Hevosen passiasiat kuntoon ja kesälaitumille!

horses-1324353563eWY

Hevospassi on hevosen tunnistusasiakirja, josta näkyvät hevosen tunnistustiedot. Lisäksi useimpien hevosten kaulaan on laitettu mikrosiru, jonka numerosarja löytyy niin ikään passista. Passiin merkitään myös hevosen saamat rokotukset ja tarvittaessa tietyt lääkitykset.

Lainsäädännöllisesti hevonen on tuotantoeläin, joten se voi päätyä ravintoketjuun, ellei sitä ole sieltä erikseen poistettu. Mikäli hevosen lääkinnässä on käytetty ns. hevoslistan lääkkeitä, ne tulee merkitä passiin, koska ne aiheuttavat 6 kk:n teurasvaroajan. Passimerkinnällä hevosen teurastaminen voidaan myös kieltää, jolloin sen hoitoon saa käyttää vapaasti niitä lääkkeitä, jotka eläinlääkäri katsoo tarpeelliseksi. Teuraskielto merkitään passin lisäksi myös Suomen Hippoksen ylläpitämään Heppa-järjestelmään.

Passi mukana

Jotta hevosen tunnistaminen ja lääkitysmerkintöjen tekeminen passiin olisi mahdollista, tulee passin aina olla siellä, missä hevonenkin on. Lainsäädännön laiminlyönnistä johtuvat toimenpiteet kohdistuvat aina hevosen pitäjään. Tallien omistajien tulee huolehtia, että kaikki heidän tallissaan asuvien hevosten passit ovat tallilla saatavissa. Passin tulee olla myös hevosen mukana aina kun hevosta kuljetetaan, jolloin vastuussa on hevosen kuljettaja ja hänet katsotaan hevosen pitäjäksi kuljetuksen ajan. Kuljetukseen ei siis kannata ottaa passittomia hevosia, koska lainsäädännön rikkomuksesta johtuvat toimenpiteet kohdistuvat hevosen pitäjään eli tässä tapauksessa kuljettajaan.

Kesälaitumellekin hevonen tarvitsee passin mukaan, tällöin passin säilytyspaikka on laitumesta vastaavan henkilön luona.  Omistajan on huolehdittava, että varsinainen passi kulkee hevosen mukana sen pitopaikkaan ja kuljetukseen. Kopio tai kuva hevospassista ei riitä.