Month: February 2015

Lohi

Tenojoelta 99 tonnia lohta – saalis kasvoi neljänneksen edellisvuodesta

Kalastuskaudella 2014 Tenojoelta nousi lohta saaliiksi 99 150 kiloa. Kokonaissaalis kasvoi selvästi (24 prosenttia) edellisvuodesta, mutta oli noin 20 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (125 tonnia). Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta yli 54 tonnia ja Norjan puolelta reilut 44 tonnia. Tenojoen Suomen puolen lohisaalis kasvoi 26 prosenttia vuodesta 2013 ja vastasi määrältään pitkän aikavälin keskisaalista […]

Read More
Yleiset Uutiset

:VÄITÖS: Kalakantojen arvioinnissa otettava huomioon myös epävarmuudet

Henni Pulkkinen, kuva: Jaakko Huikari Kalakantojen arviointi tuottaa tietoa kalakannan tilasta sekä kalastuksen vaikutuksesta kannan kehitykseen. Koska suoraa tietoa kannan koosta tai kalastuskuolevuudesta ei ole saatavilla, päätelmät pohjautuvat epäsuoraan informaatioon ja erilaisten tietolähteiden yhdistelyyn. Uudenlaisilla matemaattisilla menetelmillä voidaan huomioida kanta-arvioihin sisältyvät epävarmuudet ja tarjota aiempaa luotettavampia arvioita päätöksenteon tueksi. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Henni Pulkkinen selvitti […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitokselle merkittävä rahoitus kiertovesikasvatuksen kehittämiseen

Luonnonvarakeskus on saanut Euroopan kalatalousrahastosta 740 000 euron avustuksen hankkeelle, jossa kehitetään ympäristöä säästävää kalan kiertovesikasvatusta. Kiertovesikasvatuksella pyritään lisäämään suomalaista kalantuotantoa. Tällä hetkellä noin 75 prosenttia suomalaisten kuluttamasta lohesta on tuontikalaa. Koska kalaa tuodaan enemmän kuin viedään, kalantuonnista syntyy vuosittain 170 miljoonan euron kauppataseen alijäämä. – Sen sijaan, että ostamme kalaa Norjasta ja Ruotsista, voisimme tuottaa […]

Read More
Yleiset Uutiset

Arvio: Jopa puolet jättää kalastusmaksunsa maksamatta

Kalastajista 903 000 on iältään kalastusmaksuvelvollisia (18–64-vuotiaita). Suomalaiskalastajista enintään puolet maksaa pakollisen valtion kalastuksenhoitomaksun. Kaikkien 18‒64-vuotiaiden kalastajien, jotka kalastavat muuten kuin pilkkimällä tai onkimalla, tulisi maksaa veroluonteinen kalastuksenhoitomaksu. Metsähallitus julkaisi arvionsa perjantaina vuotuisilla Erätoimittajapäivillään. Arvio perustuu Luonnonvarakeskuksen raportteihin kalastusharrastuksesta, maa- ja metsätalousministeriön tilastoihin maksun suorittaneista sekä Metsähallituksen valvontatietoihin. Metsähallituksen vastuulla on vuoden 2015 alusta alkaen […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Näätämöjoelta 7,5 tonnia lohta – saalis kasvoi hieman edellisvuodesta

Kalastuskaudella 2014 Näätämöjoella nousi lohta saaliiksi 7 550 kiloa. Saalis kasvoi hieman (7 %) edellisvuodesta, mutta oli 10 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Norjan puolelta 4,5 tonnia ja Suomen puolelta 3,0 tonnia. Näätämöjoen Suomen puolen lohisaalis kasvoi 3 prosenttia vuodesta 2013 ja oli lähes 50 prosenttia pitkän aikavälin keskisaalista suurempi. […]

Read More
Yleiset Uutiset

Alueellinen kalataloushallinto uudistui -asiakaspalvelu jatkuu ennallaan

Valtion aluehallinnossa kalataloustehtäviä hoitavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) määrää vähennettiin 1.1.2015 alkaen yhdestätoista kolmeen. Nämä kolme ELY-keskusta järjestävät kalatalouspalveluiden tehtävät uudelleen alkuvuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kehittää kalataloushallintoa niin, että se pystyy palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti myös tulevaisuudessa. Toteutetun uudistuksen taustalla ovat myös valtion aluehallinnon kehittämistoimet, joihin liittyy merkittäviä tehostamisvaatimuksia ja leikkauksia ELY-keskusten […]

Read More
Yleiset Uutiset

Joroisten Muurinkoskien kalataloudellinen kunnostus alkoi

Joroisten Muurin- Sauna- ja Venäjänkoskien kalataloudellisen kunnostustyön toteuttaminen Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan mukaisesti on käynnistynyt. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena on palauttaa järvitaimenen lisääntymis- ja poikasalueet reitille. Kunnostuksen jälkeen koskialueille pyritään palauttamaan reitiltä kadonnut taimenkanta istuttamalla koskialueille järvitaimenen mätiä ja pienpoikasia. Kunnostus vaikuttaa myönteisesti vesireitin virkistys- ja kalatalouskäyttöön. Kunnostukset hyötyvät myös muut virtakutuiset lajit, muun muassa harjus […]

Read More
Yleiset Uutiset

Ammattikalastajille ennätyksellinen silakkasaalis vuonna 2014

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 148 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Saalis on vuodesta 1980 lähtien tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi kymmenen miljoonaa kiloa. Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 131 miljoonaa kiloa ja kilohailia 12 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2013 yhdeksän miljoonaa kiloa ja kilohailisaalis runsaat puoli miljoonaa […]

Read More
MMM

Kansalle kotimaista kalaa! – Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen. Sitoumuksen avulla kehitetään edellytyksiä kotimaisen kalan alkutuotannolle ja jatkojalostukselle, jotta suomalaiset saisivat kestävästi ja vastuullisesti tuotettua kalaa ruokapöytiinsä. Tavoitteena on kotimaisten kalatuotteiden tuotannon kasvattaminen kestävällä tavalla, kalavarojen tilan parantaminen, yhteistyön parantaminen kalataloussektorin sisällä ja muiden toimialojen, kuten lähiruokasektorin, kanssa sekä kalatalouteen liittyvien ristiriitojen hallinta. Sitoumuksella edistetään myös […]

Read More
Yleiset Uutiset

Suomenlahden kalastusfoorumi ei kannata jokamiehen kalanmyyntioikeutta

Suomenlahden kalastusfoorumi esittää yksimielisessä kannanotossaan, että kalaa saisivat myydä vain henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet ammattikalastajarekisteriin. Foorumi katsoo, että kalastuslakiuudistuksessa esillä ollut jokamiehen kalanmyyntioikeus voi lisätä harmaata taloutta. Lisäksi se vaikeuttaisi kalastuksen ja kalakantojen suunnitelmallista hoitoa. Suomenlahden kalastusfoorumin perustamiskokous pidettiin Helsingissä. Paikalla oli 18 kutsuttua henkilöä. Edustettuina olivat kaikki kalastusalan sektorit: ammattikalastus, kalastusmatkailu, vapaa-ajankalastus, vesienomistajat ja […]

Read More