Month: February 2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

TALVIPYYDYKSET TALTEEN ENNEN JÄIDENLÄHTÖÄ

Talvinen pyydyskalastuskausi uhkaa tänä vuonna päättyä ennen aikojaan, sillä lauhat kelit heikentävät jäitä kovaa vauhtia etenkin eteläisessä Suomessa. Jään alle pyyntiin asetetut kalapyydykset tulee hakea ajoissa pois, ennen kuin ne jäidenlähdön seurauksena painuvat ulottumattomiin vesistöjen pohjille. Hukatut pyydykset jatkavat aavemaista kalojen pyytämistä jopa vuosien ajan. Nämä saaliskalat eivät ihmisten ruokapöytiin kulkeudu, mutta seurauksena voi olla […]

Read More
Pilkkionginta Suomen Ammattikalastajaliitto r.y

Leuto talvi ajoi SM-pilkin Hämeenlinnasta Viitasaarelle

Lämmin talvi esti pilkinnän Suomen mestaruuskilpailujen järjestämisen Hämeenlinnassa. Kilpailijoiden turvallisuus ja heikot jäät saivat SM-pilkin järjestäjät luopumaan ensi viikon lauantaille (8.3.) suunnitellusta kilpailusta, jonne odotettiin yli kolmeatuhatta pilkkijää. Ensimmäistä kertaa 58:aan vuoteen SM-pilkin järjestäminen oli  liian leudon talven vuoksi vaakalaudalla. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö siirsi kilpailun järjestettäväksi sunnuntaina 23. maaliskuuta Viitasaarella. Kilpailunjohtaja Juha Pölkki Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiristä […]

Read More
Pilkkionginta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

SM-pilkkikisat jouduttiin perumaan jäiden sulattua liian ohuiksi

Pilkkionginnan Suomen mestaruuskisat piti järjestää 8. maaliskuuta Hämeenlinnassa Hauhon Ilmoilanselällä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto on kuitenkin joutunut perumaan kisat turvallisuussyistä. Hämeenlinnan Hauhon Ilmoilanselälle suunnitellut SM-pilkkikisat on peruttu. Syynä on heikentynyt jäätilanne. Kisat piti käydä 8. maaliskuuta. Mestaruuskisojen järjestelyt oli annettu Hämeen Vapaa-ajankalastajapiirille. Sen järjestämät esikisat pidettiin alueella  viime sunnuntaina, jolloin jäätä oli vielä riittävästi. Suomen […]

Read More
RKTL Vaelluskalat

Oulujoen vaelluskalakantojen hoidossa kehittämismahdollisuuksia

Oulujoen Merikosken kalatie ja siihen asennettu PIT-kalamerkkien lukulaite. Kuva: Panu Orell Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Oulujoen vaelluskalakantojen hoitoa voidaan parantaa kehittämällä Merikosken kalatien toimivuutta, lisäämällä istutusten tuottavuutta sekä palauttamalla luonnonvaraista poikastuotantoa. Useiden voimalaitospatojen ohella Oulujoen vaelluskalakantojen hoidon ja hyödyntämisen keskeisiä ongelmia ovat tuoreen tutkimuksen mukaan vähäiset nousukalamäärät suhteessa lohi- ja taimenistutuksiin, lohien myöhäinen nousu […]

Read More
Lohi RKTL Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tenojoen lohisaalis pieneni neljänneksellä edellisvuodesta

Tenojoen vesistön kokonaissaalis vuonna 2013 oli 80 tonnia. Saalis oli yli neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna (110 tonnia) ja lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (127 tonnia). Kokonaislohisaaliista hieman yli puolet kalastettiin Suomen puolelta. Vesistön Suomen puoleinen lohisaalis oli kaikkiaan 43 tonnia. Lohisaaliin jakoivat paikkakuntalaiset (21,4 tonnia), kalastusmatkailijat (20,4 tonnia) sekä muut ulkopaikkakuntalaiset kalastajat […]

Read More
Kalastus Yleiset Uutiset

Kalastuslupien myynti posteissa päättyy

Valtion kalastuslupien myynti Postin omissa myymälöissä sekä Postin yhteistyökumppanien hoitamissa myyntipisteissä loppuu 28.2.2014. Muutos johtuu siitä, että maa- ja metsätalousministeriö on uudistamassa valtion kalastusmaksujen keräämisjärjestelmää. Asiaan liittyy myös käynnissä oleva kalastuslain kokonaisuudistus, jossa tullaan määrittelemään ko. maksujen keräämisen vastuutahot. Hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä ja tavoitteena on, että se astuisi voimaan […]

Read More
RKTL Yleiset Uutiset

Uudet kalatalousvelvoitteet tarpeen rakennetuille joille

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) selvityksen mukaan nykyiset rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteet eivät riittävästi korvaa voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta kalataloudellista menetystä. Uudet arviot kalatalousvelvoitteen tasosta ovat moninkertaisia Kemi-, Ii- ja Oulujoella nykyvelvoitteisiin nähden. Selvityksessä arvioitiin voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta haittaa lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannoille Pohjois-Suomessa Kemi-, Ii- ja Oulujoella, Itä-Suomessa Pielisjoella ja Etelä-Suomessa Kymijoella. Uuden arvion mukaan on perusteita kasvattaa […]

Read More
Rajajokikomissio Yleiset Uutiset

Rajajokikomissio toivoo tarkennuksia kalastuslakiin

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio esittää seuraavat näkökohdat kalastuslain esitysluonnoksesta: Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission alueella kalastusta säädellään pääsääntöisesti suomalais-ruotsalaiseen rajajokisopimukseen ja siihen liityvään kalastussääntöön perustuen (rajajokisopimus 91/2010) ja tähän on viitattu luonnoksen 3§:ssä (vieraan valtion kanssa tehty sopimus). Uudella kalastuslakiesityksellä on kuitenkin vaikutusta myös komission alueeseen. Rajajokisopimuksen kalastussäännön 22 §:n mukaan kansallista kalastuslainsäädäntöä sovelletaan niiltä osin, kuin sopimuksessa ei ole asiasta erityismääräyksiä. […]

Read More
Ammattikalastus RKTL Silakka

RKTL:n ennakkoarvio: ammattikalastajien silakkasaalis kasvoi edelleen

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan noin 138 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Saalis on vuodesta 1980 tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi viisi miljoonaa kiloa. Ammattikalastuksen saalis merialueella vuosina 1980-2013, vuoden 2013 tiedot ennakkoarvioita. Ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 122 miljoonaa kiloa ja kilohailia 11 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2012 […]

Read More