Month: January 2015

Kalastus

Kalastusta valvotaan nyt Turussa – kalastuksenseurantakeskus (KSK) aloitti toimintansa 1.1.2015

Vartiolaiva Tursas suoritti kansainväliseen kalastuksenvalvontaoperaatioon liittyen valvontaa 7.1.-10.1.2015 yhteistyössä ELY-keskuksen kalastuksenvalvojan ja KBV:n (Kustbevakningen) edustajan kanssa. Valvontaoperaation aikana tarkastettiin aluksia Saaristomerellä ja pohjoisella Itämerellä. Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus on toiminut 1.1.2015 alkaen valtakunnallisena kalastuksenseurantakeskuksena (KSK). Päätöksen Suomen ainoan seurantakeskuksen sijoittamisesta Turkuun ovat tehneet yhdessä Rajavartiolaitos sekä maa- ja metsätalousministeriö. EU:n valvonta-asetuksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on ylläpidettävä […]

Read More
Vaelluskalat

Pohjolan Voima haluaa Iijoesta vaelluskalojen palauttamisen kärkihankkeen

Pohjolan Voima suhtautuu myönteisesti vaelluskalakantojen palauttamishankkeisiin ja haluaa Iijoesta vaelluskalojen palauttamisen kärkihankkeen. Haluamme näin tukea osaltamme kansallisen kalatiestrategian toteuttamista.  Pohjolan Voiman tavoitteena on painopisteen siirtäminen istutuksista vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamiseen. –       Vaelluskalakantojen palauttaminen onnistuu parhaiten eri tahojen välisenä yhteistyönä. Tarvitaan myös monipuolista keinovalikoimaa, sillä aina kalatiet eivät välttämättä ole paras tai riittävä vaihtoehto, vaan niiden […]

Read More
Etelä-Savon ELY-keskus

Kalastusmahdollisuudet paranivat ja kestävä kalastus eteni Etelä-Savossa

Etelä-Savossa vuosina 2011-2014 toimineessa Kestävä kalastus ja luontomatkailu –hankkeessa edistettiin maakunnan vetovoimaisuutta ja kalastusmahdollisuuksia.  Kalastusmahdollisuudet paranivat ja kestävä kalastus eteni kalastuksen säätelyn ja kalastajille kohdennetun valistuksen ansiosta. Maaseudun ja vesistöjen vetovoima lisääntyi ja istutusmenetelmien kehittäminen antoi parempia kalansaaliita. EU:n osarahoitteista Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanketta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke tuotti uutta tutkimustietoa kalojen kasvusta ja […]

Read More
Ravustus

Täplärapukantojen vaihtelua osataan ennustaa – aikainen talvi heikentää rapusaalista neljän vuoden viiveellä

Täplärapusaaliin määrässä on suurta vaihtelua, jota voidaan ennustaa talven tulosta: Poikkeuksellisen aikaisin tulleen talven jälkeisenä kesänä syntyy vähän tai ei lainkaan poikasia. Tämä näkyy saaliiden notkahduksena 4 vuoden kuluttua. Talven tulon vaikutus täplärapusaaliin määrään käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (ent. RKTL) saalistilastosta ja vuosien 2006–2013 aikana tehdyistä rapusaalisseurannoista. Täplärapusaaliit alkoivat kasvaa 2000-luvun alussa, minkä jälkeen on koettu […]

Read More
Yleiset Uutiset

Etelä-Savon pilkkiahventen elohopeapitoisuudet turvallisella tasolla

Viideltätoista Etelä-Savon järvialtaalta on vuosina 2010-2014 tutkittu pilkkiahvenkokoluokan (10-21 cm) ahventen elohopeapitoisuudet. Tutkimukset on tehty vesienhoitotyöhön liittyvän kemiallisen tilan arvioinnin asettamalla tavalla. Kalanäytteenotoista vastasivat RKTL, Etelä-Savon ELY keskus sekä paikalliset osakaskunnat, ja määritykset teki Suomen ympäristökeskus. Tutkituista järvistä vain Saimaan Yövedellä pyydettyjen ahventen keskiarvopitoisuus ylitti EU:n ympäristölaatunormin. Haukivuoren Kyyvedeltä pyydettyjen ahventen arvot olivat normirajalla ja […]

Read More
Metsähallituksen eräpalvelut Pilkkionginta

Pilkkiminen on talven ilmainen ilo – Peltsin pilkkivinkit

Mikäpä sen mukavampaa talvipuuhaa kuin pilkkiminen. Eikä pilkkimiseen edes tarvita erillisiä lupia tai maksuja. Myös kesäkalamiehenä tunnettu toimittaja Mikko Peltsi Peltola kykkii jäällä. Nappaa tästä Peltsin pilkkivinkit! Pilkkiminen kuuluu mato-onginnan lailla jokamiehenoikeuksiin eli valtaosassa Suomen joki-, järvi- ja lampialueista saa pilkkiä maksutta ja luvitta. Lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus […]

Read More
MMM

Ministeriö kuuli järjestöjä kalastusasetusluonnoksesta – Asetuksessa vielä muokattavaa

Esitys uudeksi kalastuslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Nyt maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan kalastusasetusta, joka annetaan eduskunnalle tiedoksi luonnosversiona ennen kuin eduskunta päättää lain lopullisesta sisällöstä. Viime viikolla ministeriön edustajat keskustelivat sidosryhmien kanssa alustavan kalastusasetusluonnoksesta. Keskusteluista saatiin paljon arvokasta tietoa asetuksen valmisteluun. – Asetuksessa on vielä paljon parannettavaa. Erityisesti on pohdittava sitä, mitkä asiat tulee säädellä […]

Read More
Pilkkionginta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: PILKKIKAUSI ALKAA, JÄRKEÄ JÄÄLLE!

Pohjois-Suomessa on pilkkikausi monesti jo avattu, kun Etelä-Suomessa edelleen odotetaan kunnon pilkkijäitä. Pilkkiminen sopii koko perheen harrastukseksi asuttiin sitten missä päin Suomea tahansa, ja se on samalla mitä mainiointa liikuntaa. Myytti pilkkikalastuksesta yhdellä ja samalla reiällä kukkumisena on murtumassa ja moni tietää jo, että kyseessä on aktiivinen kalastusmuoto, jossa kierretään ahkerasti paikkoja reikiä kairaten. Pilkkimiseen […]

Read More
ETELÄ-SUOMEN MERIKALASTAJAIN LIITTO

ETELÄ-SUOMEN MERIKALASTAJAIN LIITTO: Merkitse talvipyydykset oikein ja liiku varovasti jäällä!

Pakkasten saavuttua Suomenlahden rantavedet ovat saaneet jääpeitteen ja talvikalastuksen ystävät pääsevät mielipuuhaansa. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto muistuttaa jäiden heikkoudesta ja voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista. Näin merkitset pyydyksesi: 1) Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Salkoon on […]

Read More