Month: December 2014

Nimitykset

Kari Ranta-aho Rannikko-Suomen kalatalouspäälliköksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on valinnut rannikkoalueen kalatalouspäällikön tehtävään ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019 FM Kari Ranta-ahon. Ranta-aho on toiminut vuodesta 1984 lähtien alueellisen kalataloushallinnon suunnittelu- ja johtamistehtävissä, viimeksi ELY-keskuksen kalatalouspäällikkönä toimialueena Varsinais-Suomi ja Satakunta. ELY-keskusten kalataloustehtävät keskitetään vuoden 2015 alusta kolmeen suuralueeseen: Pohjois-Suomi, Sisä-Suomi ja Rannikko-Suomi. Yksiköiden sijoituspaikat ovat Rovaniemi, Kuopio ja Turku. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sijoittuvat Kaakkois-Suomen, […]

Read More
Nimitykset

Pentti Pasanen Pohjois-Suomen kalatalouspäälliköksi

FM Pentti Pasanen on valittu kalatalouspäälliköksi Pohjois-Suomen suuralueelle ajalle 1.1.2015–31.12.2019. Pentti Pasanen on vuodesta 2006 lähtien työskennellyt Lapin ELY-keskuksen ja sitä edeltäneen TE-keskuksen kalatalouspäällikkönä. Kalatalouden aluehallinto organisoidaan uudelleen vuoden 2015 alusta alkaen. Tähän saakka kalatalousasioita on hoidettu 11 ELY-keskuksessa. Uudessa organisaatiossa kalataloustehtävien hoito keskitetään kolmeen suuralueeseen, jotka ovat Rannikko-Suomi, Sisä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Yksiköiden sijoituspaikat ovat […]

Read More
Troolaus

Silakan ja kilohailin troolaus alkaa Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla

Hallitus on tänään antanut asetuksen silakan ja kilohailin kansallisista kalastuskiintiöistä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015. Asetus perustuu EU:n Suomelle vahvistamiin kalastuskiintiöihin, joista Pohjanlahden silakkakiintiö on 129 923 tonnia, silakkakiintiö Suomenlahdelle ja Itämeren pääaltaalle 35 845 tonnia sekä kilohailikiintiö 11 029 tonnia. Kansalliset kiintiöt on jaettu mahdollisimman tasapuolisesti enintään 24 metrin pituisten ja sitä suurempien […]

Read More
Kalastus Yleiset Uutiset

EU:n kalastusministerit päättivät 150 kalakannann saalistuskiintiöstä

Joulukuun maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa päätettiin laajasta kalastuspaketista. Jokavuotiseen tapaan siinä sovittiin ensi vuoden kalastusmahdollisuuksista ja maakohtaisista kiintiöistä EU:n vesialueilla ja laajoilla EU:n ulkopuolisilla valtamerialueilla, joita koskevia sopimuksia EU:lla on kolmansien maiden kanssa. Jo aiemmin syksyllä on sovittu vastaavista kiintiöistä Itämerellä ja syvänmerenkalastuksessa. Mustanmeren kalastusta koskeva päätös tehtiin tässä kokouksessa erillisellä asetuksella. Kiintiöpaketti koskee yli […]

Read More
Ympäristöministeriö

Yli miljoonan suomalaisen vesialueen omistajan omistusoikeudet uhattuna – Hallituksen kalastuslakiesitys lisää tarpeetonta byrokratiaa

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi kalastuslaiksi. MTK:n mielestä esitys lisää byrokratiaa ja viranomaisten päätäntävaltaa sekä vähentää yksityisten omistajien mahdollisuuksia päättää vesialueidensa käytöstä. MTK ei hyväksy sitä, että ammattimainen kalastus yksityisillä kalavesialueilla ilman alueen omistajan lupaa sallitaan. Kalastuksenhoitomaksun tulisi olla syrjimätön ja samansuuruinen kaikille täysi-ikäisille harrastajakalastajille. Kalastuslainsäädännöstä on tulossa aikaisempaa enemmän kieltoihin ja rajoituksiin perustuvaa. […]

Read More
Siika

Inarijärveen istutettavien siikojen määrää tulisi vähentää

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Inarijärven siikakanta on liian suuri ravintovaroihin nähden, ja järveen istutettavien siikojen määrää pitäisi vähentää. RKTL tarkkailee Inarijärven kalatalousvelvoiteistutusten tuloksellisuutta ja antaa tulosten perusteella suosituksia istutustoiminnan ja kalastuksen suuntaamiseksi. Inarijärven siikakanta on kasvanut liian suureksi. Luonnossa lisääntyneiden pohjasiikojen osuus saaliissa on ollut yli 50 prosenttia 2000-luvulla. Tuoreeseen julkaisuun on koottu […]

Read More
MMM Yleiset Uutiset

Kalatalouden tuotot nostetaan yli miljardiin euroon

Hallitus hyväksyi tänään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman, jonka tavoite on nostaa Suomen kalatalouselinkeinojen yhteenlaskettu liikevaihto yli miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä liikevaihto on arviolta runsaat 800 miljoonaa euroa vuodessa. Voimakas kasvu perustuu kotimaisen ympäristöystävällisen kalanviljelyn tuotannon nousuun sekä kalatuotteiden jalostuksen ja kalakaupan kasvuun. Ammattikalastuksessa on mahdollista kasvattaa huomattavasti kalasta saatavaa […]

Read More
Yleiset Uutiset

Vesiviljely tuo suomalaisille lisää työpaikkoja ja kotimaista kalaa

Hallitus hyväksyi tänään vesiviljelystrategian, jonka avulla vauhditetaan alaa kasvuun. Vesiviljelyssä kasvatetaan kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä sekä leviä ja muita vesikasveja. Kyseessä on tärkeä biotalouden osa-alue, jolla on paljon kasvumahdollisuuksia. Strategian tärkein tavoite on, että Manner-Suomessa kasvatetaan 20 miljoonaa kiloa ruokakalaa vuodessa viimeistään vuonna 2022. Määrä olisi 13 miljoonaa kiloa enemmän kuin nykyään. Toteutunut strategia nostaisi vesiviljelyn […]

Read More
Yleiset Uutiset

Uistinkalastus entistä vahvemmin esillä Vene 15 Båt -messuilla

Vene Båt -messuilla 6. – 15.2.2015 Messukeskuksessa Helsingissä on entistä laajemmin esillä uistinkalastus. Veneiden sekä veneilytarvikkeiden ja -varusteiden lisäksi messuilla on myynnissä entistä enemmän kalastustarvikkeita ja -välineitä. Messuille tuodaan nyt ensimmäistä kertaa Rapala 3D jättiakvaario, jossa uiskentelevia kaloja tunnetut kalastajat narraavat. Vene 15 Båt tarjoaa vetouistelijoille paljon koettavaa, nähtävää ja ostettavaa. ”Vetouistelijat ovat koko venealalle […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kalastajat kaipaavat enemmän suurkalakohteita

Laaja kalastajakysely yllättää: tuhansien järvien maasta ei löydy kalastajien kaipaamia unelmakohteita. Kalastajat haluaisivat pyytää esimerkiksi enemmän suurkuhaa, -haukea tai -ahventa. Metsähallitus lupaa vastata toiveeseen ja yrittää kehittää kotimaahan sellaisia kalavesiä, joita täältä vielä puuttuu. Enemmistö aktiivisista vapakalastajista kaipaa Suomeen parempia kalapaikkoja, selviää laajasta kalastajakyselystä. Kaivattuja unelmapaikkoja ei Suomen sisävesiltä löydy yksittäisiä poikkeuksia luukun ottamatta. Tärkeimpiä […]

Read More