havainnolliset kuvasarjat eri kalalajien käsittelystä — aina alkukäsittelystä perkaamiseen […]

Read More
Yleiset Uutiset

Tornionjoen lohen kalastus alkaa maanantaina klo 19 – kalastussääntöihin pieniä muutoksi

Lohen vapakalastus Tornionjoessa käynnistyy kesäkuun 1 päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00. Koska tänä vuonna kesäkuun ensimmäinen päivä on maanantai, kalastus alkaa vasta klo 19. Vavalla ja vieheellä tai lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Meritaimenkannan suojelemiseksi saaliiksi saadut taimenet […]

Read More
Yleiset Uutiset

Talvivaaran kaloissa ei poikkeavia määriä raskasmetalleja

Talvivaaran kaivoksen alapuolisista vesistä vuoden 2014 lopulla pyydettyjen kalojen keskimääräiset raskasmetallipitoisuudet eivät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksen mukaan poikkea merkittävästi vertailujärvien kalojen pitoisuuksista. Haitallisten aineiden kertymisen seurantaa jatketaan edelleen sen selvittämiseksi, muuttuvatko pitoisuudet pitemmällä aikavälillä. Evira ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (nykyisin Luonnonvarakeskus Luke) käynnistivät marraskuussa 2012 maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta muiden viranomaisten kanssa laajan seurantahankkeen, […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus selvittää vapaa-ajankalastusta Saimaalla

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää Saimaan vapaa-ajankalastusta postikyselyllä. Kyselyllä pyritään saamaan kokonaiskuva Saimaalla vapaa-aikanaan kalastavien määrästä, pyynnin ja saaliin määrästä sekä kalastuksen merkityksestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään saimaannorpan suojelutoimien päivittämisessä ja kalakantojen hoidossa. Saimaa on maamme suosituimpia kalavesiä, mutta tiedot vapaa-ajankalastuksesta Saimaalla kaipaavat päivitystä. Edellinen selvitys tehtiin 1970-luvun lopussa, minkä jälkeen monet asiat kalastuksessa ovat muuttuneet. Myös saimaannorpan […]

Read More
Yleiset Uutiset

Rannikkokalastuksen kannattavuus parani vuonna 2013

Pienimuotoisen kalastuksen kannattavuus on alhaista, mutta viime vuosina kehitys on ollut nousujohteista, vaikkakin hidasta. Rannikkokalastuksen taloudellisesta kehityksestä saa nyt entistä yksityiskohtaisempaa tietoa Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-palvelusta. Rannikkokalastuksen liikevaihto oli vuonna 2013 hieman yli 10 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin kahtena edellisvuotena. Lukuun sisältyy kalastus alle kymmenmetrisillä aluksilla. Kokonaistuotot vähenivät edellisvuodesta noin miljoonalla eurolla 12,8 miljoonaan […]

Read More
Lohi Luonnonvarakeskus

Lohennousu käynnistyy Tornion- ja Simojoella – seuraa lohimääriä netissä

Viime kesänä Tornionjoella havaitut päivittäiset nousulohimäärät, yhteensä noin 100 000 lohta. Luonnonvarakeskus (Luke) laskee kaikuluotaimilla kudulle nousevien lohia kahdessa Itämeren luonnonlohijoessa. Viime vuonna kudulle nousi ennätysmäärä lohia. Tämän vuoden nousumääriä voi seurata verkossa elokuun loppuun saakka, jolloin kutuvaellus päättyy. Luke seuraa lohennousun runsautta ja ajoittumista kaikuluotaimilla, jotka sijaitsevat Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella Simon […]

Read More
Yleiset Uutiset

Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja palautui Järvi-Suomeen 1,6 miljoonaa euroa

Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa kalastuksenhoitomaksuvaroja. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastuksenhoitomaksuista eli ns. kalastuskortista. Järvi-Suomeen palautuneesta rahasta maksetaan noin 520 000 euroa kalavesien omistajille korvaukseksi onginnasta ja pilkinnästä. Järvi-Suomen maakuntien 97 kalastusalueelle jaetaan toiminta-avustuksina noin 725 000 euroa. Lisäksi […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kalastajan kesä alkaa – virkistyskalastuskohteet avataan

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan virkistyskalastuskohteiden kesäkausi on ovella. Nyt aukeavat monet Metsähallituksen kohteet, joille pääsyä kalastajat ovat kuumeisesti odottaneet. Perinteinen kesäkalastuskausi avattiin viime viikolla, kun pyyntilupien myynti alkoi Maasydänjärvelle Sieviin sekä Manamansaloon Vaalaan. Tulevana lauantaina 23. toukokuuta avataan Taivalkosken Kylmäluoman ja Ristijärven Laahtasen kohteet. Metsähallituksen kirjolohikohteista Hossan kirjolohitriplan lupa-alue ja Seitenahveninen Suomussalmella sekä Syväjärvi Kuhmossa ovat […]

Read More
Kannanotot

Energiateollisuuden näkemyksiä ehdotuksesta kalastusasetukseksi

Asetus on tarpeellinen uuden kalastuslain rinnalle ja toivottavasti asetusta voidaan tarkistaa kalakantojen kehittymisen mukaan. Ongelmallinen kohta on 1 §:ssä asetettu syysrauhoitus siialle, lohelle ja meritaimenelle. Istutettavien kalojen kasvatusta varten tarvitaan mahdollisuus kerätä mätiä, jotta istutettavien kalakantojen geneettinen perimä ei köyhdy. Kalojen ylisiirto puolestaan on usein kustannustehokas keino vaellusesteiden ohittamiselle. näiden toteuttaminen edellyttää kalojen pyydystämistä juuri […]

Read More