Month: November 2013

Lohi RKTL

Lohen poikasmäärät Tornion- ja Simojoessa lähes ennallaan

Tornion- ja Simojoen miltei kolminkertaistuneet kutulohimäärät vuonna 2012 eivät kasvattaneet odotetulla tavalla vuoden 2013 poikastiheyksiä. Jokipoikasten eli kesänvanhojen poikasten ja tätä vanhempien poikasten tiheydet ovat pysyneet viime vuosina kutakuinkin ennallaan ilman selkeää muutossuuntaa. Molemmilla joilla sekä jokipoikasten että vaelluspoikasten määrät ovat kuitenkin kasvaneet noin kymmenkertaisiksi 1980-luvulla aloitettujen seurantojen aikana. Tornionjoella kesänvanhojen poikasten tiheys on kesän […]

Read More
Lohi RKTL

Näätämöjoen lohisaalis pieneni kolmanneksen edellisvuodesta

Kuva: Panu Orell Kalastuskaudella 2013 Näätämöjoella saatiin saaliiksi 7 000 kiloa lohta. Saalis väheni kolmanneksen edellisvuodesta ja oli 17 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,5 t). Lohisaaliista kalastettiin 4,1 tonnia Norjan puolelta ja 2,9 tonnia Suomen puolelta. Näätämöjoen Suomen puolen paikkakuntalaisten lohisaalis oli noin 2 500 kiloa. Saalis oli pitkän aikavälin saaliisiin suhteutettuna suuri, […]

Read More
Kalastusmatkailu Lohi RKTL

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis pienempi kuin edellisvuonna

Kuva: Panu Orell Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2013 oli 20 400 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis väheni edellisvuodesta noin 30 prosenttia ja oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Saaliin vähenemiseen vaikutti Tenojokeen nousevan lohimäärän pieneneminen edellisvuoteen verrattuna. Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan muodostivat alle 3 kiloa painavat […]

Read More
Itämeri Lohi Meritaimen

Energiateollisuus kansallisesta Itämeren lohi- ja meritaimenstrategiasta: Kalakannoista huolehdittava monipuolisin keinoin

Itämeren lohi- ja meritaimenkalakannoista täytyy huolehtia monipuolisesti – kalatiet eivät ainoana keinona riitä palauttamaan vaelluskalakantoja. Kalakantojen tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä monen osapuolen kesken, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala. Uusimpien tutkimusten perusteella kalakantojen palauttamisessa on tärkeintä huomioida vaelluskalojen koko elinkierto ja kaikkien mahdollisten parannustoimien käyttötarve. Kaikkiin elinkaaren vaiheisiin tarvitaan eloonjäämistä parantavia toimia, ei ainoastaan jokivaellukseen […]

Read More
Lohi RKTL

Karjalan lohikantoja elvytetään suomalais-venäläisessä hankkeessa

Suomen ja Venäjän rajajokien lohikalakantojen elvyttämiseksi laaditaan suositukset maiden välisessä yhteishankkeessa. Kriittisessä tilassa olevia, entisiä tai nykyisiä lohijokia kunnostetaan muun muassa nousuesteitä poistamalla. Elinvoimainen lohikanta luo mahdollisuuksia matkailu- ja virkistystoiminnalle. Useat Suomen ja Venäjän rajajokien lohi- ja taimenkannat ovat patoamisen ja salakalastuksen takia varsin huonossa tilassa. Edellytyksiä lohikalojen menestymiselle on, sillä jokien veden laatu on […]

Read More
Kalatalouden Keskusliitto Yleiset Uutiset

Keskusliitto haluaa kolminkertaistaa kalastuksen rikesakon

Kalastuksenhoitomaksuja lunastetaan vuosittain vajaa 300 000 kappaletta. Tutkimusten mukaan maksuvelvollisia yli 18-vuotiaita kalastajia liikkuu vesillä kuitenkin lähes 800 000 kappaletta. Heitä valvoo viranomaisten lisäksi noin 2600 koulutettua ja tutkinnon suorittanutta kalastuksen valvojaa. Rikoslain mukaan rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi kalastuslaissa säädetyn kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittämisen laiminlyönnistä. Nämä […]

Read More
MMM Saimaannieriä

Maa- ja metsätalousministeriö: Kalojen alamitat nousevat, saimaannieriä rauhoitetaan kokonaan

Kuva: Jorma Piiroinen Neljän lohikalan alamitat nousevat ja nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Valtioneuvosto hyväksyi tänään asiaa koskevan kalastusasetuksen muutoksen. Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen uudet alamitat 1.1.2014 lähtien ovat meritaimenella ja järvilohella 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta leveysasteen 67º00’N eteläpuolisissa vesissä on 60 senttimetriä ja pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä. Harjuksen alamitta nousee […]

Read More
RKTL Verkkoapaja

Verkkoapaja 7 / 2013: Selkämeren silakalla menee hyvin

Alustavat tulokset Selkämeren silakkakannan osalta näyttävät hyviltä. Merentutkimusalus Arandalla saadussa saaliissa silakka oli hyväkuntoista, osa silakoista oli lisäksi isokokoisia. RKTL:n kalantutkimusmatka toteutettiin ensimmäisen kerran Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandalla 24.9.–7.10.2013.   Lue lisää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Verkkoapajasta: http://www.rktl.fi/www/uploads/verkkoapaja/rktln_uutiskirje_7.htm

Read More