Vaikeista asioista on helpompi puhua hevosen turkkia silittäessä

cheval-marron-qui-marche

MinD®-voimauttavan hevostoiminnan ryhmä aloitti toimintansa viime syksynä Lappeenrannassa koulujen saamalla korona-avustuksella. Ryhmää on ohjannut Kimpisen koulun erityisluokanopettaja Wilma Heikkilä.

– Ryhmä on tarkoitettu yksinäisille, ahdistuneille yläkouluikäisille tytöille. Tapasimme perjantaisin Kiviojan ponitallilla Vilkjärvellä, Heikkilä kertoo.

Koulun arjessa hiljaiset ja tunnolliset oppilaat, useasti tytöt, jäävät usein tuen ulkopuolelle sillä he selvittävät koulutyön moitteetta.

– Useilla on kuitenkin taustalla ahdistusta, yksinäisyyttä ja koviakin suorituspaineita. Tällaisille tytöille tällainen ryhmä on todella tärkeä ja mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kenties samalla löytyy myös uusi harrastus hevosten parissa, kertoo Kimpisen koulun rehtori Tomi Valkeapää.

Kuulumisten vaihto sujuu poninhoidon lomassa

Tapaamisissa on vaihdettu kuulumisia, syödään välipalaa ja tehdään erilaisia harjoituksia.

– Harjoituksissa käytetään usein apuna esimerkiksi valokuvia. Tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta sekä vahvistaa kokemusta siitä, että on itse kykenevä muuttamaan elämän suuntaa, Heikkilä selittää.

Tapaamiskerroilla on hoidettu myös poneja – järjestetäänhän kokoontuminen hevostallilla.

– Harjaaminen ja hoitaminen kuuluu jokaiseen kertaan, mutta sen lisäksi olemme tehneet kentällä sekä maneesissa tunnetaitoharjoituksia. Joskus vaikeista asioista puhuminen sujuu helpommin, kun voi samalla silittää pehmeää ponin turkkia tai painaa posken ponin kaulalle, Heikkilä kertoo.

Kiviojan ponitallilla ryhmällä on ollut käytössä connemaraponeja, shetlanninponeja sekä dartmoorinponeja.

– Jokainen poni tuo toimintaan mukaan jotakin. On hedelmällistä saada keskustelu aikaiseksi siitä, miten eri tavalla ponit reagoivat ihmisiin ja miltä se ryhmäläisistä tuntuu. Turvallisuus on myös tärkeää. Ohjaajan vastuulla on valita ponit, jotka lähtökohtaisesti suhtautuvat ihmisiin positiivisesti, Heikkilä kertoo.

Ryhmässä on harjoiteltu myös toisten kuuntelemista ja Valkeapää kertoo, että kuuntelemisen taito on yksi Kimpisen ProKoululle (Positiivisesti ryhmässä oppien) asetetuista tavoitteissa.

Hevosen voimauttava vaikutus on suuri

Heikkilä ja Valkeapää ovat yhtä mieltä siitä, että hevosten vaikutus nuorten hyvinvointiin on merkittävä.

– Koen, että MinD®-toiminnalle on suuri tilaus. Jo kymmenen kerran tapaamisilla voi olla yksilölle suuri merkitys. Hevosten voimauttava vaikutus on todella suuri. Hevonen on iso ja herkkä eläin, jonka pelkkä läsnäolo maadoittaa kuluvaan hetkeen ja omien tunteiden äärelle, kertoo Heikkilä.

– Ison eläimen kohtaaminen, sen hoitaminen ja ratsaille nouseminen vaatii hurjasti uskallusta, joka jo itsessään kasvattaa itseluottamusta ja kyvykkyyden tunnetta nuoressa, Valkeapää täydentää.

Toiveissa toiminnan jatkuminen

Kokoontumisia on ollut syksyllä yhteensä 10 kertaa. Heikkilä jatkaisi toimintaa mielellään, jos rahoitus siihen löytyisi. Myös Valkeapää toivoo toiminnan jatkuvan.

– Toivottavasti toiminta saa jatkoa tavalla tai toisella. Se täydentää mukavasti meillä jo nykyisellään käytössä olevia vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen opetteluun liittyviä toimintamalleja, Valkeapää sanoo.

Kimpisen koulun arvoissa puhutaan itsensä arvostamisesta, toisten arvostamisesta ja vastuun ottamisesta elinympäristöstä.

– Tavoitteena kasvattaa oppilaita, jotka huomaavat, huolehtivat ja uskaltavat toimia erilaisissa tilanteissa omalla luontaisella ja omaan persoonaan sopivalla tavalla. Tämä MinD®-voimauttavan hevostoiminnan ryhmä pureutuu juuri näiden arvojen ytimeen vahvistamalla siihen osallistuneiden oppilaiden itsetuntemusta sekä itsetuntoa, kertoo Valkeapää.

MinD®-voimauttava hevostoiminta on alun perin sosiaalikasvattaja ja työnohjaaja Riitta Silkko-Vainion kehittämä ryhmänohjausmenetelmä.