Month: May 2014

Etelä-Savon ELY-keskus Viehekalastus Yleiset Uutiset

Uusia viehekalastusalueita Haukivedelle, Kermajärvelle ja Kolovedelle

Etelä-Savon viehekalastusmahdollisuudet paranevat kesäkuun alusta, kun kolme uutta lupa-aluetta aloittaa toimintansa. Osakaskuntien ja Metsähallituksen yhteistyönä muodostui Kermajärvelle 9 000 hehtaarin, Kolovesi – Enonvedelle 9 000 hehtaarin ja Haukivedelle lähes 20 000 hehtaarin viehelupa-alueet. Viehelupa-alueiden perustaminen eteni nopeasti, koska kalastusalueet, osakaskunnat ja Metsähallitus suhtautuivat asiaan myönteisesti. Hanketta rahoitti ja työpanosta tarjosi Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoiman ja EU:n […]

Read More
Rajajokikomissio Siika

Rajajokikomissio: Vaellussiikakantoja seurattava vuosittain

Rajajokikomissio esittää, että Tornionjoen vaellussiikakannan vuosittainen seuranta otetaan mukaan Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan satunnaisen seurannan sijaan. Suomalaisruotsalainen rajajokikomissio esittää Tornionjoen vaellussiikakannan vuosittainen seuranta otetaan mukaan Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan satunnaisen seurannan sijaan. Seuranta tulisi koordinoida maiden kesken. Meritaimenen osalta rajajokikomissio esittää, että jossakin valitussa Tornionjoen sivujoessa, niin sanotussa indeksijoessa, seurataan meritaimenen poikastiheyden lisäksi meren lähtevien vaelluspoikasten sekä […]

Read More
RKTL Vapaa-ajankalastus

Kolme neljäsosaa vapaa-ajankalastajien saaliista ihmisravinnoksi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen tilaston mukaan vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis vuonna 2012 oli 24,5 miljoonaa kiloa ja rapusaalis 2,5 miljoonaa kappaletta. Kokonaissaalis on selvästi pienempi kuin vuonna 2010 (29,2 miljoonaa kiloa). Ero selittyy suurimmaksi osaksi muuttuneella tilastointitavalla: vuonna 2012 elävänä vapautettu saalis tilastoitiin erikseen. Saaliiksi otetusta kalasta 77 prosenttia ja ravuista 93 prosenttia käytettiin ihmisravinnoksi. Arvokkaimmista […]

Read More
Lapin ELY-keskus Lohi

Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän esiselvitys Tornionjoella ja Tenojoella

Lapin ELY-keskus on tehnyt esiselvityksen saaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksen säätelyjärjestelmän soveltuvuudesta Tornionjoen ja Tenojoen lohenkalastukseen. Nykyisin Tornionjoen ja Tenojoen kalastuksen säätelyssä pääasiallinen menetelmä on kalastusajan rajoittaminen. Lohikannan verotus kalastusaikaa säätelemällä riippuu kuitenkin monista hallitsemattomista tekijöistä, kuten kalastajamääristä, pyyntiolosuhteista ja kalojen syöntihalukkuudesta. Kiintiösäätelyssä arvioidaan etukäteen lohikannan tilan perusteella, kuinka suuren kalastuksen kanta kestää. Kalastaja saa ottaa […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö: Tieto kalan pyyntipäivästä näkyy kuluttajalle jatkossakin

– Kuluttajalla on oltava oikeus saada tietää, miten tuoretta myynnissä oleva kala on, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Hänen mukaansa tiedon saaminen voidaan varmistaa sekä vapaaehtoiselta että lainsäädännön pohjalta. Tällä hetkellä ministeriön asetus edellyttää, että tuoreen kalan pyyntipäivä ilmoitetaan kaupassa. Jatkossa päiväysmerkinnöistä säädetään ensi joulukuussa voimaan tulevalla EU:n yhteisellä elintarviketietoasetuksella ja EU:n kalastustuotteiden markkinointia […]

Read More
Yleiset Uutiset

EU-komissio esittää ajoverkkokalastuksen täyskieltoa

EU-komissio haluaa laajentaa Itämerellä kuusi vuotta voimassa olleen ajoverkkokiellon koko unionin alueelle ensi vuoden alusta alkaen. Ajoverkkokalastusta on yritetty vähentää, koska jopa kilometrien pituisiin pyydyksiin tarttuu esimerkiksi merinisäkkäitä, -lintuja ja -kilpikonnia. Asia liittyy myös ylikalastukseen. Merkittävä osa maailman meristä on tällä hetkellä liian tehokkaan kalastuksen kohteena, jolloin kalakannat eivät pääse uusiutumaan luonnolliselle tasolleen. Laivojen perässä […]

Read More
RKTL Siika

Inarijärven kokonaissaalis 183 tonnia – siikasaalis kasvoi edellisvuodesta

Inarijärven kokonaissaalis vuonna 2013 oli 183 tonnia eli edellisvuosia suurempi. Kotitarveka-lastajat pyydystivät kokonaissaaliista 55 prosenttia, ammattimaiset kalastajat 27 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat – virkistyskalastajat ja mökkiläiset – yhteensä 18 prosenttia. Inarijärven siikasaalis kasvoi edellisvuodesta yli 75 tonniin. Myös kääpiösiian eli reeskan saalis kasvoi noin kaksinkertaiseksi edellisvuosiin nähden. Punalihaisista petokaloista saaliiksi saatiin taimenta 27,6 tonnia, nieriää […]

Read More
Kannanotot PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY: Kalan pyyntipäivämerkintä on säilytettävä – tieto on kuluttajille tärkeä

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoitteen poistamista. Pyynti- ja nostopäivä on ollut kuluttajille tärkeä tieto ja mahdollistanut kalan tuoreuden arvioinnin. Merkintävelvoitteen poistuminen ja sen korvaaminen viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä heikentää merkittävästi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuutta. Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n, Kalatalouden keskusliiton, Ruotsinkielisten maataloustuottajien keskusliiton, Maataloustuottajien keskusliiton ja Kuluttajaliitto ry:n yhteinen näkemys onkin, että pyynti- ja […]

Read More
RKTL Yleiset Uutiset

Inarijärven kalaistutukset ovat käynnissä – nieriällä ja taimenella korvataan siikaistutuksia

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittanut vuosittaiset kalatalousvelvoiteistutukset Inarijärveen ja sen sivuvesistöihin. Tänä vuonna istutetaan noin 819000 petokalan- ja pohjasiianpoikasta. Osa siikaistutuksista korvataan nieriän ja taimenen poikasilla. Nieriän 1-vuotiaat poikaset on istutettu kevättalven aikana eri puolille Inarijärveä. Järvitaimenen 1- ja 3-vuotiaita poikasia istutetaan noin 111 500 ja Inarin nieriän 1-, 2- ja 3-vuotiaita poikasia 213000. […]

Read More
Kannanotot Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Suomen Kalankasvattajaliitto ry: Kalankasvattajat vaativat pyynti- ja nostopäivämäärien säilyttämistä

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoitteen poistamista. Pyynti- ja nostopäivä on ollut kuluttajille tärkeä tieto ja mahdollistanut kalan tuoreuden arvioinnin. Merkintävelvoitteen poistuminen ja sen korvaaminen viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä heikentää merkittävästi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuutta. Näkemyksemme mukaan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoite kaiken myytävän kalan osalta on säilytettävä. Maa- ja metsätalousministeriön julkisuudessa esitetyn kannan mukaan tieto tuoreen kalan […]

Read More