Month: October 2014

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma edistää kilpailukykyä ja kestävää kasvua

Maa- ja metsätalousministeriön esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta on lähetetty lausuntokierrokselle. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalatalouden elinkeinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja uudistumisen sekä kotimaisen kalan tarjonnan tulevaisuudessa. Ohjelmaesityksessä korostuvat innovaatioiden ja yhteistyön edistäminen, alan kehittymisen esteiden poistaminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen. Lähestymistapa on koko alaa kehittävä, rahoituksen painopisteen ollessa alkutuotannon tukemisessa. […]

Read More
Yleiset Uutiset

Maailman johtava kalan ympäristömerkintäohjelma laajentaa toimintaansa Suomeen

Kansainvälinen Marine Stewardship Council (MSC) -järjestö on laajentanut toimintaansa Suomeen ja rekrytoinut maahan projektipäällikön. MSC hallinnoi maailman johtavaa kestävän kalastuksen sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmaa. Vastuullisesti pyydetyt kala- ja äyriäistuotteet kiinnostavat myös Suomessa, sillä uuden tutkimuksen* mukaan kalakantojen nykytila huolestuttaa yhä enemmän suomalaista kuluttajaa. ” MSC tekee maailmanlaajuista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kestävien kalastuskäytäntöjen edistämiseksi ja MSC:n […]

Read More
Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Suomen Kalankasvattajaliitto ry: Ensimmäinen kalankasvatuksesta Suomessa kertova kirja ilmestyy

Suomen Kalankasvattajaliitto julkaisee 7.11. ensimmäisen suomenkielisen, vesiviljelyä laajasti käsittelevän teoksen Suomessa kasvanut kala. Kirja kattaa kasvatetun kalan koko elinkaaren emokalan valinnasta mädiksi, poikaseksi ja täysikasvuiseksi vonkaleeksi. Kirjassa esitellään ruokakalan kasvatusta ja matkaa kaupan kalatiskille sekä kalojen istuttamista luonnonveteen. Kalaruokien kokeiluun innostavat toimiviksi todetut reseptit. Suomessa kalat kasvavat parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Kalojen hyvinvoinnista huolehditaan tarkasti. Myös […]

Read More
Yleiset Uutiset

Itä-Suomen yliopisto: Kalan luonne ennustaa alttiutta tulla kalastetuksi

Kalan luonne vaikuttaa sen alttiuteen tulla kalastetuksi, osoittaa Itä-Suomen yliopiston ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kokeellinen tutkimus. Maailmanlaajuisesti uudentyyppisessä tutkimuksessa selvitettiin taimenen tavanomaisten viljelypoikasten ja virikemenetelmällä kasvatettujen poikasten käyttäytymistä ja kalastusalttiutta. Tulosten perusteella voidaan ennustaa, että kalastus muokkaa kalojen perinnöllisiä käyttäytymisominaisuuksia. Tutkimus tehtiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Paltamon yksikössä. Jo aiemmin on osoitettu, että voimakkaasti […]

Read More
Yleiset Uutiset

Hämeen ja Pirkanmaan kalastusalueille runsaat 0,5 milj. euroa viehekalastusmaksuja

Hämeen ELY-keskus on jakanut vuonna 2013 kertyneet viehekalastusmaksut kalastusalueille. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusalueille palautetaan yhteensä 511 546 euroa. Tämä on 17 % koko Suomen maksukertymästä. Viehekalastuksen suosion kasvu näyttää jatkuvan. Palautettava summa on runsaat 4 % edellisvuotista suurempi. Varat ovat kertyneet kalastajien ostamista läänikohtaisista vieheluvista. Varoista runsaat 50 % kohdentuu Pirkanmaalle, runsaat 20 % […]

Read More
Kalastuksenseurantakeskus

Kalastuksenseurantakeskus aloittaa toimintansa Turussa 2015

Euroopan unionissa on uudistettu kaupallista kalastusta koskevat valvontasäännökset. Uudistuksen vuoksi tehtävien kansallisten lakimuutosten myötä Rajavartiolaitos on ottamassa hoitaakseen kalastuksenseurantakeskuksen tehtävät sen aloittaessa toimintansa vuoden 2015 alusta. Rajavartiolaitos on päättänyt sijoittaa keskuksen toiminnot Länsi-Suomen merivartioston johtokeskukseen Turkuun. Sijoituspäätöksen perusteena on velvoite pitää kalastuksenseurantakeskus toiminnassa jatkuvasti ympäri vuorokauden. Meripelastuskeskuksena toimiva Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus ylläpitää ympärivuorokautista valmiutta toiminnassaan […]

Read More
MMM

Maa- ja metsätalousministeriö: Uusi kalastuslaki ja lohistrategia kohentavat heikkoja kalakantoja

Hallitus hyväksyi tänään lohi- ja meritaimenstrategian ja antoi eduskunnalle esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Molempien tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä ja kohentaa heikkoja kalakantoja. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. -Tämä on tärkeä askel kohti kalastuspolitiikkaa ja kalakantojen hoitoa, joka tukee istutusten sijaan kalojen luontaista lisääntymistä. Hyvinvoivat kalakannat ovat kaikkien etu, toteaa maa- ja […]

Read More
Lohi RKTL

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Tenon kalastusmatkailijoille 26 tonnia lohta – Saalis kasvoi selvästi

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2014 oli 26 065 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis kasvoi viime vuodesta vajaat 30 prosenttia ja oli hieman suurempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan muodostivat alle 3 kiloa painavat pikkulohet. Näiden osuus kaikista saaliskaloista oli yli 70 prosenttia. Keskikokoisia, […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö: Uusi kalastuslaki ja lohistrategia kohentavat heikkoja kalakantoja

Hallitus hyväksyi tänään lohi- ja meritaimenstrategian ja antoi eduskunnalle esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Molempien tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä ja kohentaa heikkoja kalakantoja. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. –Tämä on tärkeä askel kohti kalastuspolitiikkaa ja kalakantojen hoitoa, joka tukee istutusten sijaan kalojen luontaista lisääntymistä. Hyvinvoivat kalakannat ovat kaikkien etu, toteaa maa- […]

Read More
Kannanotot Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä kalastuslakiuudistuksen etenemiseen – esityksen sisällössä on toivomisen varaa

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä siihen, että Suomen hallitus antoi esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Esityksen myönteisiä puolia ovat yleiskalastusoikeuksien turvaaminen, vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrän rajoittaminen sekä alueellisen kalastusviranomaisen säätelyvaltuuksien lisääminen. Suurimpia pettymyksiä ovat erittäin uhanalaisten vaelluskalojen suojelun puutteet sekä vetouistelun lupajärjestelmän parantamisen jääminen pois. Yksi kalastonhoitomaksu tekee maksujärjestelmästä yksinkertaisen, mutta ei ole käyttäjä maksaa –periaatteen mukainen. ”Suurkiitos ministeri […]

Read More