Ainutlaatuinen maneesihanke Äänekoskella

Konginkankaan maneesi etusivu jpg

Äänekoskelle suunnitellaan maneesia kaupungin omistamana urheiluhallina.

Kaupunginhallitus teki 11.2.2019 päätöksen maneesihankkeen viemisestä eteenpäin ja yleishyödyllisen investointituen hakemista sen rakentamiselle. Maneesi olisi myös Konginkankaan hevosurheilukeskuksen lähtölaukaus.

Ratsastus on Suomessa niitä harvoja isojen harrastajamäärien urheilulajeja, joiden investoinnit on miltei kokonaan jätetty yksityisten investoijien harteille. Äänekosken maneesi olisi toteutuessaan harvinaisuus: kaupungin yleishyödyllisellä investointituella rakennuttama ja ylläpitämä maneesi. Äänekoskella on vajaa 300 hevosta, aktiivisesti kilpailuja järjestävä lähes 200 jäsenen Ääneseudun Ratsastajat ry, raviradan omistava Ala-Keiteleen Hevosystäväinseura ry ja Ala-Keiteleen Ratsastajat ry – eikä yhtään maneesia.

Ääneseudun Ratsastajien puheenjohtaja Karita Tammela totesikin heti -Ihanaa, päätöstä on odotettu! Jos maneesi saadaan toteutumaan, ÄseRa on valmis järjestämään siellä yhteistyökumppanien kanssa kilpailuja ihan kolmostasolle asti.

-Kaupungissa on tekeillä strateginen toimenpideohjelma Äänekosken taajamien ja kylien kehittämiseksi. Hallituksessa maneesihanke katsottiin yksimielisesti tärkeäksi lähtölaukaukseksi toimenpideohjelman toteuttamisessa. Äänekoski haluaa aidosti ja konkreettisesti tukea eri taajamiaan ja kyliään löytämään omat vahvuutensa ja identiteettinsä. Tapanahan kunnissa on yleensä karsia palveluita keskustaajaman ulkopuolelta, mutta meillä tykätään ajatella asioita joskus myös nurinkurisesti. Toivotaan, että tämä hanke palvelee paitsi Konginkankaan taajaman asukkaita myös Keski-Suomen hevosharrastajia laajemminkin ja tuo elinvoimaisuutta koko Äänekosken alueelle, toteaa kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Konginkankaan maneesista on suunniteltu aivan uudenlaista toimintakonseptia. Se ei ole sidoksissa talleihin eikä ratsastuskouluihin, vaan vuokraa tilaa kaikille tarvitseville. Vuokraajina voivat olla yksityiset, yhdistykset, yritykset ja muut organisaatiot hevosalalta ja muilta sopivilta aloilta. Esimerkiksi lähiseudun yksityiset, itsenäiset hevosenomistajat, jotka eivät tahdo saada järkeviä harjoitteluaikoja ratsastuskoulujen kovalla käytöllä olevista maneeseista, voivat varata aikaa Konginkankaalta. Siellä voidaan järjestää näyttelyitä, huutokauppoja, kilpailuja, valmennuksia jne. ympäri vuoden. Lisäksi se palvelee viereisen raviradan käyttäjiä ja seudun koiraharrastajia.

Maneesi oli Konginkankaan kyläyhdistyksen aloite. –Toteutuessaan maneesi houkuttelee alueelle asukkaita ja yrittäjiä. Nyt jo on ollut kiinnostuneiden hevosia omistavien perheiden yhteydenottoja, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Esa Sällinen. Kyläyhdistys myös otti ensimmäiset askeleet hevosurheilukeskuksen toteuttamiseksi ja selvitti Leader-hankkeen avulla, onko idea järkevä ja mahdollinen.

Maneesi on suunnitteilla Konginkankaalle Liimattalan kylälle siellä pitkään toimineen Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran raviradan viereen. Ravirata ja maneesi muodostaisivat Konginkankaan hevosurheilukeskuksen ytimen keskellä Suomea, loistavassa maastossa ja alle 2 km Nelostieltä.

Hevosurheilukeskuksen muut osat syntyvät maneesipäätöksen jälkeen erillisinä, yhdistys- ja yritysvetoisina hankkeina. Alueelle toivotaan myös uusia investoijia ja yrittäjiä.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että Konginkankaan maneesin tapauksessa ei ole laillisia esteitä maneesin rahoittamiseksi yleishyödyllisenä investointina, joten seuraavaksi maneesille haetaan investointitukea. Hanke vaatii vielä myös kaupunginvaltuuston päätöksen lisämäärärahasta.

www.facebook.com/konginkankaanhevosurheilukeskus