Month: November 2014

Kalastus

Kalastuskiintiöjärjestelmien kehittämisestä saatiin vinkkejä naapureilta

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti tänään keskustelutilaisuuden silakan ja kilohailin kalastuksen järjestämisestä. Tilaisuudessa kuultiin Viron ja Ruotsin kalastusviranomaisten ja -elinkeinon edustajia heidän kiintiöjärjestelmistään ja niiden vaikutuksista sekä keskusteltiin Suomen kiintiöjärjestelmästä. Tilaisuuteen osallistui ammattikalastajia sekä kalataloushallinnon ja -järjestöjen edustajia. Monessa EU:n jäsenvaltiossa, kuten Ruotsissa ja Virossa, koko maan saaliskiintiö on jaettu toimijakohtaisiksi saaliskiintiöiksi. Toimijakohtaisen kiintiön etuna on erityisesti […]

Read More
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Kalastuslakiesitys lupaa kalastuksensäätelyyn paljon, mutta antaa vähän

Pyrkimykset kestävän kalastuksen ja vaelluskalakantojen suojelun parantamiseksi ovat kalastuslakiesityksen keskeiset ja hienot tavoitteet. Niiden mahdollistamiseksi on mainittu kalojen luontaisen elinkierron turvaaminen ja tarvittavan kalastuksensäätelyn järjestäminen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä lakiesitykseen ei kuitenkaan ole kirjoitettu konkreettisia säätelykeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. SVK:n mielestä kalastuslakiesityksen mahdollisuuksia vastata sille asetettuisiin päätavoitteisiin kestävän kalastuksen ja vaelluskalakantojen suojelun parantamiseksi ei voida vielä arvioida. […]

Read More
Meritaimen

Meritaimenen kalastuskausi parhaimmillaan Suomenlahdella

Vesien viilennyttyä on syksyinen meritaimenen kalastuskausi käynnistynyt merellä. Valtaosa meritaimenista saadaan saaliiksi loka-, marras- ja joulukuussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus muistuttaa kalastajia vastuullisesta kalastuksesta ja kehottaa noudattamaan kalastussäädöksiä. Säädösten avulla pyritään turvaamaan sekä luontaisten meritaimenkantojen elpymistä että kalastusta varten tehtyjen meritaimenistutusten tuottavuutta. Kalastusasetus määrittelee meritaimenen alamitaksi 60 senttimetriä ja verkon pienimmäksi sallituksi silmäkooksi 157 mm (eli verkon […]

Read More