EP-chamber

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskusteli torstaina ajankohtaisesta pakolaisongelmasta, erityisesti Välimeren yli Eurooppaan pyrkivien ihmisten hädästä. Kolme suomalaista kansanedustajaa käytti puheenvuoron keskustelussa.

Suomen EN-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) pahoitteli puheenvuorossaan perussuomalaisten maahanmuuttokantoja.

”Vaikka perussuomalaiset kieltäytyvät näkemästä sotaa pakenevien ihmisten hätää, koko Suomi ei voi kääntää sille selkäänsä. Sama pätee muuhunkin Eurooppaan. Vaikka äärioikeisto on saanut lisää valtaa, he eivät edusta yleistä eurooppalaista mielipidettä. Jos kaikki vaaleissa annetut äänet lasketaan yhteen, niin enemmistö eurooppalaisista on äänestänyt puolueita, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sitoumuksia”, Guzenina totesi.

Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) muistutti Euroopan unionin toimivan monin tavoin lähtömaiden olojen parantamiseksi sekä taistelevan ihmissalakuljettajia vastaan. Hän pohti kuitenkin, voisiko 47 jäsenmaan Euroopan neuvosto ihmisoikeusjärjestönä tehdä enemmän pakolaisten hädän helpottamiseksi.

”Väkivaltaa pakenevat ihmiset joutuvat jättämään ammattinsa, entisen elämänsä ja monesti myös perheensä tietämättä, näkevätkö heitä enää koskaan uudestaan. Erityisen huolissani olen orvoiksi jääneistä lapsista ja nuorista naisista – kuinka moni heistä joutuu ihmiskaupan ja prostituution uhriksi”, Kalmari pohti.

Olli-Poika Parviainen (vihr.) korosti, että siirtolaisuuteen tarvitaan yhteinen eurooppalainen ratkaisu.

”Ratkaisun täytyy olla yhteinen myös siinä mielessä, että Euroopan kansalaiset ovat sen takana. Kansalaisten siirtolaisuutta koskeviin huoliin ja pelkoihin on kyettävä vastaamaan, jos haluamme turvaa hakevien ihmisten pääsevän osiksi yhteiskuntiamme. Avainasemassa on kotoutuminen. Se edellyttää muun muassa pääsyä kielikoulutukseen, muuhun opetukseen ja työelämään sekä yritystoimintaan”, Parviainen totesi.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous:

http://www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp